W gliwickim Centrum Onkologii zaczął działać cyklotron.

Pawilon cyklotronu, czyli urządzenia do produkcji radioaktywnych izotopów używanych w nowoczesnym diagnozowaniu chorych na nowotwory, otwarto oficjalnie w poniedziałek w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach. Jak mówił podczas uroczystości szef Instytutu, prof. Bogusław Maciejewski, wyprodukowany przez belgijską firmę IBA cyklotron to jedno z kilku podobnych urządzeń w Europie. „Jest on źródłem produkcji różnych znaczników, które mogą być wykorzystane jako skaner diagnostyczny dla dynamicznego czynnościowego obrazowania wewnątrzguzowej charakterystyki komórkowej i czynnościowej” – tłumaczył prof. Maciejewski. Czytaj dalej

Najnowsza technika badania mózgu testowana w Szpitalu Praskim.

Najnowsza, nieinwazyjna technika badania mózgu osób po urazie metodą spektroskopii bliskiej podczerwieni będzie testowana klinicznie w praskim Szpitalu Przemienienia Pańskiego w Warszawie, w ramach europejskiego projektu nEUROPt. Umowę w tej sprawie podpisały 14 czerwca ze szpitalem Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk im. Macieja Nałęcza. Rozwijana od kilku lat technologia optyczna, oparta na bliskiej podczerwieni, ma pozwalać na proste, nieinwazyjne i tanie badanie tkanek, m.in. wykrywanie raka piersi oraz ocenę kory mózgowej u osób z epilepsją, po urazie, udarze mózgu czy w czasie operacji kardiochirurgicznych, podczas których oziębia się mózg pacjenta. Docelowo możliwe ma być zarówno obrazowanie powierzchni mózgu (do głębokości mniej więcej 1 centymetra), jak i ocena wysycenia krwi tlenem. Czytaj dalej