Przewlekły ból może zwiększać ryzyko samobójstwa.

Bóle pleców, migreny i ból psychogenny mogą mieć związek z większym ryzykiem popełnienia samobójstwa – wynika z badań przeprowadzonych wśród niemal 5 mln amerykańskich weteranów, o których informuje pismo „JAMA Psychiatry”. U badanych pacjentów najczęściej występowały bóle stawów (ponad 2 mln osób) oraz bóle pleców (około 1,1 mln osób); najrzadziej występował z kolei ból psychogenny (18 tys. osób). W ciągu trzech lat odnotowano 5 tys. samobójstw. Po wzięciu pod uwagę wieku i płci pacjentów, a także ich stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, zaobserwowano, że z ryzykiem samobójstwa związane były tylko trzy rodzaje bólu przewlekłego: psychogenny (o 58 proc. wyższe ryzyko), migrenowy (o 34 proc.) oraz ból pleców (o 13 proc.). Czytaj dalej