Naukowy szczyt w Watykanie: jak ocalić środowisko, a nie zastopować rozwoju?

Jeśli chodzi o możliwości techniczne, współczesny człowiek jest gigantem, jednak pod względem etycznym jest tylko małym dzieckiem – powiedział kard. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, otwierając w Watykanie seminarium robocze Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Jest ono poświęcone relacjom między rozwojem ludzkości i ochroną środowiska naturalnego. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni najwięksi specjaliści w tej dziedzinie. Czytaj dalej

Caritas Internationalis wzywa do walki z głodem i globalnym ubóstwem.

Podczas południowego spotkania z wiernymi Franciszek przypomniał wielkopostny apel Caritas Internationalis w sprawie głodu na świecie. Na ten pogłębiający się problem, a także na wciąż zwiększające się obszary ubóstwa zwraca uwagę przewodniczący tej organizacji. Kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB w specjalnym liście na Wielki Post przypomina kilka liczb, które pokazują niesprawiedliwy podział dóbr i strefy skrajnej nędzy na naszym globie. Czytaj dalej

Caritas Internationalis: nie wystarczy pomagać, trzeba eliminować przyczyny kryzysów.

W sytuacji postępującego kryzysu ekonomicznego trzeba jeszcze większego skonsolidowania działalności organizacji pomocowych. Wskazuje na to sekretarz generalny Caritas Internationalis przypominając, że na świecie jest obecnie 16 poważnych kryzysów humanitarnych, w wyniku których cierpi ponad 50 mln ludzi. „Najgorsza sytuacja jest tam, gdzie toczą się różnego rodzaju konflikty zbrojne oraz kiedy ludzie cierpią na skutek klęski żywiołowych” – zauważa Michel Roy. Najbardziej dramatyczna sytuacja żywnościowa jest w krajach tzw. Rogu Afryki, w Sudanie oraz w Demokratycznej Republice Konga.
Sekretarz generalny Caritas Internationalis podkreśla, że światowe organizacje coraz bardziej doceniają wkład Kościoła w niesienie pomocy. Aktualnie Światowy Program Żywnościowy prowadzi na świecie we współpracy z Caritas 25 projektów humanitarnych, ponadto jest wiele projektów o wymiarze lokalnym. Czytaj dalej

Caritas Internationalis: Nie zapominajmy o najmłodszych ofiarach AIDS!

Los afrykańskich dzieci zarażonych wirusem HIV to dzisiaj najtragiczniejszy aspekt epidemii Aids ? uważa przewodniczący Caritas Internationalis kard. Oscar Rodríguez Maradiaga. Terapie dla nosicieli wirusa wciąż są opracowywane przede wszystkim z myślą o dorosłych. Terapie dla dzieci są natomiast o wiele bardziej kosztowne i trudniej dostępne. Jak podaje purpurat, 90 proc. zakażonych dzieci żyje w Afryce. Jedynie 26 proc. z nich otrzymuje właściwe leki. Pozostałe są skazane na śmierć. Połowa z nich nie dożyje drugiego roku życia. W ubiegłym roku Caritas Internationalis zainicjowała wielką kampanię na rzecz dziecięcych ofiar AIDS. W jej ramach podjęto negocjacje z wielkimi firmami farmaceutycznymi oraz z przedstawicielami rządów, domagając się, aby dzieci były traktowane na równi z dorosłymi ofiarami tej plagi. Caritas zabiega nie tylko o tańsze leki, ale również o łatwiej dostępne testy. 90 proc. chorych dzieci zaraziło się od matki, która nie zrobiła testu na HIV i w związku z tym w czasie porodu nie podjęto niezbędnych środków zapobiegających zakażeniu ? podkreśla kard. Rodríguez Maradiaga. Czytaj dalej

Caritas Internationalis o papieskim stanowisku w sprawie HIV/AIDS.

Nauczanie papieskie o profilaktyce HIV jest podstawą programów Caritas Internationalis. Katolicka organizacja charytatywna z uznaniem przyjęła wypowiedzi Benedykta XVI na temat zapobiegania AIDS, w tym profilaktycznego stosowania prezerwatyw. Ojciec Święty wypowiedział się na te tematy w opublikowanej dziś książce ?Światło świata?. Caritas przypomina, że zasadnicze znaczenie w zapobieganiu pandemii AIDS ma wrażliwość duszpasterska i współczucie dla chorych. Papież zapytany o użycie prezerwatyw stwierdza, że ich stosowanie w niebezpieczeństwie zakażenia HIV może być pierwszym krokiem ku wzięciu moralnej odpowiedzialności oraz krokiem ku bardziej ludzkiej seksualności. Caritas zauważa jednak, że papieskie słowa potwierdzają z jednej strony prewencyjne użycie prezerwatyw, a z drugiej, że Kościół bynajmniej nie uważa ich stosowania za rzeczywiste czy moralne rozwiązanie problemu AIDS. Czytaj dalej

ONZ: Caritas o Milenijnych Celach Rozwoju.

Sprawiedliwości dla ubogich? domaga się Caritas Internationalis na rozpoczęcie oenzetowskiego szczytu poświęconego Milenijnym Celom Rozwoju. Rozpoczynające się dziś w Nowym Jorku spotkanie potrwa do 22 września. Przypomnijmy, że chodzi o realizację ośmiopunktowego programu ograniczenia do 2015 r. skrajnej nędzy na świecie oraz znaczącą poprawę stopy życiowej i szans rozwoju w najbiedniejszych rejonach globu. Do finansowania tego przedsięwzięcia zobowiązały się 22 najbogatsze państwa świata, przeznaczając nań 0,7 proc. produktu narodowego brutto. Czytaj dalej

Caritas Polska: już ponad 9,5 mln zł na rzecz powodzian!

Ponad 9,5 mln zł zebrała jak dotąd Caritas Polska na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi ? poinformował jej dyrektor. Podkreślił, że nie są jeszcze znane wyniki zbiórki przed kościołami, natomiast ofiary wpływają także od Polonii z całego świata. ?Obecnie na konto Caritas Polska wpłynęło ponad 5 mln zł od osób indywidualnych. Nie mówię jeszcze o tej zbiórce, która była organizowana w Polsce, bo jeszcze tych danych nie mamy, natomiast zaczynają wpływać ofiary z zagranicy; 23 tys. euro i ok. 6 tys. dolarów. Z sms-ów charytatywnych wpłynęło 4,5 mln zł? ? powiedział ks. Marian Subocz. Czytaj dalej

Katolicki głos w sprawie zmian klimatycznych.

Wspólnota międzynarodowa musi przygotować ludzkość na zmiany klimatyczne ? apelują katolickie organizacje charytatywne. W Bonn trwa oenzetowska konferencja klimatyczna (1-12 czerwca). Przedstawiciele 182 krajów negocjują nowe porozumienie, które zostanie przyjęte na tegorocznym szczycie w Kopenhadze. Tymczasem w sprawie tej zabierają głos także organizacje pozarządowe. Czytaj dalej