„Gazeta Wyborcza”: Stare leki dla nowych chorych.

W lipcu na liście refundacyjnej znajdzie się tylko jeden nowy lek, apiksaban, doustny lek przeciwzakrzepowy. Będzie refundowany po wszczepieniu pacjentom endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego – informuje „Gazeta Wyborcza”. Za to kilka starych leków będzie dostępnych dla szerszej grupy chorych. Grupa pacjentów z prawem do refundacji leków blokujących działanie hormonu wzrostu rozszerzy się o chorych z guzami neuroendokrynnymi. Czytaj dalej

Ministerstwo Zdrowia proponuje kolejne zmiany na liście refundacyjnej.

Ministerstwo zdrowia opublikowało w środę projekt listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Zgodnie z projektem, refundowanych ma być 115 nowych produktów, a 28 dotychczas refundowanych – nie znajdzie się na liście. Jak poinformowało ministerstwo zdrowia, wśród dodanych do listy refundacyjnej są m.in. lek zawierający apiksaban we wskazaniu – żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego, lek zawierający dekanonian haloperidolu – we wskazaniu choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe. Ponadto, dla pięciu substancji czynnych zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Chodzi o leki zawierające m.in. lanreotyd, oktreotyd, wigabatrynę, sirolimus oraz kolistynę. Czytaj dalej

Eksperci: nowe leki nadzieją dla osób z migotaniem przedsionków.

Nowe leki przeciwzakrzepowe są dla osób z migotaniem przedsionków wygodniejszą i bezpieczniejszą alternatywą w stosunku do standardowej terapii, dają też lepszą ochronę przed udarem ? mówili lekarze na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
To największe spotkanie kardiologów z całego świata odbyło się w Paryżu. Przedstawiono na nim najnowsze wyniki badań ARISTOTLE dotyczące nowego doustnego leku przeciwzakrzepowego o nazwie apiksaban. Objęto nimi ponad 18 tys. pacjentów z migotaniem przedsionków, z 39 krajów. Okazało się, że lek o 21 proc. zmniejsza ryzyko udarów (krwotocznych i niedokrwiennych łącznie) lub zatoru poza centralnym układem nerwowym, w porównaniu do standardowo stosowanej w tym celu warfaryny. Ryzyko poważnych krwawień spadło w grupie leczonej apiksabanem o 31 proc., a śmiertelność o 11 proc. Czytaj dalej