Leki nasenne – farmakologiczne leczenie bezsenności.

Bezsenność jest najczęściej występującym zaburzeniem snu. Nie zawsze jest samodzielną jednostką chorobową. Może być objawem innej choroby somatycznej, czy psychicznej. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że ok. 30% ludzi (ponad połowa osób po 60. r.ż. i ok. 20% młodszych) cierpi na problemy ze snem. U około jednej trzeciej z nich lekarze diagnozują bezsenność przewlekłą. Mimo potwierdzonej skali problemu, nie ma do tej pory standardów leczenia, przede wszystkim farmakologicznego. Bezsenność leczy się wykorzystując farmakologicznie i niefarmakologicznie metody leczenia. Czytaj dalej