Badanie: W Polsce palenie wciąż popularne.

W Polsce codziennie pali tytoń 33,5 proc. dorosłych mężczyzn i 21 proc. dorosłych kobiet – w sumie 8,7 mln dorosłych Polaków. Poza nimi mamy również około miliona okazjonalnych palaczy. Wszyscy razem stanowią ponad 30 proc. populacji – wynika z najnowszego raportu dotyczącego używania tytoniu w Polsce „Global Adult Tobacco Survey (GATS) Poland”. Celem badania GATS było zebranie porównywalnych w skali międzynarodowej danych na temat używania tytoniu i sposobów ograniczenia tego zjawiska. W Polsce przeprowadzono je przy użyciu standaryzowanego kwestionariusza w 14 tys. gospodarstw domowych. O udzielenie odpowiedzi poproszono 7840 osoby w wieku powyżej 15 lat, uwzględniając podział na tereny wiejskie i miejskie oraz płeć respondentów. Zadawane w sondażu pytania dotyczyły nie tylko palenia papierosów, ale też używania tytoniu w innej formie, rzucania palenia, palenia biernego, ekonomicznych aspektów palenia oraz postaw odnośnie tego nałogu. Badanie było przeprowadzone przez Centrum Onkologii w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Pentor Research International, a koordynowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Biuro WHO w naszym kraju. Badania terenowe zrealizowano między listopadem 2009 a marcem 2010 roku. Czytaj dalej