Centrum Zdrowia Dziecka: w raporcie zespołu – kilkaset błędów.

Raport na temat Centrum Zdrowia Dziecka, przygotowany przez zespół roboczy powołany przez ministra zdrowia, zawiera kilkaset błędów. Zostaną one wykazane w erracie – powiedział we wtorek PAP rzecznik CZD Paweł Trzciński.
Dodał, że errata będzie opublikowana w najbliższych dniach. Rzecznik CZD podkreślił, że błędy są poważne, dotyczą m.in. zestawień, np. w sprawie zatrudnienia lekarzy i znacząco wpływają na obraz sytuacji Centrum.
W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport zespołu roboczego, z którego wynika, że CZD samo nie upora się z długami. Wątpliwość budzi m.in. przerost zatrudnienia oraz legalność zaciągania zobowiązań przez Instytut CZD.
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz podkreślił, że raport i trwająca kontrola wykazały tak wiele nieprawidłowości, że z ich wynikami muszą zapoznać się także inne instytucje, m.in.: resort finansów, skarbu oraz CBA. Dodał, że informacje te zostały już im przekazane. Czytaj dalej