SN: wniosek o leczenie alkoholika – obowiązkowo z opinią lekarską.

Prokurator musi załączyć opinię lekarza do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przymusowego leczenia odwykowego alkoholika, w przeciwnym wypadku sąd zwróci wniosek – orzekł w środę Sąd Najwyższy. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają skierować alkoholika na badania przez biegłego lekarza, który następnie wydaje opinię w sprawie uzależnienia i wskazuje zakład leczniczy. Na badania, a następnie na leczenie odwykowe są kierowani ci alkoholicy, którzy – jak mówi ustawa – „powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny”. Czytaj dalej

Tran pomaga chronić mózg alkoholików przed demencją.

Tran, dzięki wysokiej zawartości kwasów omega-3, może chronić przed demencją wywołaną przez nadmierne spożywanie alkoholu – podają naukowcy z Loyola University w Chicago (USA). Wyniki swoich badań przedstawili po raz pierwszy 8 września w Warszawie, podczas 14. kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań Biomedycznych nad Alkoholizmem. Wiadomo, że długotrwałe nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko demencji. Objawia się ona narastającymi problemami z pamięcią, uczeniem się i innymi funkcjami poznawczymi, a także zmianami w osobowości. Czytaj dalej

„Dziennik Polski”: Ludzie na stanowiskach piją częściej niż bezdomni.

Stereotyp alkoholika pijącego przed sklepem ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. Z chorobą alkoholową częściej zmagają się osoby pełniące ważne role społeczne – alarmuje „Dziennik Polski”. W Polsce alkoholu nadużywa blisko 12 proc. osób w wieku produkcyjnym, czyli ponad 3 mln mieszkańców. Coraz więcej pijących to tzw. wysokofunkcjonujący alkoholicy, czyli najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, mające dobrą pracę i wysoki status społeczny, które latami potrafią ukrywać swoją chorobę. „Wśród nich są choćby lekarze, nauczyciele, politycy czy biznesmeni. Są to alkoholicy, o których rzadko się mówi, bo realizują się zawodowo i pozornie dobrze funkcjonują” – mówi Tatiana Mindewicz-Puacz, prezes Fundacji „First”, autora kampanii społecznej „Alkosfery. Picie w biznesklasie”. Czytaj dalej

12 godzin przed komputerem.

Lech Cierpioł, specjalista psychoterapii uzależnień: Prowadziłem kiedyś terapię dorosłego syna alkoholika, który wyliczył, że w ciągu trzech lat grał w fabularną grę sieciową 5 tys. godzin. Bo w tamtej wirtualnej rzeczywistości mógł siebie modelować: to, czego nie otrzymał w dzieciństwie od ojca alkoholika, odnajdywał i tworzył w systemie tej gry.
Maciej Müller: Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że uzależnienia są plagą współczesności, rodzajem choroby cywilizacyjnej?
Lech Cierpioł: Jak najbardziej. W ostatnich latach do dobrze nam znanych uzależnień chemicznych, takich jak alkoholizm czy narkomania, doszły nowe, behawioralne, wynikające z rozwoju cywilizacji. Takie jak fonoholizm (uzależnienie od telefonu komórkowego) czy szeroko pojęty infoholizm, związany z komputerem i internetem. Dwadzieścia lat temu nikt nie grał na Commodore 64 przez 12 godzin bez przerwy. To, że dzisiejsze gry sieciowe wciągają i uzależniają, jest bezpośrednim wynikiem rozwoju sprzętu i cywilizacji. Czytaj dalej

Dramatyczny list Żony Alkoholika!

Szanowny Panie doktorze! Na wstępie mojego listu z góry dziękuje ,za poświęcony czas na przeczytanie mojego listu . Jestem czterdziestoletnia kobietą matka i zona i od 15 lat borykam się z alkoholizmem mojego męża. Przeczytałam już wiele artykułów na temat tej choroby, chodziłam na spotkania dla rodzin alkoholików, niestety mimo moich usilnych prób nie udało mi się zaciągnąć mojego męża, ani tez namówić na leczenie. Podejmowałam wiele prób, na początku chciałam wymusić płaczem jego decyzję, potem złością, nerwami. Ale wszystkie moje działania kończą się niepowodzeniami. I szczerze mówić brak mi już sił na ratowanie męża, który skutecznie zniszczył nasza rodzinę i miłość. Czytaj dalej