Ustawa zakazująca „dopalaczy” zgodna z przepisami Unii Europejskiej.

Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która ma zakazać handlu tzw. dopalaczami, jest zgodny z prawem UE – ocenił wiceminister zdrowia Adam Fronczak. Nad projektem przygotowanym przez resort zdrowia pracuje obecnie sejmowa podkomisja powołana przez komisję zdrowia. Początkowo ustawa miała zakazywać handlu tylko „dopalaczami” zawierającymi benzylopiperazynę (około 10 proc. siły działania amfetaminy). Czytaj dalej