Kolejne geny związane z chorobą Alzheimera.

Międzynarodowe badania na bezprecedensową skalę zwiększyły do 21 liczbę znanych genów mających związek z demencją – informuje pismo „Nature Genetics”. Na całym świecie ludzie żyją coraz dłużej, a co za tym idzie, rośnie liczba osób z chorobą Alzheimera. Wciąż jednak nie wiadomo, jakie są jej przyczyny, jak ją leczyć, a nawet jak wcześnie diagnozować. Czytaj dalej

Współpraca dwóch genów sprzyja rozwojowi choroby Alzheimera.

Gen, który wcześniej nie był powiązany z predyspozycjami do choroby Alzheimera, może znacznie je zwiększać, jeżeli występuje w tandemie z innym genem podnoszącym ryzyko tej choroby – informuje pismo „PLoS Genetics”. Naukowcy z Washington University School of Medicine w St. Louis doszli do takich wniosków badając genomy czterech grup osób. W pierwszej znaleźli się ludzie z bardzo wysokim poziomem białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Białko tau tworzy w mózgu tzw. splątki neurofibrylarne (zwyrodnienia włókienkowe charakterystyczne dla choroby Alzheimera). W drugiej grupie poziom białka tau był bardzo niski. Trzecią grupę stanowiły osoby z bardzo wysokim poziomem białka prekursorowego amyloidu beta (APP), tworzącego w mózgu blaszki amyloidowe (są to struktury charakterystyczne dla choroby Alzheimera), a czwartą – osoby z bardzo niskim poziomem tego białka w płynie mózgowo-rdzeniowym. W sumie w badaniach wzięły udział 212 osoby. Czytaj dalej

Medycyna komórkowa Dr Ratha- demencja- choroba Alzheimera.

Witamina E w prewencji choroby Alzheimera:

Choroby demencyjne dotykają milionów Europejczyków, w
samych Niemczech zdiagnozowanych jest ponad milion pacjen-
tów, jednocześnie przybywa corocznie ponad 200 tys. nowych
przypadków. Najczęstszą formę demencji stanowi choroba
Alzheimera z 700 tys. rzeszą dotkniętych nią pacjentów, w Pol-
sce szacuje się, że liczba chorych na Alzheimera przekroczyła
już 200 tys. Cechami charakterystycznymi dla chorób demen-
cyjnych są zaburzenia osobowości i pamięci spowodowane
obniżającą się sprawnością umysłową. Do czynników wywołu-
jących te coraz częstsze schorzenia zaliczyć można – obok natu-
ralnych procesów związanych ze starzeniem się organizmu i
predyspozycjami dziedzicznymi – zaburzenia metaboliczne
mózgu, chorobę sercowo-naczyniową, zakłócenie gospodarki
hormonalnej, jak również czynniki środowiskowe, nadmiar
bodźców i wpływ stresu. Czytaj dalej

Potencjalny lek nie tylko na alzheimera.

Odkrycie przez brytyjskich badaczy pierwszej substancji, która zapobiega obumieraniu komórek nerwowych może się okazać punktem zwrotnym w leczeniu choroby Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych – informuje pismo „Science Translational Medicine”. Choroby neurodegeneracyjne to takie, w których podstawowym zjawiskiem patologicznym jest utrata komórek nerwowych w mózgu lub rdzeniu kręgowym. Mogą być choroby wrodzone lub nabyte. Następstwem choroby neurodegeneracyjnej jest pogorszenie sprawności umysłowej i/lub ruchowej. Czytaj dalej

Gen ADAM10 wpływa na ryzyko choroby Alzheimera.

Dwie rzadkie mutacje w obrębie genu ADAM10 powodują rozwój choroby Alzheimera – informują naukowcy z Massachusetts General Hospital (MGH), których wnioski zostały opublikowane w piśmie „Neuron”. Gen ADAM10 koduje enzym biorący udział w przetwarzaniu białka prekursorowego amyloidu (APP). Podczas badań na transgenicznych myszach naukowcy zaprezentowali, w jaki sposób jego dwie mutacje sprzyjają akumulacji amyloidu beta w mózgu. Okazało się też, że ograniczają one powstawanie nowych komórek nerwowych w hipokampie, tj. strukturze mózgu odpowiedzialnej za pamięć i uczenie się. Czytaj dalej

Badanie: kobiety zapadają na Alzheimera znacznie częściej od mężczyzn.

Choroba Alzheimera i pokrewne jej schorzenia dotykają ponad dwa razy częściej kobiet niż mężczyzn – wynika z danych francuskiego Instytutu Nadzoru Sanitarnego. We Francji notuje się stały wzrost hospitalizacji osób chorych na Alzheimera.
Według opublikowanego we wtorek studium Instytutu Nadzoru Sanitarnego (InVs), dotyczącego lat 2007-2010, wzrosły wszystkie wskaźniki dotyczące zapadania na chorobę Alzheimera i jej pokrewne. Czytaj dalej

Nadmierna higiena sprzyja chorobie Alzheimera.

Mieszkańcy krajów rozwiniętych mogą być bardziej narażeni na rozwój choroby Alzheimera z powodu mniejszego kontaktu z wirusami, bakteriami i innymi mikroorganizmami, powodującymi stymulację antygenową – uważają naukowcy. Może to prowadzić do rozwoju słabszego układu odpornościowego oraz podatności na stan zapalny zwiększający ryzyko demencji – informuje pismo „Evolution, Medicine and Public Health”. Czytaj dalej

Miedź może sprzyjać chorobie Alzheimera.

Miedź wydaje się być jednym z czynników środowiskowych odpowiedzialnych za pojawienie się i postęp choroby Alzheimera – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Jak wynika z badań profesora Rashida Deane z amerykańskiego University of Rochester Medical Center (URMC), miedź utrudnia usuwanie z mózgu szkodliwych białek, co prowadzi do ich gromadzenia się w postaci złogów amyloidu beta. Czytaj dalej

Mamy karmiące piersią mniej zagrożone alzheimerem w przyszłości.

Kobiety, które karmią piersią swoje dzieci mogą być mniej zagrożone chorobą Alzheimera w przyszłości – wynika z pilotażowego badania brytyjskich naukowców, które publikuje pismo „Journal of Alzheimers Disease”. Zdaniem autorów pracy efekt ten może mieć związek z pewnymi biologicznymi konsekwencjami laktacji, jak okresowe zmiany hormonalne oraz poprawa wrażliwości tkanek na insulinę, hormon regulujący metabolizm glukozy we krwi. Mniejsza wrażliwość na insulinę, określana jako insulinooporność została powiązana z wyższym ryzykiem nie tylko cukrzycy typu 2 ale też demencji, w tym choroby Alzheimera. Czytaj dalej

Im późniejsza emerytura, tym mniejsze ryzyko demencji.

Lepiej nie śpieszyć się z przejściem na emeryturę. Osoby, które później to zrobiły, są mniej narażone na chorobę Alzheimera oraz inne typy demencji – sugerują badania francuskich specjalistów. To największe badania na ten temat. Przedstawiono je podczas odbywającego się w Bostonie międzynarodowego kongresu poświęconego chorobie Alzheimera. Główna autorka badań Carole Dufouil z INSERM we Francji powiedziała, że na demencje mniej narażeni są ludzie, którzy dłużej są aktywni umysłowo i fizycznie oraz utrzymują liczne kontakty społeczne. Czytaj dalej

Zarówno leki innowacyjne jak i generyczne są potrzebne.

Bez leków innowacyjnych nie byłoby postępu w medycynie, bez generycznych – powszechnego dostępu do skutecznego leczenia – mówili eksperci podczas konferencji prasowej „Leki innowacyjne i generyczne – rejestracyjny punkt widzenia”. Konferencja odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny”, zorganizowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czytaj dalej

Naukowcy już wiedzą, dlaczego leki na alzheimera nie zatrzymują choroby.

Leki stosowane w terapii osób chorych na alzheimera nie odnoszą pożądanego rezultatu, ponieważ skierowane są przeciwko złej cząsteczce. Prawdopodobny „sprawca” choroby ma inną strukturę molekularną niż obecny cel tych leków – uważają amerykańscy naukowcy. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną występowania otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Ocenia się, że na świecie choruje na nią ponad 30 mln osób. Międzynarodowe Stowarzyszenie Alzheimerowskie (Alzheimer’s Association) szacuje, że do 2050 roku liczba ta potroi się, chyba że naukowcom uda się opracować nowe sposoby walki z chorobą. Czytaj dalej

Cynamon pomocny w walce z Alzheimerem.

Składniki cynamonu mają potencjał do tego, by opóźnić wystąpienie choroby Alzheimera, a nawet zapobiec jej pojawieniu się – informuje „Journal of Alzheimers Disease”. Naukowcy z University of California (USA) odkryli, że dwa chemiczne komponenty cynamonu – aldehyd cynamonowy i epikatechina – mogą zapobiegać powstawaniu splątków neurofibrylarnych, charakterystycznych dla choroby Alzheimera. Czytaj dalej

Nowa nadzieja dla chorych na Alzheimera.

Amerykańscy naukowcy odkryli kolejny gen, który może przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera. CD33, bo o nim mowa, koduje białko hamujące zdolność komórek układu odpornościowego do usuwania toksycznych cząsteczek z mózgu. Jego nadmiar wydaje się być główną przyczyną gromadzenia beta-amyliodu i powstawania blaszek amyloidowych u chorych. Wyniki swoich badań naukowcy opisali w najnowszym numerze czasopisma „Neuron”. Czytaj dalej

Choroby neurologiczne atakują coraz młodsze osoby.

Wzrost odsetka osób poniżej 74. roku życia umierających z powodu chorób neurologicznych, w tym choroby Alzheimera, nie powinien być przypisywany temu, że żyjemy dłużej. Dzieje się tak dlatego, że coraz częściej te zaburzenia pojawiają się wcześniej niż dotychczas – już przed 55. rokiem życia – czytamy w piśmie „Public Health”. Z dziesięciu analizowanych krajów zachodnich najgorzej wypadają Stany Zjednoczone, gdzie w latach 1979-2010 odsetek zgonów z powodu chorób neurologicznych zwiększył się o 66 proc. wśród mężczyzn i o 92 proc. wśród kobiet. Czytaj dalej

Obama proponuje 100 mln dolarów na badania mózgu.

Prezydent USA Barack Obama zaprezentował we wtorek nowy projekt badawczy, który ma za zadanie lepsze zrozumienie działania ludzkiego mózgu, co może pomóc w leczeniu takich dolegliwości jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy też zaburzeń, jak np. autyzm. Program ma doprowadzić do powstania nowych technologii rejestrowania aktywności elektrycznej pojedynczych komórek oraz złożonych układów nerwowych w mózgu. Jeśli się powiedzie, może doprowadzić do postępu w leczeniu takich schorzeń jak choroba Alzheimera, padaczka czy traumatyczne uszkodzenia mózgu. Czytaj dalej

Wzrasta śmiertelność z powodu choroby Alzheimera.

Choroba Alzheimera jest coraz częstszą przyczyną zgonów – informuje AP powołując się na najnowszy raport Centrum Kontroli Chorób (CDC) w Atlancie. Z najnowszych danych wynika, że co trzeci senior, który umiera w USA, cierpi na chorobę Alzheimera lub inny rodzaj demencji. Nie znaczy to, że u każdej starszej osoby schorzenia te są bezpośrednia przyczyną zgonu, ale w jakimś stopniu przyczyniają się do tego. Pogarszają stan chorego cierpiącego na chorobę nowotworową, niewydolność serca lub inne poważne schorzenie – podkreślają autorzy raportu. Czytaj dalej

Walka z anoreksją poprzez głęboką stymulację mózgu.

Stymulacja mózgu za pomocą wszczepionych elektrod może stanowić skuteczną metodę walki z jadłowstrętem psychicznym. Kanadyjskim naukowcom udało się spowodować u pacjentek przyrost masy ciała i poprawić ogólne samopoczucie. O rezultatach badań informuje pismo „Lancet”.
Głęboka stymulacja mózgu była już wcześniej stosowana u pacjentów z chorobą Parkinsona, Alzheimera i nerwicą natręctw. Polega ona na wszczepieniu aparatu, wysyłającego impulsy do określonej części mózgu. Badacze z Krembil Neuroscience Centre i University Health Network w Kanadzie po raz pierwszy wszczepili urządzenia zwane „rozrusznikami” mózgu sześciu pacjentkom w wieku od 24 do 57 lat, które cierpiały na silny jadłowstręt psychiczny i u których zawiodły inne metody leczenia. Elektrody umieszczone zostały w obszarach odpowiedzialnych za regulację nastroju i poziomu lęku. Czytaj dalej