Niedobór kwasów omega-3 może powodować problemy z czytaniem.

Dzieci z niedoborem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 mogą doświadczać trudności z koncentracją i uczeniem się oraz przejawiać gorsze umiejętności czytania – zawiadamia czasopismo „PLOS One”. Naukowcy z Oxford University (Wlk. Bryt.) zaobserwowali, że brytyjskie dzieci w wieku 7-9 lat spożywają zbyt mało produktów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, a niedobór tego typu składników w organizmie, szczególnie kwasu dokozaheksaenowego (DHA), skutkuje pojawieniem się problemów w uczeniu się i zachowaniu. Poziom kwasów omega-3 wywiera największy wpływ na zdolności do zapamiętywania i czytania. Czytaj dalej

Schizofrenicy gorzej czytają.

Kanadyjscy naukowcy udowodnili, że ludzie cierpiący na schizofrenię czytają mniej płynnie niż statystyczni ludzie. Wyniki badania opublikowano na łamach „Journal of Experimental Psychology: General”. Badacze z McGill University w Montrealu wykazali, że schizofrenicy w porównaniu ze zdrowymi ludźmi czytają wolniej, wykonują mniejsze ruchy oczu, co oznacza, że wkładają w proces czytania więcej wysiłku, dłużej przetwarzają każde słowo i więcej czasu poświęcają na ponowne przeczytanie poszczególnych słów. Za trudności w czytaniu odpowiadają zarówno problemy z podziałem słowa na składniki dźwiękowe, jak i z precyzyjnym kontrolowaniem ruchów oczu nawet w sytuacjach niezwiązanych z czynnością czytania. Wyniki poprzednich badań sugerowały, iż u schizofreników można zaobserwować nieprawidłowości w używaniu języka i wykonywaniu ruchów oczu, ale jednocześnie dowodziły, że sam proces czytania nie jest zaburzony. Czytaj dalej

Problemy z czytaniem to większe ryzyko ciąży u nastolatki.

Dziewczynki w wieku 12-13 lat, które mają problemy z czytaniem, częściej zachodzą w ciążę w szkole średniej niż ich rówieśniczki, czytające co najmniej średnio dobrze – wynika z pracy, którą publikuje pismo „Contraception”.
W najnowszych badaniach zależność ta utrzymywała się nawet, gdy wzięto pod uwagę rasę dziewcząt oraz to, czy mieszkały w biednej okolicy. Obydwa te czynniki mają bowiem wpływ na ryzyko zajścia w ciążę w nastoletnim wieku.
Naukowcy z University of Pennsylvania w Filadelfii zebrali oceny uzyskane przez ponad 12 tys. uczennic z 92 różnych szkół publicznych w Filadelfii w standardowych testach na czytanie. Dziewczynki były w wieku 12-13 lat. Ich losy śledzono przez kolejne sześć lat. W tym okresie 1616 nastolatek urodziło dziecko, a 201 – nawet dwoje lub troje. Czytaj dalej

Implant pozwoli niewidomym czytać.

Udało się opracować implant, który pozwala „tłumaczyć” zwykłe napisy na alfabet Brailea, odczytywany dzięki elektrodom wszczepionym do oka – informuje New Scientist”. Implant jest zmodyfikowaną wersją tak zwanej protezy siatkówkowej, za pomocą której można częściowo przywrócić wzrok osobom z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (retinitis pigmentosa). W tej chorobie degeneracyjnej, dotykającej młodych dorosłych, zniszczeniu ulegają komórki fotoreceptorowe siatkówki oka, jednak pozostają nieuszkodzone neurony przekazujące obraz do mózgu. Protezy takie jak Argus II, wytwarzana przez firmę Second Sight w Sylmar (Kalifornia) przekształcają obraz video z kamery zamontowanej na okularach na sygnały elektroniczne, „wyświetlane” przez zestaw elektrod (10 na 6), wszczepionych do siatkówki. W ten sposób powstaje złożony z pikseli obraz świata, pozwalający odróżniać światło od ciemności, a nawet znaleźć obiekty takie jak drzwi. Jednak odczytywanie liter i słów za pomocą protezy jest powolne z powodu jej niskiej rozdzielczości. Dlatego Thomas Lauritzen z Second Sight stworzył zmodyfikowaną wersję Argusa II, która prezentuje użytkowników alfabet Braile’a. Brajlowskie litery i cyfry składają się z najwyżej 6 punktów (2X3), dlatego mogą je „wyświetlać” istniejące implanty. Czytaj dalej

Zabawa z dzieckiem obniża u matki poziom stresu.

Samotne matki, które nie radzą sobie ze stresem, powinny spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi na czytaniu i zabawie – wynika z nowych amerykańskich badań, opisywanych przez agencję Reutera. Badacze z Kansas State University uznali, że choć uważa się, że częstsze wzajemne kontakty mają głównie pozytywny wpływ na dziecko, to również matka może na tym skorzystać.  „Najważniejsze w tym badaniu jest odkrycie, że najlepszą metodą na zredukowanie stresu rodzica, kiedy ten czuje się przeciążony, jest częstszy kontakt z dziećmi” – powiedziała jedna z badaczek Blake Berryhill.
Jak dodała, bycie samotną matką często wiąże się z dodatkowym stresem, wynikającym z sytuacji finansowej, długich godzin pracy, czy też ograniczonego wsparcia z zewnątrz. W Stanach Zjednoczonych w 2010 roku mieszkało prawie 10 mln samotnych matek wychowujących dzieci poniżej 18. roku życia. Zgodnie z przeprowadzonym w 2010 roku spisem ludności, około 39 proc. urodzonych wtedy dzieci wychowywanych było przez samotne kobiety. Czytaj dalej

Czytanie książek pomaga w karierze.

Mark Taylor, z Wydziału Socjologii Oxford University odkrył, że nastolatkowie czytający książki mają większe szanse na zrobienie kariery zawodowej. Do takiego wniosku doszedł analizując kwestionariusze 17 200 osób, które wypełniły je w wieku 16, a następnie 33 lat. W pierwszej serii kwestionariuszy pytano o spędzanie czasu poza szkołą, a druga seria opisywała przebieg kariery edukacyjnej i zawodowej takich osób. Okazało się, że kobiety, które w wieku 16 lat czytały książki, miały 39-procentową szanse na osiągnięcie w wieku 33 lat wysokiej pozycji zawodowej. Te, które książek nie czytały, miały 25-procentową szansę. W przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 58% u czytających i 48% u nieczytających. Czytaj dalej

Astma może utrudniać naukę czytania.

Pierwszoklasiści cierpiący na astmę mogą gorzej radzić sobie z czytaniem niż ich rówieśnicy – twierdzą naukowcy, których badania opublikowane zostały w piśmie „Chest”. „Uważamy, że astma i wczesne osiągnięcia w nauce czytania są w jakiś sposób powiązane” – mówi dr Kathleen A. Liberty z Uniwersytetu Canterbury w Nowej Zelandii. „Możemy jedynie spekulować na temat potencjalnych przyczyn, jednak jednym z powodów mogą być problemy z oddychaniem”. Dr Liberty obserwowała 298 dzieci podczas ich pierwszego roku w szkole (w Nowej Zelandii dzieci miały wówczas pięć lat). Pod koniec roku szkolnego ponad połowa dzieci z astmą i ponad jedna trzecia zdrowych dzieci była przynajmniej sześć miesięcy do tyłu w porównaniu z rówieśnikami pod względem umiejętności czytania. Wpływu choroby nie zauważono natomiast w przypadku umiejętności matematycznych. Czytaj dalej

Tajemnice nauki czytania i pisania.

Lewa półkula mózgu i tak zwany zakręt kątowy kory mózgowej to regiony mózgu kluczowe dla nauki czytania i pisania – informują naukowcy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Kolumbii na łamach czasopisma „Nature”. Zdolności językowe są unikalne dla ludzi, dzieci nawet jeżeli się ich nie uczy i nie mają żadnych dorosłych do naśladowania same tworzą skomplikowane systemy językowe. W przeciwieństwie do zdolności mowy, umiejętności czytania i pisania nie da się zdobyć bez intensywnej nauki i ćwiczeń. Czytaj dalej

Mózgowy podpowiadacz.

Mózg dysponuje mechanizmem przypominającym słownik z edytorów tekstów czy telefonów komórkowych. Dzięki niemu potrafi automatycznie dokańczać zdania zapisane przez innych ludzi. Badacze z Uniwersyteckiego College’u Londyńskiego uważają, że to zaburzenie jego działania stanowi przyczynę problemów z płynnym czytaniem u osób z dysleksją (Nature). Oko skanuje słowa i zdania. Nie odczytujemy ich jednak do końca, ale przewidujemy, co następuje lub powinno nastąpić dalej. Gdy wzrastają nasze umiejętności czytelniczo-pisarskie, mózg doskonali się w tej umiejętności, dlatego czytamy szybciej. Czytaj dalej

Rozmowa z dzieckiem lepsza od czytania.

Czytanie dzieciom przed snem może być mniej skuteczną metodą wspomagania rozwoju językowego niż zwykła rozmowa. Wg amerykańskich ekspertów, nawet gdy maluch nie umie jeszcze wypowiadać słów, do nauki języka wystarczą jakiekolwiek jego reakcje. W ten sposób uczy się np. prowadzenia dialogu (Pediatrics). To, co w ramach studium nazwano monologowaniem dorosłych, słabo oddziaływało na rozwój językowy. Co więcej, Amerykanie utrzymują, że pozwalanie dzieciom w wieku od 0 do 4 lat na oglądanie telewizji ma zerowy (a więc ani dobry, ani zły) wpływ na proces nauki języka. Czytaj dalej