Cel przedłuża życie.

Poczucie, że ma się w życiu cel sprzyja długowieczności – informuje pismo „Psychological Science”. Amerykańsko – kanadyjski zespół przeprowadził obserwacje dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego ponad 7000 dorosłych Amerykanów w wieku od 20 do 75 lat. Badanych pytano, w jakim stopniu zgadzają się lub nie zgadzają z trzema stwierdzeniami: „Niektórzy ludzie błądzą wżyciu bez celu, ale nie jestem jednym z nich. Żyję dniem dzisiejszym i tak naprawdę nie myślę o przyszłości. Czasami czuję się jakbym zrobił wszystko, co jest do zrobienia w życiu.” Czytaj dalej

Japonki znów najbardziej długowieczne na świecie.

Japonki odzyskały pierwsze miejsce w światowych rankingach oczekiwanej długości życia – poinformowało w czwartek japońskie ministerstwo zdrowia na podstawie danych z Japonii i 48 innych krajów oraz Hongkongu. Według szacunków na podstawie danych z 2012 roku dziewczynki urodzone w Japonii mają szansę dożyć 86,41 roku. W 2011 roku przeciętna oczekiwana długość życia w tym kraju spadła do 85,9 roku w związku z wielkim tsunami, które spowodowało tysiące przedwczesnych zgonów.Długowieczność Japończycy zawdzięczają częściowo tradycyjnej zdrowej diecie, ubogiej w tłuszcze i cukry, aktywnemu trybowi życia oraz sprawnie działającemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych. Jest ona też związana z ogólnie panującym dobrobytem – podkreśliło japońskie ministerstwo zdrowia, które przygotowało międzynarodowy ranking długowieczności. Czytaj dalej

Wariant genu sprzyjający długowieczności.

Ludzie, którzy mają specyficzną odmianę genu receptora dopaminy mają szansę na dłuższe życie – informują amerykańscy badacze na łamach „The Journal of Neuroscience”. Naukowcy z University of California Irvine odkryli, że wiele spośród osób w wieku 90 lat i więcej posiada gen, zwany DRD4 7R, który jest częścią systemu dopaminergicznego i ułatwia przekazywanie sygnałów między neuronami, a także odgrywa główną rolę w sieciach mózgowych odpowiedzialnych za uwagę i układ nagrody. Gen ten ma również istotny wpływ na osobowość i temperament człowieka. Posiadacze DRD4 7R charakteryzują się dużą potrzebą aktywności w sferach fizycznej, intelektualnej i społecznej. Badacze uważają, że właśnie takie oddziaływanie genu ma związek z długowiecznością, gdyż wyniki poprzednich badań wykazały, że aktywność życiowa jest ważnym czynnikiem przedłużającym egzystencję człowieka oraz powstrzymującym rozwój chorób neurodegeneracyjnych. Czytaj dalej

Radość z życia kluczem do długowieczności.

Osoby, które cieszą się życiem w największym stopniu, mają trzykrotnie większe szanse na długowieczność, niż ci, którzy nie wykazują takiej tendencji – potwierdza brytyjskie badanie.
Badacze z University College London, przepytawszy 10 tys. Anglików, sugerują także, że przyszły kiepski stan zdrowia można przewidzieć na podstawie stanu ludzkiej psychiki – podał serwis BBC News.
Samopoczucie osób w wieku 50-100 lat i ich poziom zadowolenia z życia śledzono przez 9 lat w ramach badania nad starzeniem się. Okazało się, że prawdopodobieństwo przeżycia osób, zaklasyfikowanych po pierwszym kwestionariuszu jako najbardziej zadowolone z życia, było po 9-10 latach największe.
„Różnica pomiędzy tymi, którzy cieszą się życiem i tymi, którzy tego nie wykazują, to prawie trzykrotnie większa szansa na przeżycie w pierwszej grupie” – obliczyli autorzy badania. „Przez 9 lat około 20 proc. badanych zmarło” – powiedział prof. Andrew Steptoe. Spośród osób o największym entuzjazmie zmarło 9,9 proc., natomiast w drugiej grupie – 28,8 proc. Czytaj dalej

Cechy osobowości wpływają na długowieczność.

Amerykańscy badacze zauważyli, że większość długowiecznych ludzi charakteryzuje się określonymi cechami osobowości i pozytywnym nastawieniem do życia. Wyniki opublikowano w „Aging”.
Stwierdzono, że osoby badane, które miały co najmniej po 95 lat, były optymistyczne, towarzyskie, niefrasobliwe i doceniały rolę śmiechu w życiu człowieka. Łatwo przychodziło im okazywanie emocji, nie skrywały swoich uczuć. Pozostawały też zaangażowane w różne aktywności oraz posiadały rozbudowaną sieć społeczną (wiele znajomych i bliskich osób).
„Kiedy zbadaliśmy osobowości tych 243 stulatków, odkryliśmy, że jasno wskazują one na pozytywne nastawienie do życia” – powiedział Nir Barzilai, dyrektor Einstein’s Institute for Aging Research i współautor badania. Czytaj dalej

Prezydentura postarza?

Latem bieżącego roku prezydent Obama obchodził 50. urodziny. Media szeroko wówczas komentowały jego zmarszczki, siwiznę i przywoływały popularne twierdzenie, zgodnie z którym sprawowanie urzędu prezydenta wiąże się z tak dużym stresem, iż przywódcy USA starzeją się w tym czasie dwukrotnie szybciej. Pogląd ten postanowił zweryfikować wybitny biodemograf Stuart Jay Olshansky z University of Illinois at Chicago. Olshansky od kilkudziesięciu lat specjalizuje się w zagadnieniu maksymalnej długości ludzkiego życia i bada czynniki decydujące o tym, ile lat przeżywamy.
Wiemy, że nie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć tempa starzenia się konkretnej osoby. Nie istnieje żaden pojedynczy test, który pozwalałby stwierdzić, o ile ktoś się postarzał pomiędzy punktem A i punktem B. Nie jest też możliwe określenie, jak długo konkretna osoba będzie żyła – podkreśla Olshansky. Czytaj dalej

Żółwie tempo dojrzewania.

Niemal pół wieku potrzebują żółwie morskie z gatunku caretta careta, by osiagnąć dojrzałość. Samica opisana w piśmie „Functional Ecology” zaczęła składać jaja dopiero po 45 latach życia. Naukowcy ustalili to po analizach danych gromadzonych przez kilka dekad na temat tempa wzrostu u żółwi. Wnioski z pracy mają znaczenie dla polityki ochrony gatunku. Tak powolne osiąganie dojrzałości oznacza bowiem, że populacje żółwi są o wiele bardziej wrażliwe, niż sądzono. Zwiększa się bowiem ryzyko, że jakiś osobnik zginie (zostanie zabity celowo lub przez przypadek, gdy zaplącze się w sieć i udusi), zanim dojrzeje i wyda na świat potomstwo – tłumaczy jeden z autorów badania, prof Graeme Hays z University of Swansea Walii, cytowany przez BBC. Czytaj dalej

Optymalna długość snu kluczem do długowieczności.

Naukowcy wciąż próbują ustalić, ile godzin snu jest najlepsze dla zdrowia. Najnowsze badania amerykańskie sugerują, że przesypiając w nocy od 5 do 6,5 godzin możemy sobie zapewnić najdłuższe życie. Publikację na ten temat zamieszcza pismo „Sleep Medicine”.
Powszechne przekonanie, że powinniśmy spać dziennie 8 godzin zdaje się więc być nieprawdziwe, podkreślają autorzy pracy. Z dotychczasowych badań wynikało, że przesypianie więcej niż 7,5 i mniej niż 6,5 godzin na dobę wiąże się z większym ryzykiem zgonu. Były to jednak prace bazujące na subiektywnej ocenie długości snu przez uczestników badań. Czytaj dalej

Znaleziono rejon mózgu odpowiedzialny za starzenie!

Eksperyment: dwie grupy myszy pod koniec dwudniowej głodówki. Pierwsza zbita w ciche stadko, druga aktywna, czujna i ruchliwa. Skąd ta różnica? Druga grupa to gryzonie zmodyfikowane genetycznie tak, aby ich mózg produkował więcej białka SIRT1, odpowiedzialnego między innymi za procesy starzenia i długowieczność. Czytaj dalej

USA/Zmarł geriatra Robert Butler, autor pojęcia „ageizmu”.

Robert Butler, amerykański lekarz geriatra, psychiatra i gerontolog, który ukuł pojęcie „ageizmu” – dyskryminacji ze względu na starość, zmarł w Nowym Jorku w wieku 83 lat – poinformowała jego córka. Butler chorował na białaczkę. Butler był założycielem, w 1975 roku, Narodowego Instytutu Starzenia się, autorem książek poświęconych starości i starzeniu się. Był też twórcą, w 1982 roku, pierwszego w USA wydziału geriatrii w znanej szkole medycznej Mount Sinai School of Medicine i Międzynarodowego Centrum Długowieczności w Nowym Jorku – placówki zajmującej się starzeniem się i długowiecznością. Zainicjowane przez niego badania wykazały, że otępienie starcze nie jest nieuniknionym rezultatem starzenia się, tylko raczej konsekwencją chorób. Czytaj dalej

Odkryto ?geny matuzalemowe??

Biblijny Matuzalem żył podobno 969 lat. Nie wydaje się to nam możliwe, dziś mianem ?matuzalemów” określa się już osoby, które zachowują sprawność, przekraczając setkę. Tajemnica ich długowieczności nęci naukowców od dawna, ba już alchemicy poszukiwali źródła wiecznej młodości. Ponieważ szczególnie duży odsetek osób długowiecznych występuje zwykle w określonych, żyjących w podobny sposób społeczeństwach, często tej tajemnicy doszukiwano się w warunkach życia: diecie, czy jej suplementach. Dziś potwierdzenie zdaje się znajdować inne wyjaśnienie: długowieczność to po prostu odpowiedni zestaw genów. Czytaj dalej

Długowieczność ukryta między gałęziami.

Spędzanie większości życia na drzewie może… wydłużać życie. Do takiego wniosku dochodzą badacze z University of Illinois, którzy przeanalizowali znaczną liczbę gatunków ssaków i ustalili, że zwierzęta, których tryb życia wiąże się z przebywaniem na drzewach, żyją znacznie dłużej od gatunków żyjących na ziemi. Czytaj dalej