Narodowy Fundusz Zdrowia: jest zarządzenie ws. zmian w opiece specjalistycznej.

Zwiększenie liczby zgłoszeń przez poradnie pacjentów do przeszczepu nerki – zakłada nowelizacja zarządzenia w sprawie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którą w piątek podpisała prezes NFZ Agnieszka Pachciarz. Część zmian będzie obowiązywała od 1 października tego roku, a część od 1 stycznia 2014 r. Wśród nowych rozwiązań, które wejdą w życie jeszcze w tym roku znajduje się wprowadzenie mechanizmu wyodrębnienia środków finansowych na realizację procedur związanych z transplantacją nerek, obejmujących kwalifikację do przeszczepu oraz monitorowanie chorych zakwalifikowanych do przeszczepu nerki. Czytaj dalej

NFZ proponuje zmiany w opiece specjalistycznej.

Wzrost liczby świadczeń w gabinetach zabiegowych bez konieczności pobytu w szpitalu i zwiększenie liczby zgłoszeń przez poradnie pacjentów do przeszczepu nerki – to cele zmian w finansowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które proponuje NFZ.
Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz przekazała w poniedziałek do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia dotyczącego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Zaproponowano w nim zmianę mechanizmu wyodrębniania pieniędzy na finansowanie niektórych zabiegów, które mogą być wykonywane w poradni specjalistycznej bez hospitalizacji oraz na kwalifikację do przeszczepów. Czytaj dalej