Chemioterapia powoduje problemy z wielozadaniowością.

U kobiet po chemioterapii zaobserwowano zmiany aktywności mózgu podczas wykonywania kilku zadań jednocześnie – informuje „Journal of Clinical Oncology”. Około 20 – 30 proc. osób po chemioterapii doświadcza dysfunkcji poznawczych, zwłaszcza pogorszenia pamięci i problemów z przetwarzaniem informacji podczas wykonywania dwóch lub więcej czynności jednocześnie. Jak zauważają badacze, kobiety doświadczają tych problemów częściej niż mężczyźni, choć w pewnym stopniu może wyjaśniać to fakt, że panie częściej koncentrują się na kilku czynnościach jednocześnie. Czytaj dalej

Wspólne granie w gry wideo zbliża.

Naukowcy odkryli, że granie w takie same gry wideo i wspólne spędzanie czasu na komputerowej rozrywce powoduje, że mózgi graczy zaczynają funkcjonować w podobny sposób, a ich reakcje emocjonalne zbliżają się do siebie – informuje serwis Science Daily. Badacze z helsińskiego Instytutu Technologii Informacyjnych obserwowali prace mięśni twarzy oraz aktywność mózgu, które zachodziły u ludzi podczas grania w gry wideo. Okazuje się, że ludzie upodabniali się do siebie nie tylko pod kątem przeżywanych emocji, ale także ich fale mózgowe stawały się podobne. Czytaj dalej

Mózg 9-latków może zdradzać podatność na schizofrenię.

Badania wykazały, że aktywność mózgów dzieci z rodzin obciążonych schizofrenią różni się od tej, którą obserwuje się u dzieci nie znajdujących się w grupie ryzyka – informuje pismo „Psychiatry Research: Neuroimaging”. Naukowcy z Uniwersytetu Północnej Karoliny zaobserwowali, że neurony w mózgach dzieci narażonych na schizofrenię ulegały hiperaktywacji podczas wykonywania zadań, które nie wywoływały takiej reakcji u dzieci grupy kontrolnej. Czytaj dalej

Śledzenie przytomności pacjenta podczas operacji.

Obserwując aktywność mózgu znieczulonego pacjenta można uniknąć sytuacji, w której odzyskuje on przytomność podczas operacji – informuje pismo „PNAS”. Podczas mniej więcej 0,2 proc. operacji chirurgicznych zdarza się, że znieczulenie ogólne przestaje działać. Pomiar parametrów takich jak tętno, ciśnienie tętnicze czy napicie mięśniowe daje tylko pośrednią wiedzę o stanie przytomności pacjenta, co nie zawsze wystarcza. Aby znaleźć pewniejszy sposób obserwacji stanu przytomności, Emery Brown z Massachusetts Institute of Technology zakładał na głowy 10 dorosłych osób czapeczki z 64 elektrodami do elektroencefalografii (EEG). Badanym aplikowano znieczulenie ogólne, a aparatura mierzyła aktywność w wielu częściach mózgu. Czytaj dalej

Od dziecka wiadomo, kto zacznie pić.

Dzięki badaniu aktywności mózgu dziecka można przewidzieć, czy będzie ono skłonne do upijania się w wieku nastoletnim – wykazali naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Stanach Zjednoczonych.
Wiadome jest, że spożywanie alkoholu ma wpływ na rozwój nastoletniego mózgu, ale pewne wzorce jego działalności mogą pomóc przewidzieć, które dzieci mogą mieć problem z alkoholizmem w wieku nastoletnim – wynika z badań opublikowanych w „Dzienniku badań nad alkoholem i narkotykami”.
Używając specjalnego skanera MRI naukowcy przebadali czterdzieścioro 12-16 -latków, które nie spożywały jeszcze alkoholu, a następnie przebadano je po trzech latach ponownie. Połowa z nich zaczęła spożywać duże ilości wysokoprocentowych trunków. Badacze odkryli, że dzieci, które początkowo wykazywały mniejszą aktywację w pewnych obszarach mózgu, były bardziej narażone na upijanie się ciągu najbliższych trzech lat. Czytaj dalej

Pierwszy obiektywny bólometr.

W Szkole Medycznej Uniwersytetu Stanforda opracowano metodę obiektywnej oceny bólu. Bazuje ona na analizie wzorców aktywności mózgu. Zespół Seana Mackeya stosował połączenie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i zaawansowanych algorytmów komputerowych. Dzięki temu aż w 81% przypadków udawało się trafnie przewidzieć ból wywołany temperaturą u zdrowych ochotników. Ludzie od bardzo dawna poszukują wykrywacza bólu. Mamy nadzieję, że ostatecznie będziemy mogli wykorzystać naszą technologię do lepszego wykrywania i leczenia przewlekłego bólu ? opowiada Mackey. Amerykanie podkreślają, że w przyszłości trzeba będzie ustalić, czy metoda sprawdzi się w odniesieniu do rozmaitych rodzajów bólu i czy pozwoli na dokładne różnicowanie między bólem a innymi pobudzającymi emocjonalnie stanami, np. lękiem. Trzeba też pamiętać, że na razie udało się trafnie ocenić tylko ból termiczny, w dodatku w warunkach laboratoryjnych. Czytaj dalej

Mózg niegrzecznych chłopców może funkcjonować nieprawidłowo.

Aspołeczni chłopcy uzależnieni od narkotyków, łamiący prawo i postępujący lekkomyślnie nie są jedynie „złymi” dzieciakami. Powodem takich zachowań może być źle funkcjonujący mózg – donoszą naukowcy z University of Colorado School of Medicine.
„Mózg reaguje na codzienne nagrody i kary, które stopniowo sprawiają, że większość młodych ludzi dostosowuje swoje decyzje do zasad społecznych. Jednak, kiedy kłopotliwe dzieciaki doświadczają nagradzania i karania, a następnie podejmują jakieś decyzje, ich mózgi zdają się źle funkcjonować. Wyniki naszych badań wyraźnie sugerują, że złe funkcjonowanie mózgu leży u podłoża ich częstych kłopotów w dostosowaniu się do zasad, podejmowaniu mądrych decyzji i unikaniu nawrotów do używek i antyspołecznych zachowań” – twierdzi Thomas Crowley, autor badań i profesor psychiatrii w School of Medicine. Czytaj dalej

Magnetyczny rezonans jądrowy – przełom w badaniach leków.

Magnetyczny rezonans jądrowy to najlepsza z dostępnych obecnie metod analitycznych – szybka, dokładna i uniwersalna; jej jedyna wada to wysoki koszt aparatury, której w Polsce wciąż jest za mało – uważa prof. Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 4 sierpnia odbyła się w Warszawie kolejna konferencja w ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny”, zorganizowana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. Nuclear Magnetic Resonance, NMR) odkryto w 1945 roku. Próbki, umieszczone w bardzo silnym polu magnetycznym, najlepiej wytwarzanym przez nadprzewodzący, chłodzony helem elektromagnes, są poddawane działaniu fal radiowych, a obecne w próbkach atomy drgają w charakterystyczny, dający się rejestrować sposób. Czytaj dalej

Niektóre objawy depresyjne są modyfikowane przez lęk.

Nowe badania aktywności mózgu u osób z depresją i dwoma rodzajami zaburzeń lękowych wykazały, że niektóre objawy depresyjne są modyfikowane przez lęk. Czasem jest to zmiana na lepsze, a czasem na gorsze. Naukowcy z University of Illinois skupili się na depresji oraz pobudzeniu lękowym, charakteryzującym się wynikającą ze strachu czujnością, która przechodzi niekiedy w panikę, oraz zamartwianiu się. Amerykanie z Centrum Obrazowania Biomedycznego Instytutu Beckmana posłużyli się funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. Porównywali aktywność mózgu osób depresyjnych, ale nie lękowych, przejawiających zaburzenia lękowe bez depresji oraz cierpiących na depresję i któreś albo oba z wymienionych wyżej zaburzeń lękowych. Czytaj dalej

W mózgu straty, gdy brak taty…

Z badań przeprowadzonych przez naukowców z kanadyjskiego Uniwersytetu McGill wynika, że w mózgach potomstwa wychowanego bez ojca dochodzi do zaburzeń biochemicznych – informuje Rzeczpospolita za pismem New Scientist.  Zespół Gabrielli Gobbi swoje badania oparł na zachowaniu myszy kalifornijskich, które są monogamiczne i opiekują się swoimi małymi w parach. Eksperyment polegał na oddzieleniu samicy z potomstwem od samca. Rozłąka zaczęła się trzy dni po przyjściu na świat młodych i trwała do ukończenia przez nie 40 dni. Czytaj dalej