Zoonozy- choroby zakaźne pochodzenia odzwierzęcego.

Walka z zoonozami – chorobami zakaźnymi pochodzenia odzwierzęcego – to główny cel Stowarzyszenia Med-Vet-Net. Zrzeszające 14 instytutów naukowych z 10 krajów europejskich Stowarzyszenie oficjalnie zainauguruje działalność podczas spotkania 4-5 października w Brukseli. Jedynym polskim członkiem Med-Vet-Net, a zarazem jednym z jego założycieli, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Stowarzyszenie będzie jedną z największych sieci europejskich działających w sektorze zdrowia publicznego. Skupi najwybitniejszych specjalistów z dziedziny ochrony przed zoonozami. Jest ono kontynuacją projektu powstałego w ramach 6. Programu Ramowego, finansowanego przez Unię Europejską. Czytaj dalej

Ranking chorób zawodowych w Polsce- 1 miejsce zajmują choroby narządu głosu u nauczycieli.

Najczęstszą chorobą zawodową w Polsce są choroby narządu głosu u nauczycieli. Na dalszych miejscach: pylice płuc, choroby zakaźne i odzwierzęce oraz uszkodzenia słuchu. Jakie schorzenia znajdują się na wykazie chorób zawodowych oraz jakie podmioty będą odpowiedzialne za rozpoznawania chorób zawodowych, ma jasno określić nowelizacja kodeksu pracy, która definiuje chorobę zawodową i obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem przypadków chorób zawodowych – podaje Gazeta Prawna. Czytaj dalej