Papież Franciszek- wypowiedź z okazji Światowego Dnia Środowiska ogłoszonego przez ONZ.

Audiencja ogólna: nie jesteśmy odpadkami; to my mamy rządzić stworzeniem, a nie pieniądz. Obchodzony dzisiaj z inicjatywy ONZ Światowy Dzień Środowiska był dla Papieża Franciszka punktem wyjścia do katechezy podczas audiencji ogólnej. Ojciec Święty przypomniał biblijne podstawy zobowiązań człowieka w odniesieniu do dzieła stworzenia, a także niebezpieczeństwa, jakie wynikają z lekceważenia tej misji. W ten sposób streszczono papieską katechezę po polsku: Czytaj dalej

Watykański astronom o pytaniach przekraczających możliwości nauki.

„Naszą misją astronomów watykańskich jest wędrowanie z mędrcami każdej epoki – pisze w L’Osservatore Romano dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. – Razem z naszymi kolegami astronomami dzielimy trudy badań, entuzjazm i radość, jakie dają odkrycia naukowe”. Ks. José Funes SJ zwraca jednak uwagę, że to metodyczne podejście „nie wyklucza możliwości przekraczania horyzontów nauki; przeciwnie, zachęca do tego. Tak więc astronom, który bada gwiazdy, słusznie mógłby zadać sobie pytanie, dlaczego istnieje wszechświat z miliardami galaktyk, a nie nicość”. Zdaniem argentyńskiego jezuity tego typu pytanie przed dwoma tysiącami lat kierowało Mędrców ku Betlejem, by szukać narodzonego tam Syna Bożego. Czytaj dalej

Papież na Placu Hiszpańskim: ratunek dla świata jest tylko w Bogu.

„Gdyby Wcielenie dokonało się dzisiaj, zapewne by przeszło niezauważone. Nie byłoby o nim mowy w mediach. To najważniejsze wydarzenie w dziejach ludzkości, było bowiem spowite ciszą” – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu na Placu Hiszpańskim. Udał się tam jak co roku, by wraz z rzymianami oddać cześć Niepokalanej. Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, opisującej scenę zwiastowania. Podkreślił, że jest ona wskazówką dla współczesnego człowieka, który żyje w ciągłym pośpiechu i aktywizmie. W takich warunkach nie jest on w stanie usłyszeć ciszy, w której przemawia Pan. Dlatego to od Maryi musimy się nauczyć milczenia i słuchania – powiedział Papież. Benedykt XVI zauważył również, że Maryja pokazuje nam, gdzie leży prawdziwy ratunek dla świata. Nie jest nim człowiek, nauka, technika czy ideologie, lecz jedynie łaska Boża. Czytaj dalej

Benedykt XVI do pensjonariuszy rzymskiego domu spokojnej starości: ludzie w podeszłym wieku są cenni dla społeczeństwa i Kościoła.

„Przybywam do was jako Biskup Rzymu, ale również jako wasz rówieśnik”. Tak Papież powitał mieszkańców prowadzonego w Rzymie przez Wspólnotę św. Idziego domu spokojnej starości „Viva gli Anziani”, których dziś odwiedził. Benedykt XVI dobrze zna trudności ludzi w podeszłym wieku, które często pogłębia jeszcze obecny kryzys gospodarczy. Jak stwierdził, w tym wieku nieraz wspomina się ze smutkiem młode lata, gdy było się w pełni sił. Jednak również starość jest piękna, mimo dolegliwości i ograniczeń. „W Biblii długie życie uważane jest za Boże błogosławieństwo. Dziś to błogosławieństwo rozpowszechniło się i powinno się w nim widzieć cenny dar. Jednak społeczeństwo, często zdominowane logiką wydajności i zysku, nie przyjmuje tego jako daru, a nawet nieraz go odrzuca, uważając starców za nieproduktywnych i bezużytecznych” – zauważył Ojciec Święty. Przypominając związane z tym cierpienia, wskazał, że rodziny oraz instytucje publiczne winny zadbać, by ludzie starsi mogli pozostać w swych domach. Według tego, jak są traktowani, można ocenić jakość społeczeństwa i cywilizacji. Nawiązując do trwającego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Papież podkreślił, że ludzie ci są cenni dla społeczeństwa, a zwłaszcza dla młodzieży. W każdym wieku potrzebujemy wzajemnego wsparcia i bliskości. Czytaj dalej

Pozytywne myślenie pomaga!

Rola psychiki w walce z ciężką chorobą jest bardzo duża. Często może pomóc przezwyciężyć strach, zmobilizować, a wreszcie pomóc wygrać walkę. Trzeba tylko pozytywnie myśleć. Program „Jestem przy Tobie” stara się nieść pomoc kobietom, które zmagają się z nowotworami narządów rodnych. O tym jak to zrobić i czy pozytywnego myślenia można się nauczyć rozmawiamy z psycholog Iwoną Majewską – Opiełką, prekursorką ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce.
Wszelkie pozytywne stany powodują wydzielanie substancji zdrowych i leczących organizm, a negatywne powodują zastoje energetyczne i choroby. Tyle chemia. Ale przecież można także mówić o tym, że pogoda ducha zwiększa stan szczęśliwości człowieka; choroba przestaje mieć wtedy takie tragiczne oblicze, staje się czasem po prostu elementem życia. Osoby potrafiące w taki sposób podchodzić do życia cieszą się wszelkimi pozytywnymi zmianami we własnym organizmie a także tym, co dzieje się dookoła i niejednokrotnie nawet nie pamiętają, że są chorzy. Znane są przypadki, kiedy silne pozytywne uczucia: miłość, odpowiedzialność, wielki cel powodowały spektakularne uzdrowienia ludzi z chorób uznanych za nieuleczalne.
Wiadomo również, że istnieje bardzo silna korelacja pozytywna pomiędzy wiarą w Boga
a kondycją chorego organizmu. Czytaj dalej

Bóg przemawia również przez bozon Higgsa.

Odkrycie cząsteczki elementarnej, zwanej bozonem Higgsa, dzięki której cząsteczki uzyskują masę, pozwala sięgnąć w głąb materii i jeszcze bardziej przekonać się o racjonalności świata. Tym samym dla wierzących jest to kolejne odkrycie, które utwierdza ich w przekonaniu o stworzeniu świata przez inteligentnego Boga. Tak watykańscy naukowcy komentują niedawne odkrycie Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, gratulując fizykom tego osiaąnięcia.
Prezes Papieskiej Akademii Nauk, prof. Werner Arber, zastrzega jednak, by nie przejmować się zanadto potocznym określaniem bozonu Higgsa mianem „boskiej cząsteczki”. Dla człowieka wierzącego każda cząstka jest boska. Z naukowego punktu widzenia niedawne odkrycie nie potwierdza ani nie neguje istnienia Boga – podkreśla szwajcarski noblista. Czytaj dalej

Bioetyczny labirynt : odpowiedzialne rodzicielstwo.

Przez ostatnie tygodnie nasza refleksja skupiała się na kwestii płodności – na jej akceptacji i odrzuceniu. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że płodność sama w sobie jest tylko narzędziem, za pomocą którego Bóg pozwala człowiekowi rozpoznać i zrealizować powołanie do miłości i do rodzicielstwa. Płodność musi zatem być odczytywana w kontekście tego powołania.
Oczywiście, miłość niejedno ma imię, czy raczej – miłość w niejeden sposób może zostać wyrażona. Jakkolwiek zatem powołanie do miłości jest wspólne wszystkim ludziom (św. Augustyn pisze o nim w swoich „Wyznaniach”: „Stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie”), realizowane jest na wiele sposobów. Jednym z nich jest rodzicielstwo. Bycie rodzicem, matką lub ojcem, tylko wtedy jednak będzie sposobem kochania, tylko wtedy będzie miłością, jeśli będzie miłością odpowiedzialną. Czym jednak jest odpowiedzialne rodzicielstwo? Czytaj dalej

Ukazała się „Ewangelia dla sportowca i kibica”.

Na 10 dni przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 duszpasterstwo sportowców oraz Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła opublikowały „Ewangelię dla sportowca i kibica”. Ta niewielka książeczka, którą łatwo schować do kieszeni, to cztery Ewangelie z komentarzem, modlitwy zarówno dla samych sportowców, jak i kibiców, oraz krótkie świadectwa nt. wiary najwybitniejszych polskich sportowców, wśród nich m.in. Anity Włodarczyk, mistrzyni i rekordzistki świata w rzucie młotem. „Wiara jest potrzebna nie tylko w życiu sportowym, ale także w życiu codziennym. Ja jestem chrześcijanką, chodzę do kościoła nie tylko wtedy, kiedy muszę, ale choćby, gdy jesteśmy na zgrupowaniach, to zawsze znajdę czas na modlitwę i wiem, że to mi pomaga. Czytaj dalej

Wiara rośnie z wiekiem.

W różnych krajach odsetek osób wierzących w Boga jest bardzo różny. Na przykład na Filipinach aż 94% osób deklaruje, że zawsze wierzyli w Boga. W byłym NRD odsetek ten wynosi jedynie 13%. Wszędzie jednak da się zauważyć, że odsetek wierzących rośnie wraz z ich wiekiem. „Belief About God Across Time and Countries“ to raport przygotowany przez naukowców z University of Chicago. Opiera się on na danych, które w niektórych przypadkach były zbierane od 1991 roku. Naukowcy prosili badanych o wypełnianie kwestionariuszy, które pozwalały określić zarówno poziom wiary – od ateizmu po głęboką religijność – jak i zmiany zachodzące w czasie życia, czy też stosunek do poglądu, że Bóg troszczy się o każdego. Czytaj dalej

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Chorego: apel o ożywienie duszpasterstwa sakramentalnego.

Bogu zawsze chodzi o dobro całego człowieka. Świadczyły o tym uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa. Dziś przejawia się to w sakramentach uzdrowienia: czyli w spowiedzi, namaszczeniu chorych oraz w Komunii Eucharystycznej ? pisze Benedykt XVI w Orędziu na Światowy Dzień Chorego. Jak co roku, będzie on obchodzony 11 lutego. W tegorocznym przesłaniu, poświęconym wspomnianym już sakramentom, nie brak też odniesień do Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku. Nawiązuje już do tego samo hasło Dnia: ?Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła?. Czytaj dalej

Papież do młodych ekologów: chroniąc przyrodę należy pamiętać o człowieku i Bogu Stwórcy.

Do bycia ?stróżami stworzenia? wrażliwymi na człowieka i Boga zachęcił Papież włoską młodzież uczestniczącą w projekcie edukacyjno-ekologicznym ?Wrośnijmy w Szkołę? (Ambientiamoci a Scuola). Został on przygotowany przez Fundację ?Siostra Przyroda? z Asyżu, która promuje chrześcijańską wizję stosunku człowieka do środowiska naturalnego w oparciu o duchowość franciszkańską.
Okazją przybycia do Watykanu kilku tysięcy młodych ekologów była 32. rocznica uznania św. Franciszka z Asyżu za patrona osób angażujących się w ochronę przyrody (29 listopada 1979). Benedykt XVI nawiązał do tej rocznicy, przypominając zarazem ogłoszenie 40 lat wcześniej przez Piusa XII św. Franciszka patronem Włoch. ?Jeśli zatem święty patron Italii jest zarazem patronem ekologii, to wydaje mi się słuszne, że włoska młodzież jest specjalnie wyczulona na ?siostrę przyrodę? i konkretnie angażuje się na rzecz jej ochrony? ? stwierdził Papież. Czytaj dalej

Rosja: czy Gagarin jednak zobaczył Boga?

Dokładnie 50 lat temu odbył się lot w kosmos pierwszego człowieka, radzieckiego kosmonauty Jurija Gagarina. Wydarzenie to było wykorzystywane m.in. przez komunistyczną propagandę antyreligijną. Dziś w Rosji ścierają się różne opinie na temat religijności Gagarina i jego kolegów. Większość współczesnych rosyjskich kosmonautów przyznaje się do wiary w Boga. Proboszcz wybudowanej w podmoskiewskim Gwiezdnym Miasteczku cerkwi Przemienienia Pańskiego o. Hiob Tałac twierdzi, że większość jego parafian, pilotów załogowych statków kosmicznych, wierzy w Boga. Część kosmonautów jest w stadium poszukiwania, a inni całkowicie odrzucają możliwość istnienia Istoty Wyższej. O. Hiob uważa, że loty w kosmos, obcowanie z pięknem i nieskończonością kosmosu uczą pokory, a ta z kolei pomaga odnaleźć drogę do Boga. Czytaj dalej

Wielki Post: Modlitwa w drodze ? propozycja czasu dla Boga i siebie!

Modlitwa w drodze to kolejna propozycja wielkopostna, odpowiednia szczególnie dla zabieganych. Polega ona na codziennym i regularnym rozważaniu słowa Bożego. Atrakcyjności publikowanym w internecie nagraniom dodaje muzyka, krótkie komentarze inspirowane duchowością ignacjańską oraz znane głosy lektorów. Całość dostępna jest w internecie w postaci plików audio. Modlitwa w drodze w swej formie wychodzi naprzeciw współczesnemu człowiekowi, który niejednokrotnie ma trudności ze znalezieniem czasu na regularną modlitwę. Dziesięciominutowe nagrania wystarczy pobrać na odtwarzacz mp3 bądź telefon i skorzystać z nich w wolnej chwili ? np. będąc w drodze, w autobusie czy tramwaju. Pomysłodawcami tej formy modlitwy są jezuici z Wielkiej Brytanii. W 2006 r. zapoczątkowali oni projekt pod nazwą Pray-as-you-go. Idea, która im przyświecała, była prosta: znaleźć odpowiedź na szybki rozwój nowoczesnych sposobów komunikacji, które w znacznej mierze kształtują współczesne życie. Ten pomysł podjęli także młodzi jezuici z Krakowa. Czytaj dalej

Neurochirurdzy o Kaplicy Sykstyńskiej.

Dwóch naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, neurochirurg i ilustrator medyczny, rozwiązało zagadkę… dzieła Michała Anioła udowadniając przy okazji, że malarz miał świetne pojęcie o anatomii.
Znawcy sztuki od lat zastanawiali się nad niezwykłym przedstawieniem przez twórcę szyi Boga we fresku w Kaplicy Sykstyńskiej. We fragmencie znanym jako „Oddzielenie światła od ciemności” szyja Stwórcy wydaje się grudkowata, a broda zawija się w dziwny sposób wokół szczęki. Specjalistów dziwiło takie przedstawienie, gdyż Michał Anioł dobrze znał anatomię i świetnie wiedział, jak należy przedstawiać szyję. Tymczasem ten szczególny fragment dzieła wyglądał dziwnie. Czytaj dalej

Polscy żołnierze wyruszyli do Lourdes!

Grupa 173 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników wojska i ich rodzin wyruszyła dziś na 52. Międzynarodową Pielgrzymkę Żołnierzy do Lourdes. 21 maja wezmą tam udział w spotkaniu wszystkich przybywających do Lourdes grup wojskowych. Czytaj dalej

Rzym: koncert ku czci Jana Pawła II i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

W Rzymie 12 kwietnia odbył się koncert ku czci Jana Pawła II i ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Z recitalem chopinowskim wystąpił młody pianista Wojciech Waleczek. W okolicznościowym przemówieniu ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka podkreśliła, że koncert wiąże się z pamięcią o wielkich Polakach: Fryderyka Chopina, polskiego Papieża, Prezydenta Kaczyńskiego i tych wszystkich, którzy ?zginęli wraz z nim na służbie, w wielkiej misji oczyszczania pamięci oraz poszukiwania prawdy i pojednania?. Czytaj dalej

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”-Kazanie biskupa Tadeusza Płoskiego, które miał wygłosić 10.04.10 r. w Katyniu!

Bp Tadeusz Płoski: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Ile dowodów trzeba przedstawić ludziom, aby wreszcie uwierzyli w Boże działanie? Słowo Boże wybrane na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej pokazuje także, że nie jest to sprawa łatwa.
Dzisiejsza Ewangelia, pokazując spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z kolejnymi osobami, de facto przekazuje smutną prawdę o ludzkiej podejrzliwości, niedowierzaniu, dystansie do nowych, niepojętych Bożych interwencji itp… Czytaj dalej

Kanada: kościelne podsumowanie olimpiady!

?Sposób, w jaki Bóg tutaj działa, naprawdę dodaje odwagi. Ludzie, z którymi współpracowałem, byli dosłownie rękoma i stopami Chrystusa? ? powiedział Jay Anderson, przewodniczący kanadyjskiego programu ?Więcej niż złoto?, który powołano, by służyć pomocą gościom przybyłym na zimową olimpiadę w Vancouver. Kościół Kanady podsumowuje zaangażowanie podczas igrzysk i zapewnia, że katolickie programy będą kontynuowane w czasie zbliżającej się paraolimpiady w dniach od 12 do 21 marca. Czytaj dalej