Stwardnienie zanikowe boczne (z ang. ALS) nazywane inaczej chorobą Lou Gehriga.

Nieprawidłowa konformacja przestrzenna enzymu tzw. dysmutazy ponadtlenkowej zabija neurony nie tylko u chorych na wrodzoną, ale również sporadyczną postać choroby Lou Gerhig’a – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Nature Neuroscience”.  Stwardnienie zanikowe boczne (z ang. ALS) nazywane inaczej chorobą Lou Gehriga to postępująca choroba rdzenia kręgowego i neuronu ruchowego, objawiająca się zanikami mięśni, niedowładami kończyn, stopniowym pogarszaniem sprawności ruchowej aż do całkowitego paraliżu mięśni oddechowych i śmierci. Rozróżnia się dwa rodzaje ALS -sporadyczne (90 proc. przypadków) oraz wrodzone związane z mutacją w genie kodującym białko dysmutazę ponadtlenkową (SOD1). Mutacja w genie SOD1 powoduje zmiany konformacji białka i zaburzenia w jego działaniu. Dotychczas nie znane były czynniki środowiskowe, ani też genetyczne wpływające na ryzyko zachorowania na sporadyczną postać choroby. Czytaj dalej