Nagła śmierć ukochanej osoby zwiększa ryzyko choroby psychicznej.

Niespodziewana śmierć bliskiej osoby niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia jakiejś choroby psychicznej u osób, które w przeszłości nie miały zaburzeń z tej grupy – informują naukowcy z USA na łamach pisma „American Journal of Psychiatry”. Badacze z Columbia University w Nowym Jorku oraz Harvard Medical School w Bostonie przeanalizowali dane zebrane wśród ponad 27 tys. Amerykanów. Niespodziewana śmierć ukochanej osoby była najczęstszym traumatycznym wydarzeniem w życiu badanych osób. Była też najczęściej uznawana za najgorsze tego typu doświadczenie – nawet przez osoby, które przeżyły ich co najmniej 11. Czytaj dalej

Choroba psychiczna bardziej niż inne schorzenia stygmatyzuje krewnych.

Zarówno schorzenia somatyczne, jak i psychiczne mają wpływ na życie najbliższych krewnych chorego. Badania przeprowadzone w 16 krajach świata wskazują jednak, że problemy psychiczne bardziej stygmatyzują rodzinę pacjenta. Artykuł na ten temat publikuje pismo “Psychological Medicine”. Badania przeprowadzono w ramach inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia pt. World Mental Health Survey Initiative, której celem jest ocena rozpowszechnienia chorób psychicznych oraz ich wpływu na społeczeństwa, pacjentów i ich rodziny. Czytaj dalej

Geny schizofrenii mogą wpływać na IQ.

Osoby posiadające geny związane z wyższym ryzykiem schizofrenii są bardziej narażone na spadek IQ wraz z wiekiem, nawet jeżeli choroba się nie uaktywni – informuje pismo „Biological Psychiatry”. Naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego porównywali funkcje poznawcze osób znajdujących się w grupie wysokiego i niskiego ryzyka rozwoju schizofrenii. Testy przeprowadzone zostały w 1947 roku, gdy badani mieli średnio po 11 lat, a następnie gdy mieli po ok. 70 lat. Nikt z uczestników nie zachorował na schizofrenię. Choć u 11-latków nie zaobserwowano żadnych różnic w zakresie IQ, w wieku 70 lat osoby z genetycznymi predyspozycjami do schizofrenii miały niższe IQ (proporcjonalnie do liczby genów związanych z ryzykiem tej choroby). Czytaj dalej

Praca umożliwia okresy remisji w chorobie psychicznej.

Praca rozwiązuje wiele problemów osób po kryzysach zdrowia psychicznego, przede wszystkim pozwala utrzymać dłuższe okresy remisji w chorobie, co oznacza rzadsze pobyty w szpitalu – uważa dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Środowisku Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, dr Danuta Kossak. Uczestniczyła ona w debacie o możliwościach podejmowania pracy przez osoby po kryzysach zdrowia psychicznego, którą zorganizował w czwartek Kielecki Dom pod Fontanną. Psycholog powiedziała, że przeżycie kryzysu psychicznego powoduje, iż człowiek jest wytrącony z bardzo wielu ról. To sprawia, że doświadcza alienacji. Gdy jego stan się poprawia, zmniejsza się cierpienie, ale pozrywane zostają kontakty, m.in. możliwości realizacji na gruncie zawodowym. To powoduje, że człowiek zaczyna się czuć nieprzydatny, traci poczucie sensu życia i poczucie własnej wartości. Czytaj dalej

Dwa stereotypy związane z chorobą psychiczną.

Istnieją dwa silne stereotypy związane z chorobą psychiczną: pacjentów agresywnych i niebezpiecznych oraz uległych i niekompetentnych. Do kategorii pierwszej częściej zalicza się mężczyzn, np. alkoholików, do drugiej kobiety, uznawane za bezwolne i depresyjne ofiary. Psycholodzy zaczęli przypuszczać, że jeśli dana osoba nie wpasowuje się w schemat, jest oceniana pozytywniej. Czytaj dalej