Kolejne odkrycia w leczeniu choroby Alzheimera.

Zahamowanie napływu komórek mikrogleju w okolice neuronów zmienionych przez chorobę Alzheimera zapobiega umieraniu komórek nerwowych. Wyniki ich badań, przeprowadzonych na myszach, stanowią ważne odkrycie na drodze do opracowania strategii leczenia Alzheimera. Postępujące obumieranie neuronów w związku z nagromadzeniem szkodliwego białka amyloidu beta jest jedną z głównych cech choroby Alzheimer’a. Czytaj dalej

„Wapniowa” tajemnica alzheimeryzmu rozwiązana!

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli zdolność amyloidu ? (A?) – złogów białka podejrzewanych o udział w rozwoju choroby Alzheimera – do wywoływania spontanicznego wyrzutu jonów wapnia (Ca2+) z komórek mózgu zwanych astrocytami. Odkryte zjawisko porządkuje naszą wiedzę na temat tego schorzenia i wyjaśnia charakter związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy jego rozwojem oraz A? i jonami Ca2+. Czytaj dalej

Co łączy zespół Downa i alzheimeryzm?

Zespół dr. Huntingtona Pottera z University of South Florida zidentyfikował możliwą przyczynę licznych zaburzeń pojawiających się w neuronach objętych chorobą Alzheimera. Jak wynika z przeprowadzonych badań, amyloid ? – białkowe złogi powstające w przebiegu schorzenia – znacząco upośledza transport wewnątrzkomórkowy. Mało kto wie, że jednym z objawów towarzyszących chorobie Alzheimera jest występowanie licznych aneuploidii, czyli zaburzeń liczby chromosomów. Są one szczególnie widoczne u osób cierpiących na rodzinną formę choroby, charakteryzującą się dziedzicznym występowaniem mutacji w genie kodującym białko prekursorowe amyloidu (ang. amyloid precursor protein – APP). Choć o ich istnieniu wiadomo od kilkudziesięciu lat, mechanizm odpowiedzialny za ich powstawanie wyjaśniono dopiero teraz. Czytaj dalej

Rewolucja w myśleniu o alzheimeryzmie?

Czy podstawowym czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera jest wiek biologiczny, czy też wyłącznie długość życia od momentu narodzenia? Nasza wiedza na ten temat wciąż pozostaje niepełna. Z badań przeprowadzonych w kalifornijskim instytucie Salk wynika jednak, że schorzenie to jest związane nie tyle z samym upływem czasu, co z szeroko pojmowanym zużywaniem się komórek mózgu. Czytaj dalej

Test krwi na ryzyko alzheimeryzmu.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali nową metodę oceny ryzyka zachorowania na chorobę Alzheimera. Stworzony przez nich test określa prawdopodobieństwo rozwoju choroby na podstawie pomiaru aktywności komórek odpornościowych.  Aby zrozumieć istotę pomysłu kalifornijskich badaczy, należy poznać przyczyny choroby Alzheimera. Jest ona związana z akumulacją amyloidu beta – patologicznej formy jednego z białek wytwarzanych przez mózg. Z wiekiem naturalna tendencja do powstawania złogów tej nieprawidłowej proteiny wzrasta, lecz z odsieczą przybywają nam m.in. komórki odpornościowe zwane monocytami. To od ich aktywności zależy, czy amyloid beta zostanie w porę usunięty, czy też powstaną z niego złogi odpowiedzialne za degenerację tkanki nerwowej. Czytaj dalej

Im lepsze zdolności językowe, tym mniejsze ryzyko demencji?

Osoby, które w wieku ok. 20 lat formułują poprawne, dobrze zorganizowane, złożone wypowiedzi, mogą być w mniejszym stopniu narażone na demencję – dowodzą naukowcy na łamach pisma „Neurology”. Zespół naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (Stany Zjednoczone) badał mózgi 38 zmarłych zakonnic, które brały udział w długoterminowych badaniach. Jak twierdzą badacze, w przypadku zakonnic, które mając około 20 lat wykazywały lepsze zdolności językowe, ryzyko choroby Alzheimera w późniejszym wieku było mniejsze – nawet wtedy, gdy w ich mózgach zaszły już pewne zmiany demencyjne. Czytaj dalej

Opracowano test badający skuteczność leku na Alzheimer’a.

Będzie można szybko sprawdzić skuteczność leku obniżającego produkcję amyloidu beta, białka którego nieprawidłowe odkładanie jest jedną z głównych przyczyn choroby Alzheimer’a – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Annals of Neurology”. Czytaj dalej

Neurotrofiny pomogą w leczeniu alzheimera?

Mózgowy czynniki neurotroficzny może pomóc w leczeniu choroby Alzheimera – informują naukowcy z USA na łamach pisma „Nature Medicine”. Mózgowy czynnik neurotroficzny czyli BDNF (z ang. brain derived neurotrophic factor) jest białkiem regulującym przeżywalność neuronów oraz ich różnicowanie, zaangażowanym ponadto w proces długotrwałej plastyczności synaptycznej leżącej u podstaw mechanizmów uczenia się i pamięci. Czytaj dalej

Złocisty płyn skutecznie ogranicza ryzyko demencji starczej.

Sok jabłkowy skutecznie ogranicza ryzyko demencji starczej, a nawet być może nawet choroby Alzheimera – informują badacze z Uniwersytetu Massachusetts. O swoim odkryciu informują na łamach czasopisma Journal of Alzheimer’s Disease. Czytaj dalej

Inne podejście do leczenia choroby Alzheimera.

Eksperymentalne metody leczenia choroby Alzheimera opierają się najczęściej na stosowaniu leków, które zapobiegałyby powstawaniu w mózgu szkodliwych białkowych złogów lub eliminowały je. Japońscy badacze proponują zupełnie inne podejście do problemu. Ich zdaniem, wadliwe elementy tkanki można niszczyć za pomocą lasera. O nowej technice informuje czasopismo Journal of Biological Chemistry. Czytaj dalej