Biskup Tarnowski Wiktor Skworc- List Pasterski do Diecezjan: szanujcie życie, zdrowie i środowisko naturalne!

List pasterski Biskupa Tarnowskiego na I Niedzielę Adwentu 2008r. Miłość do życia jest ukierunkowana na służbę życiu. Drodzy Diecezjanie!
1. Adwent to czas oczekiwania na objawienie się Życia, o którym święty Jan napisał: myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu (1 J 1,2). Bóg rozdarł niebiosa i zstąpił na ziemię (por. Iz 63,19b), aby człowiek, który utracił życie na skutek grzechu, odzyskał je dzięki Słowu życia ? Synowi Bożemu. Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka, głoszona przez apostołów, jest Ewangelią życia, bo na nowo nadaje sens ludzkiej istocie, pogrążonej w mroku i cieniu śmierci (por. Łk 1,79). Czytaj dalej