Międzynarodowe seminarium pt. „Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa.”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na międzynarodowe seminarium pt. „Suwerenność i samowystarczalność żywnościowa a rodzinne gospodarstwa.” Spotkanie to będzie wspaniałą szansą aby usłyszeć jakie działania i projekty realizują rolnicy i konsumenci w innych krajach wdrażając w praktykę ideę „Myśl globalnie, produkuj i jedz lokalnie”. Będzie również szansą aby spróbować pysznej, chłopskiej kuchni, odwiedzić małopolskich rolników oraz zwiedzić EKOCENTRUM ICPPC. Czytaj dalej

Dwa ekologiczne zaproszenia!

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch bardzo ciekawych i ważnych wydarzeniach:
1. W międzynarodowym seminarium z okazji 10-lecia Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC pt. „Suwerenność żywnościowa i rodzinne gospodarstwa”. Spotkanie to będzie wspaniałą szansą aby usłyszeć jakie działania i projekty realizują rolnicy i konsumenci w innych krajach wdrażając w praktykę ideę „Myśl globalnie, produkuj i jedz lokalnie”. Będzie również szansą aby spróbować pysznej, chłopskiej kuchni, odwiedzić małopolskich rolników, wziąć udział w sesji tradycyjnych polskich pieśni i
tańców oraz zwiedzić EKOCENTRUM ICPPC. WIĘCEJ
http://www.icppc.pl/pl/index.php?id=494 Czytaj dalej