Parlament Europejski ma służyć dobru człowieka.

Jeżeli Unia Europejska da adekwatne odpowiedzi polityczne na niepokoje i nadzieje obywateli naszego kontynentu, wypełniać będzie swe pierwotne powołanie. Zwraca na to uwagę prezydium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE) w oświadczeniu wydanym 8 czerwca po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Stojący na czele rady kard. Péter Erdő z Budapesztu i obaj jej wiceprzewodniczący, kardynałowie Josip Bozanić z Zagrzebia i Jean-Pierre Ricard z Bordeaux, przypominają, że zadaniem nowych deputowanych jest tworzenie w Unii społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Czytaj dalej

Kościoły Europy chcą współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.

Upowszechnienie Pisma św., ochrona środowiska naturalnego oraz problemy migracji i pokoju to tematy wokół których będzie się koncentrowała w najbliższych latach współpraca chrześcijan Europy.
Decyzję w tej sprawie podjęto podczas dorocznego spotkania Komisji Wspólnej Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) oraz Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Gremium to obradowało w dniach 19-22 lutego w Esztergom, siedzibie Prymasa Węgier. Czytaj dalej