Europejskie rozmowy o biotechnologii.

Za nami kolejna edycja europejskich rozmów o biotechnologii prowadzonych w ramach targów BioForum – największych i najważniejszych targów biotechnologii i innowacyjnego biobiznesu w regionie Europy Środkowowschodniej, odbywających się w tym roku w Budapeszcie oraz V Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC) odbywającego się w Katowicach, gdzie poruszano takie tematy jak: nazewnictwo, bezpieczeństwo i produkcja leków biopodobnych, gospodarowanie lekami w szpitalu, prawodawstwo, diagnostyka nowej generacji, oraz badania kliniczne i przedkliniczne prowadzone w Europie Środkowo-Wschodniej. Czytaj dalej

TNS Pentor: 66 proc. Polaków nie wie, co oznacza termin GMO.

66 proc. Polaków nie wie, co oznacza termin GMO, a ponad 48 proc. deklaruje, że nie zetknęło się z pojęciem organizmów modyfikowanych genetycznie – wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Pentor na zlecenie warszawskiego Centrum Nauki Kopernik (CNK). Wyniki badania, które jest częścią prowadzonego przez CNK Projektu GENesis – poświęconego osiągnięciom biotechnologii, zaprezentowano w środę w siedzibie „Kopernika”.

Sondaż TNS Pentor przeprowadzono w styczniu 2012 roku na próbie 1005 respondentów – reprezentatywnej dla ogółu Polaków powyżej 15. roku życia. Czytaj dalej

Biotechnologiczna spółka Mabion- prowadzi prce badawcze nad dwoma lekami stosowanymi w leczeniu: raka piersi i raka krwi.

Biotechnologiczna spółka Mabion otrzymała największe w historii dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka, sięgające 40 mln zł. Pieniądze z projektu mają być przeznaczone na dokończenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym lekiem przeciwnowotworowym oraz zakup instalacji i uruchomienie linii technologicznej do jego przemysłowego wytwarzania. Jak informują przedstawiciele spółki, decyzję o dofinansowaniu przekazała firmie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pieniądze przyznano na realizację projektu dotyczącego rozwoju i wdrożenia leku mabionCD20, stosowanego w terapii niektórych nowotworów (chłoniaków i białaczek). Całkowita wartość projektu to 74,8 mln złotych, natomiast wartość dofinansowania to 39,7 mln zł. Czytaj dalej

Rola składników mineralnych we współczesnej profilaktyce. Dr med. Jerzy Oleszkiewicz.

Ponad trzydzieści lat temu Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała spektakularne hasło: ?Zdrowie dla wszystkich w roku 2000″. Ta daleka od firmowania utopijnych dezyderatów i poważana instytucja wyraziła w ten sposób nadzieję ludzkości pokładaną w rozwoju medycyny. Zanotowano prze­cież ogromny i szybki postęp w likwidowaniu chorób zakaźnych, okołoporodo­wej umieralności kobiet i noworodków, do praktyki szpitalnej wprowadzono wiele nowatorskich zabiegów chirurgicznych, a coraz większa liczba ludzi poczęła dożywać do fizjologicznych granic życia. Czytaj dalej

Naukowcy zbadają zależność między strukturą a funkcją białek.

Poznanie zależności między strukturą a funkcją białek – to podstawowe zadanie międzynarodowego zespołu naukowców pracujących w ramach projektu „Bio-molekularna chemia: interdyscyplinarne podejście do badania zależności struktura-funkcja białek”. Relacja ta jest kluczem do zrozumienia mechanizmu działania białek, ich znaczenia w powstawaniu chorób oraz wykorzystania w medycynie i biotechnologii. Na realizację badań naukowcy otrzymali ponad 3 mln 200 tys. złotych dofinansowania w ramach IV edycji programu „Międzynarodowe Projekty Doktoranckie” (MPD) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), którego koordynatorem jest prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed). Czytaj dalej

Filipińscy biskupi o modyfikowanym ryżu

Episkopat Filipin poparł rozwój biotechnologii w produkcji ryżu dla zapobieżenia niedoborom tego zboża bez niszczenia środowiska i zwiększania areału upraw. ?Kościół pozytywnie odnosi się do wprowadzania genetycznie modyfikowanego ryżu, jeśli posłuży to wyżywieniu ponad miliarda Azjatów i Afrykanów, którym zagraża głód? ? stwierdził abp Leonardo Legaspi. Czytaj dalej

GMO- nadzieja czy zagrożenie?

Uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin i handel powstałymi na ich bazie produktami to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów dotyczących przemysłu spożywczego. Nic dziwnego – strach przed rzeczami nowymi jest rzeczą normalną. Czy jednak straszenie nas katastrofalnymi skutkami dopuszczenia roślin GM do powszechnego użytku ma solidne uzasadnienie? A może rację mają przedstawiciele przemysłu twierdzący, że są one gruntownie zbadane i nie ma się czego obawiać? Warto spojrzeć chłodnym okiem na argumenty prezentowane przez obie strony tego konfliktu. Czytaj dalej

Film dokumentalny „Świat według Monsanto” ukazuje historię działalności koncernu i tego, co przez dziesiątki lat dokonała jego rzekomo stuprocentowo bezpieczna produkcja.

Monsanto to koncern specjalizujący się w biotechnologii oraz chemii organicznej, który istnieje od ponad stu lat. Bardzo wiele produktów wprowadzanych na rynek przez to międzynarodowe przedsiębiorstwo zostało wycofanych ze względu na ich szkodliwość (użycie aspartamu czy agent orange’u). Czytaj dalej