Przyznano nagrody w konkursie „Zwyczajnie Aktywni” 2013.

W pierwszej edycji konkursu „Zwyczajnie aktywni” 2013 nagrodzono trzy projekty, mające przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób z przewlekłymi chorobami autoimmunologicznymi, do których zalicza się np. nieswoiste zapalenie jelita czy łuszczycę. Granty w wysokości 30 tys. zł dla każdego projektu wręczono w poniedziałek podczas gali w Warszawie. Dodatkowo sześć projektów otrzymało w konkursie wyróżnienia. Czytaj dalej

Choroby autoimmunologiczne nieznane większości Polaków.

Ponad trzy czwarte Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne, do których należą m.in. łuszczyca i nieswoiste zapalenia jelit – wykazało badanie wykonane przez Instytut Badania Opinii „Homo Homini”. Nawet jeśli ankietowani deklarowali wiedzę na ich temat często była ona niezgodna z prawdą. Jedynie 25 proc. spośród 1371 przebadanych dorosłych oceniło, że wie, czym są choroby autoimmunologiczne, ale z tego tylko trzy czwarte prawidłowo wskazało, że są to schorzenia przewlekłe, które rozwijają się na skutek ataku układu odporności na komórki i tkanki własnego organizmu. 43 proc. z grupy deklarującej wiedzę o chorobach autoimmunologicznych błędnie uznało, że można się z nich wyleczyć. Czytaj dalej

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych.

Aż 75% Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne. Tylko niewielki odsetek badanych ma świadomość, że dotykają one głównie młodych ludzi. Prawie połowa respondentów błędnie uważa, że są one uleczalne. Badanie Homo Homini ukazuje faktyczną wiedzę Polaków na temat chorób autoimmunologicznych*.
Aż 3/4 Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne. Pozostałe osoby prawidłowo wskazały definicję, że są to choroby przewlekłe, gdzie układ immunologiczny atakuje własne komórki i tkanki powodując nieodwracalne zmiany w organizmie. Do grupy chorób autoimmunologicznych najczęściej prawidłowo zaliczano wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz łuszczycę. Zdecydowanie rzadziej
respondenci wskazywali na inne choroby z tej grupy, m.in.: na chorobę Leśniowskiego-Crohna czy reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Jedna trzecia badanych błędnie zaliczała do chorób autoimmunologicznych nowotwory (30%) lub astmę (25%). Co drugi ankietowany był zdania, że osoba chora przewlekle jest pozbawiona szans na całkowite wyleczenie. Odmiennego zdania było 43% badanych. Dane te wskazują, że wiedza Polaków o chorobach autoimmunologicznych jest niepełna i wymaga usystematyzowania. Czytaj dalej

Brak kontrolującego zrzutu prowadzi do cukrzycy.

Naukowcy z Melbourne zidentyfikowali glikoproteinę CD52, która może zahamować lub odwrócić cukrzycę typu 1. na wczesnych etapach, gdy jeszcze nie dojdzie do uszkodzenia wysp trzustkowych. Ponieważ CD52 odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu przed nadmiernymi reakcjami immunologicznymi, wg Australijczyków, będzie ją można wykorzystać w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych, np. stwardnienia rozsianego czy reumatoidalnego zapalenia stawów. Czytaj dalej

Enzymatyczna metoda na choroby autoimmunologiczne.

Kiedy komórki naturalnie obumierają, tworzą wiele „śmieci”, które mogą skłaniać układ immunologiczny do atakowania własnego organizmu. Naukowcy z Georgia Health Sciences University odkryli jednak, że zapobiegając takim sytuacjom, można wykorzystać enzym 2,3-dioksygenazę indoleaminy (IDO), niedopuszczający u kobiet w ciąży do odrzuceniu płodu.

Przyczyną tocznia jest utrata normalnej tolerancji na siebie, swoje własne DNA – tłumaczy dr Tracy L. McGaha. Podczas eksperymentów Amerykanie zauważyli, że po usunięciu z hodowli IDO pozostałości po obumarłych komórkach wyzwalały reakcję immunologiczną, która mogła prowadzić do choroby autoimmunologicznej. U myszy genetycznie predysponowanych do tocznia zablokowanie działania 2,3-dioksygenazy indoleaminy skutkowało rozwojem wcześniejszej i bardziej agresywnej postaci choroby. Czytaj dalej

Dziewczynki są za czyste, dlatego kobiety częściej chorują.

Zgodnie z oczekiwaniami w społeczeństwach zachodnich, dziewczynki powinny ładnie i schludnie wyglądać i być grzeczne. Chłopcy mogą zaś łobuzować, brudząc się przy tym. Filozof Sharyn Clough z Uniwersytetu Stanowego Oregonu uważa, że różnice w stereotypach płciowych mogą prowadzić do wzrostu częstości pewnych chorób ? czytaj astmy, alergii i chorób autoimmunologicznych – u dorosłych kobiet. Hipoteza higieny, sformułowana przez epidemiologa Davida P. Strachana w 1989 r. na łamach British Medical Journal, została dobrze udokumentowana. Postuluje ona istnienie związku między nadmierną sterylnością (higienicznością) otoczenia a wzrostem zapadalności na astmę, alergie i choroby autoimmunologiczne. Wśród kobiet wskaźnik zachorowalności na nie jest wyższy, lecz rolę płci w tym kontekście bada się raczej rzadko. Czytaj dalej

Hormon EPO wpływa na system immunologiczny.

EPO (erytropoetyna) to hormon odpowiedzialny za pobudzanie szpiku kostnego do produkcji czerwonych ciałek krwi. Bezpośrednio oddziałuje on na receptory (EPOR) obecne w komórkach prekursorowych erytrocytów (czerwonych krwinek). Receptory te są jednak obecne również w innych komórkach ciała, a ich funkcja była do tej pory nieznana. Manfred Nairz i Guenter Weiss z Innsbruck Medical University odkryli że EPO wpływa także na układ odpornościowy; odkrycie może mieć zastosowania praktyczne w postaci opracowania nowych terapii. Rolę komórek odpornościowych sterowanych hormonem EPO przebadano na mysim modelu: zakażenia bakterią salmonelli, oraz wywołanego chemicznie zapalenia jelita grubego. U myszy zarażonych salmonellą kuracja przy pomocy EPO powodowała spadek zdolności organizmu do zwalczania infekcji, a w rezultacie zwiększoną śmiertelność. Potwierdziło to wcześniejsze domniemania, że erytropoetyna hamuje ekspresję kluczowych genów prozapalnych. Czytaj dalej

Układ odpornościowy posiada ?plan B?.

Układ immunologiczny to zaawansowany i potężny mechanizm, który niestety czasem zwraca się przeciwko właścicielowi. Nowe badania pokazują, że jest on jeszcze bardziej wyrafinowany, niż sądzono i posiada plan awaryjny. Zespół naukowców z dwóch placówek: San Diego School of Medicine na University of California, oraz Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, dokonał niezwykłego odkrycia, eksperymentując z układem odpornościowym myszy.
Główną osią układu immunologicznego jest cząsteczka nazwana czynnikiem jądrowym kappa B (NF-?B) – to ona bowiem uaktywnia działania skierowane przeciwko wrażym bakteriom czy wirusom. Ponieważ jednak zbyt silna i nieuzasadniona aktywizacja tego czynnika jest przyczyną wielu chorób (począwszy od alergii, przez cukrzycę po choroby serca i nowotwory), zespół pod kierunkiem Michaela Karina zajmował się badaniem jego funkcjonowania. W eksperymencie całkowicie wyłączono ścieżkę aktywizacji czynnika kappa B. Spodziewano się, że myszy pozbawione głównej osi systemu odpornościowego będą bardzo podatne na infekcje. Okazało się, że gryzonie, które powinny być bezbronne wobec infekcji, nie tylko takie nie były, ale poradziły sobie z zakażeniem skóry szybciej od grupy kontrolnej z poprawnie działającym czynnikiem NF-?B. Czytaj dalej

Proteina ? hacker. Jak funkcjonuje nasz układ odpornościowy?

W ogólnych zarysach działanie naszego systemu odpornościowego jest znane. Wciąż jednak zagadką są niektóre, poszczególne mechanizmy jego funkcjonowania. Australijskim naukowcom udało się odkryć sekret perforyny, białka-włamywacza. Perforyna (Perforin-1, białko kodowane przez gen PRF1) jest drobnym ale istotnym elementem. Przystępuje ona do ataku, kiedy system immunologiczny rozpozna już i oznaczy ?wrogie” elementy: bakterie, czy nieprawidłowe komórki. Bez niej zniszczenie zagrożenia nie byłoby możliwe, perforyna bowiem przełamuje barierę ochronną oznaczonych komórek, wpuszczając przez stworzone mikropory enzymy, które niszczą komórki uznane za szkodliwe. Jak dokładnie ten proces przebiega – nie wiedziano do tej pory. Czytaj dalej

Absolutnie niezbędny dla ciąży!

Amerykańscy badacze ustalili po latach dociekań, na czym polega funkcja czynnika przedimplantacyjnego (ang. Preimplantation Factor, PIF). Peptyd złożony z 15 reszt aminokwasowych jest wydzielany przez zdrowe zarodki i zawiaduje zagnieżdżeniem zygoty oraz pomaga organizmowi matki przystosować się do ciąży (American Journal of Obstetrics and Gynecology). Czytaj dalej

Choroby autoimmunologiczne: nowe możliwości w diagnostyce

Specjaliści z Instytutu Pomnika-Centrum Zdrowia Dziecka wzięli udział w polsko-holenderskim projekcie dotyczącym celiakii, który może znacząco wpłynąć na diagnostykę związaną z tym schorzeniem oraz z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Międzynarodowy projekt stawiał pytanie o udział czynników genetycznych w patomechanizmie choroby trzewnej. Wyniki badań wykonanych w projekcie wskazują na nowe mechanizmy patogenetyczne celiakii, głównie związane z rozwojem tolerancji komórek odpornościowych (limfocytów T) w grasicy ? centralnym narządzie układu immunologicznego oraz z aktywacją odporności związanej z infekcją wirusową. Czytaj dalej

Odkryto receptor ważny dla prawidłowego działania układu odpornościowego.

Receptor o nazwie S1P1 jest kluczowy dla powstawania i prawidłowego działania regulatorowych limfocytów T, komórek zapobiegających rozwojowi chorób autoimmunologicznych przez hamowanie nadmiernej aktywacji układu odpornościowego – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Nature Immunology”. Czytaj dalej

Interleukina 17 może hamować zapalenie jelit.

Cytokina o dwóch twarzach. Interleukina 17 to białko dotychczas obwiniane za promowanie rozwoju stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych, może hamować zapalenie jelit – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Nature Immunology”. Czytaj dalej

Tytoń będzie leczył choroby autoimmunologiczne i zapalne?

Międzynarodowy zespół naukowców wyhodował tytoń, który wyposażono w geny interleukiny 10 (IL-10). Jest to cytokina przeciwzapalna, która hamuje wytwarzanie cytokin prozapalnych. Stąd pomysł, by wykorzystać roślinę w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych, np. cukrzycy tupu 1. czy reumatoidalnego zapalenia stawów (BMC Biotechnology). Czytaj dalej