Pokolenie baby boomers mniej zdrowe od swoich rodziców.

Urodzeni tuż po II Wojnie Światowej Amerykanie są mniej zdrowi niż pokolenie ich rodziców – wynika z badań opublikowanych na łamach pisma „JAMA”. Dana King z West Virginia University School of Medicine w Morgantown wraz ze współpracownikami przeanalizowała dane z dwóch badań US National Health and Nutrition Examination, dotyczących 6 tys. osób, które były w wieku około 54 lat w latach 1988-1994 lub 2007-2010.
Badania wyjawiły istotne różnice pomiędzy tymi dwiema grupami. Ponad połowa osób urodzonych w latach powojennego wyżu demograficznego, powszechnie zwanych „baby boomers” unikała wszelkiego wysiłku fizycznego, podczas gdy pokolenie wcześniej było to 17 proc. Aż 39 proc. baby boomers było otyłych, podczas gdy dla wcześniejszej generacji odsetek ten wynosił 29 proc. Czytaj dalej

Powojenne pokolenie Amerykanów samotnie wkracza w starość.

Największe w historii USA pokolenie, baby boomers, właśnie wkracza w tzw. starszy wiek. Bardzo często samotnie – informują amerykańscy eksperci. Baby boomers – tak mówi się o bodaj największym w historii Stanów Zjednoczonych pokoleniu ludzi urodzonych po wojnie, w latach 1946 – 1964. Obecnie najmłodsi z nich zbliżają się do 50., najstarsi mają grubo ponad 60 lat i wkraczają w starszy wiek – zwracają uwagę naukowcy z National Center for Family and Marriage Research (NCFMR) na Bowling Green State University. Badacze ci sprawdzali sytuację demograficzną związaną ze wspomnianym pokoleniem. W tym celu sięgnęli po dane ze spisów ludności, jakie w ramach American Community Survey prowadzono w latach 80., 90., około roku 2000 i w 2009. Z ich analizy wynika, że aż jedna trzecia Amerykanów z pokolenia baby boomers nie jest zamężna lub żonata. W latach 80. w związku sytuacja taka dotyczyła co piątego Amerykanina w podobnym wieku. Czytaj dalej