Ks. Andrzej Jeż biskupem pomocniczym w Tarnowie. Radość w moim mieście rodzinnym!

Benedykt XVI mianował 46-letniego ks. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Jest on proboszczem bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu i specjalistą w dziedzinie teorii komunikacji. Za swe biskupie hasło obrał słowa: Na chwałę Trójjedynego Boga i Bogarodzicy. Jak podkreśla biskup nominat Jeż decyzję Papieża przyjmuje z radością, ale i pewnymi obawami. Czytaj dalej

400 tys. złotych przekazali wierni diecezji tarnowskiej dla dla hospicjów stacjonarnych i domowych.

Około 400 tys. złotych przekazali wierni diecezji tarnowskiej dla hospicjów stacjonarnych i domowych. Po raz pierwszy składka zebrana w Boże Ciało została przeznaczona na wsparcie placówek, które pomagają w opiece nad ciężko chorymi ludźmi. Pieniądze pomogą m.in. w zakupie sprzętu medycznego. Stacjonarne hospicja działają w Dąbrowie Tarnowskiej i Stróżach. Natomiast hospicja domowe pomagają chorym i ich rodzinom w Tarnowie, Nowym Sączu, Dębicy, Mielcu, Bochni i Limanowej. Czytaj dalej

Biskup Tarnowski Wiktor Skworc- List Pasterski do Diecezjan: szanujcie życie, zdrowie i środowisko naturalne!

List pasterski Biskupa Tarnowskiego na I Niedzielę Adwentu 2008r. Miłość do życia jest ukierunkowana na służbę życiu. Drodzy Diecezjanie!
1. Adwent to czas oczekiwania na objawienie się Życia, o którym święty Jan napisał: myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu (1 J 1,2). Bóg rozdarł niebiosa i zstąpił na ziemię (por. Iz 63,19b), aby człowiek, który utracił życie na skutek grzechu, odzyskał je dzięki Słowu życia ? Synowi Bożemu. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka, głoszona przez apostołów, jest Ewangelią życia, bo na nowo nadaje sens ludzkiej istocie, pogrążonej w mroku i cieniu śmierci (por. Łk 1,79). Czytaj dalej