Rola składników mineralnych we współczesnej profilaktyce. Dr med. Jerzy Oleszkiewicz.

Ponad trzydzieści lat temu Światowa Organizacja Zdrowia sformułowała spektakularne hasło: ?Zdrowie dla wszystkich w roku 2000″. Ta daleka od firmowania utopijnych dezyderatów i poważana instytucja wyraziła w ten sposób nadzieję ludzkości pokładaną w rozwoju medycyny. Zanotowano prze­cież ogromny i szybki postęp w likwidowaniu chorób zakaźnych, okołoporodo­wej umieralności kobiet i noworodków, do praktyki szpitalnej wprowadzono wiele nowatorskich zabiegów chirurgicznych, a coraz większa liczba ludzi poczęła dożywać do fizjologicznych granic życia. Czytaj dalej