Abp Zimowski: gruźlica to dziś choroba dotykająca najbardziej ubogich; w leczeniu ich wiele mogą pomóc instytucje religijne.

Jednym z Milenijnych Celów Rozwoju było zahamowanie oraz odwrócenie tendencji rozprzestrzeniania się do roku 2015 trzech chorób: HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Gdy chodzi o gruźlicę, cel ten został już osiągnięty w skali globalnej, ale niestety nie dotyczy to krajów ubogich ani też najbiedniejszych warstw społeczeństw bogatych. Nie jest prawdopodobne, by afrykańskie czy wschodnioeuropejskie kraje o niskim dochodzie cel ten do przyszłego roku osiągnęły – zwrócił uwagę abp Zygmunt Zimowski na międzynarodowym spotkaniu o walce z gruźlicą. Zostało ono zorganizowane w Rzymie 4 i 5 lipca przez Światową Organizację Zdrowia i Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc. Czytaj dalej

Watykan: sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Pod hasłem „Czynić dobro przez cierpienie. Czynić dobro cierpiącemu” trwa w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych. Jest to okazja do podsumowania ostatniego pięciolecia działalności dykasterii i wyznaczenia zadań na przyszłość. Omawia się także obecność Kościoła wśród chorych i cierpiących w różnych kontekstach lokalnych. Czytaj dalej

W trosce o najbardziej potrzebujących: Dzień Zbiórki Leków.

We Włoszech i niektórych innych krajach Europy obchodzi się dzisiaj Dzień Zbiórki Leków. W wydanym z tej okazji przesłaniu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych zauważa, że inicjatywa ta stanowi poniekąd uzupełnienie Światowego Dnia Chorego, obchodzonego w tym roku pod hasłem: „Wiara i miłosierdzie: my także winniśmy oddać życie za braci”. Organizowana już po raz czternasty zbiórka stanowi doskonałą okazję do zwrócenia uwagi, że wciąż w ok. 90 krajach świata systemy opieki zdrowotnej nie zapewniają mieszkańcom nawet połowy niezbędnych leków pierwszej potrzeby. Stąd wysiłki podejmowane w ramach tej akcji są bardzo potrzebne – podkreśla abp Zygmunt Zimowski. Czytaj dalej

Przesłanie abp. Zygmunta Zimowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Przesłanie o wartości życia ludzi starszych skierował do osób w podeszłym wieku, a także do pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, abp Zygmunt Zimowski. Okazją jest obchodzony 1 października Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 r.
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych przypomina, że problem starości dotyczy blisko 600 mln mieszkańców naszego globu, jednak ze względu na zachodzące procesy demograficzne liczba ta może w ciągu najbliższych 10 lat przekroczyć miliard. Czytaj dalej

Rzym: konferencja o chorym dziecku jako osobie i o jego leczeniu

„Dziecko jako osoba i jako pacjent. Konfrontacja sposobów leczenia”. Konferencja pod takim tytułem gromadzi 14 i 15 czerwca w sali św. Piusa X specjalistów w dziedzinie psychologii, psychiatrii, medycyny, filozofii i teologii z całego świata. O założeniach watykańskiego sympozjum mówi przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych, abp Zygmunt Zimowski. Czytaj dalej

WHO: abp Zimowski o opiece zdrowotnej i ochronie życia.

„Nasza delegacja z zadowoleniem przyjmuje determinację, aby postawić zdrowie jako priorytet przy określaniu najbliższych celów światowego rozwoju. To co musimy jednak zrobić, to zdefiniować ważne dla zdrowia cele w sposób właściwy i przekonywujący”. Takie stanowisko Stolicy Apostolskiej przedstawił abp Zygmunt Zimowski w swoim przemówieniu na forum Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Czytaj dalej

Rzym: konferencja o duszpasterstwie chorych.

W Rzymie trwa międzynarodowa konferencja poświęcona duszpasterskim zespołom pomocy chorym. Biorą w niej udział diecezjalni duszpasterze chorych z Polski oraz świeccy absolwenci działającej od półtora roku krakowskiej Szkoły Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego, która prowadzi podyplomowe studia wspomnianych zespołów. Sesję współorganizuje Papieska Rada ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Abp Zygmunt Zimowski, stojący na czele tej dykasterii, przewodniczył rano przy grobie bł. Jana Pawła II Mszy z udziałem uczestników konferencji. Dziś wymieniają oni doświadczenia i zapoznają się z włoskimi realiami współpracy medyków i wolontariuszy. Czytaj dalej

Prezentacja Światowego Dnia Chorego – duchowy aspekt leczenia i znaczenie wiary.

W Watykanie zaprezentowano orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego. Tekst dokumentu, w którym Papież zachęca wiernych do naśladowania Miłosiernego Samarytanina, znany jest od trzech tygodni. Dlatego konferencja w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej była przede wszystkim okazją do przedstawienia inicjatyw duszpasterskich związanych z tym dniem, którego centralne obchody odbędą się w bawarskim sanktuarium maryjnym Altötting.
Niemcy postanowili poprzedzić Dzień Chorego dwudniową konferencją naukową. Chodzi o to, by nie ograniczyć się wyłącznie do katolików, lecz skierować też przesłanie do świata – mówił w biurze prasowym ks. Janusz Surżykiewicz, polski kapłan należący do archidiecezji monachijskiej. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Lekarze, teolodzy i zarządcy szpitali będą dyskutować o prawie ludzi chorych do posługi duchowej. Jak podkreślił ks. Surżykiewicz, wśród lekarzy coraz bardziej wzrasta świadomość roli takiej pomocy, która na swój sposób towarzyszy terapii. Na uniwersytecie monachijskim istnieją już specjalne zajęcia dla przyszłych lekarzy, które uwrażliwiają na duchowy aspekt leczenia. Czytaj dalej

Abp Zimowski: reforma służby zdrowia grozi stworzeniem nieludzkiego systemu opieki.

Prowadzona obecnie reforma służby zdrowia stanowi zagrożenie zarówno dla samych placówek medycznych, jak i dla pacjentów. Wskazał na to abp Zygmunt Zimowski, spotykając się z pracownikami rzymskiego szpitala Santo Spirito, będącego jedną z najstarszych placówek medycznych Europy. Przewodniczący watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za chorych i służbę zdrowia wskazał, że na skutek światowego kryzysu coraz częściej myśli się tylko o wynikach finansowych, a zapomina o człowieku. Hierarcha wskazał, że istnieje realne zagrożenie, iż placówki medyczne staną się miejscami nie dającymi pacjentom nawet cienia nadziei. „Często mówi się o redukcji liczby łóżek szpitalnych, a nie mówi się zarazem o tych, którzy zostaną pozbawieni możliwości odpowiedniego leczenia” – stwierdził abp Zimowski. Przypomniał jednocześnie, że podejmując reformy trzeba wprowadzać też zasady sprawiedliwej dystrybucji dóbr. Świat służby zdrowia nie może uciekać od zasad moralnych – mówił abp Zimowski, przypominając, że jeśli tak będzie postępował, grozi nam „nieludzki system opieki”. Czytaj dalej

Abp Zimowski na Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

„W obliczu różnych patologii związanych z niepełnosprawnością warto zawsze uwrażliwiać opinię publiczną na pojęcia godności, praw i dobrostanu tych naszych braci i sióstr, pobudzając świadomość dobrodziejstw wynikających z ich integracji w różnych aspektach życia społecznego”. Słowa te znalazły się w przesłaniu przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia na obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dokument odczytano podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej z tej okazji przez Włoskie Stowarzyszenie Fizjoterapii i Rehabilitacji SIMFER. Abp Zygmunt Zimowski zaznacza, że sfera praw nie może być „przywilejem dla nielicznych, silnych i zwycięskich”. Jeśli bowiem miejsce w społeczeństwie ograniczy się jedynie do pełnosprawnych, stanowić to będzie dyskryminację, a nie sprawiedliwość. Tymczasem osobom dotkniętym niepełnosprawnością powinno się ułatwiać udział w życiu obywatelskim i duchowym, umożliwiając im integralny rozwój, a zarazem unikając wobec nich interesowności czy paternalizmu. Czytaj dalej

Światowa kampania na rzecz walki z osteoporozą.

W Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony 20 października rozpoczyna się całoroczna międzynarodowa kampania uświadamiająca pod hasłem „Poprzestań na jednym”. Ma zachęcać osoby po 50-tce, by po pierwszych złamaniach badały się pod kątem obecności tej choroby. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski podkreśla, że przy osteoporozie ważną rolę uświadamiającą i wspierającą mają krewni i przyjaciele chorego. „Tym, którzy cierpią na chorobę kości, potrzebna jest nasza bliskość. Jak powiedział Jan Paweł II, chorzy powinni jeszcze bardziej czuć się w Kościele jak w domu. Choroba ta szczególnie obejmuje kobiety, nasze matki i siostry. Ważne są prewencja, sposób odżywiania, ale ważna jest także nasza bliskość. Ci chorzy nie przebywają w szpitalach, tylko w domach. Stąd powinna wynikać nasza solidarność z tymi rodzinami. Dlatego chciejmy również jako Kościół być blisko tych chorych, którzy potrzebują naszego serca” – powiedział szef watykańskiej dykasterii ds. służby zdrowia. Czytaj dalej

Apel abp. Zimowskiego o solidarność z cierpiącymi na autyzm.

O większą wrażliwość i solidarną bliskość z chorymi na autyzm i z ich rodzinami apeluje szef watykańskiej dykasterii odpowiedzialnej za służbę zdrowia. Abp Zygmunt Zimowski podkreśla, że „Kościół oraz wszyscy ludzie dobrej woli powinni poczuwać się do obowiązku bycia «towarzyszami drogi» osób, które żyją w tym wymownym milczeniu. Wciąż brak pełnych statystyk dotyczących autyzmu. Szacuje się, że tylko w Europie na 10 tys. urodzeń choroba ta dotyka 60 dzieci. 2 kwietnia przypada Światowy Dzień Autyzmu. Czytaj dalej

XX Światowy Dzień Chorego: sakramentalny wymiar uzdrowienia

Na świecie działa dziś ponad 120 tys. kościelnych szpitali i ośrodków zdrowia. Ich istnienie przypomina, że Kościół zawsze, od samych początków opiekował się chorymi. To właśnie z jego inicjatywy powstawały pierwsze szpitale – pisze abp Zygmunt Zimowski z okazji przypadającego dziś XX Światowego Dnia Chorego. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia wskazuje na znaczenie tegorocznego orędzia Benedykta XVI na ten dzień. Jest ono poświęcone sakramentalnej posłudze wśród chorych. W kontekście dzisiejszej kultury człowiekowi trudno jest zrozumieć wydarzenie sakramentalne i dlatego jest ono spychane na margines, czy wręcz kompletnie ignorowane. Tymczasem to właśnie sakrament niesie choremu uzdrowienie integralne, wpisuje działanie Boga w realia ludzkiego życia, w jego cielesność – podkreśla abp Zimowski. Czytaj dalej

Abp Zimowski o ciemnej stronie długowieczności.

Postęp w rozwiniętym świecie wydłuża ludzkie życie, jednak niesie to ze sobą wyzwania w postaci chorób podeszłego wieku, co często umyka uwadze opinii publicznej. Mówił o tym przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w siedzibie włoskiego parlamentu. Był on gościem zorganizowanej tam przez Stowarzyszenie Sztuka i Życie konferencji o schorzeniach zwyrodnieniowych i zwyrodnieniach układu nerwowego. Chodzi np. o choroby Parkinsona czy Alzheimera. Czytaj dalej

Abp Zimowski o konferencji na temat zapobiegania i leczenia AIDS.

Kościół katolicki prowadzi na świecie prawie 120 tys. ośrodków służby zdrowia, w których leczeni są chorzy na AIDS. Przypomina o tym abp Zygmunt Zimowski przy okazji rozpoczętego właśnie w Watykanie międzynarodowego kongresu ?Człowiek w centrum troski zapobiegania i leczenia choroby HIV/AIDS?. Spotkanie zorganizowała kierowana przez niego Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz Watykańska Fundacja Dobrego Samarytanina. Została ona powołana w 2004 r. przez Jana Pawła II w celu niesienia pomocy ludziom zarażonym wirusem HIV, szczególnie w krajach afrykańskich. ?Obecne sympozjum zorganizowano jako odpowiedź na prośbę Kościołów lokalnych, by wypracować nowy projekt wspierający działalność duszpasterską, a także medyczno-sanitarną? ? powiedział szef watykańskiej dykasterii. Czytaj dalej

O dotrzymywanie przez narody bogate obietnic danych ubogim zaapelował abp Zimowski w Światowej Organizacji Zdrowia.

Jan Paweł II był nieustraszonym obrońcą życia. Wielką miłością darzył chorych i cierpiących. Przypomniał dziś o tym w Genewie abp Zygmunt Zimowski, przemawiając do uczestników 64. zgromadzenia ogólnego Światowej Organizacji Zdrowia. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. podzielił się z nimi radością katolików i wszystkich ludzi dobrej woli z niedawnej beatyfikacji Karola Wojtyły. Watykański ?minister zdrowia? stoi na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na to spotkanie, trwające od 16 do 24 maja. Czytaj dalej

Minister Zdrowia Watykanu Abp Zygmunt Zimowski w Tarnowie!

Watykan: prezentacja papieskiego przesłania na Światowy Dzień Chorego. Centralność osoby ludzkiej w ochronie zdrowia, a także potrzebę humanizacji środowisk medycznych i zaangażowania w tej dziedzinie Kościołów lokalnych podkreślił abp Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia zaprezentował na konferencji prasowej orędzie Benedykta XVI na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Zgodnie z tradycją obchodzony on jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Tekst papieskiego przesłania został ogłoszony już przed Bożym Narodzeniem, a jego mottem są słowa z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła: ?Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni? (1 P 2, 24). Czytaj dalej

Watykan: zakończenie konferencji o sprawiedliwym dostępie do opieki zdrowotnej.

Problem własności intelektualnej w kontekście biomedycyny musi być rozpatrywany z uwzględnieniem prawa społeczeństwa do ochrony zdrowia i życia. Mówił o tym abp Zygmunt Zimowski na zakończenie międzynarodowej konferencji poświęconej sprawiedliwemu dostępowi do opieki medycznej. Spotkanie przygotowane przez kierowaną przezeń Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia odbywało się w Watykanie. Hierarcha zwrócił uwagę na obowiązek rządów dotyczący adekwatnej odpowiedzi na prawne zobowiązania do zapewnienia obywatelom równego dostępu do opieki zdrowotnej. Z drugiej strony odpowiedzialność za zdrowie obejmuje także każdego człowieka z osobna i całe społeczności. Abp Zimowski przypomniał także, iż służba zdrowia powinna odznaczać się nie tylko ludzkim, ale i miłosiernym podejściem do chorego, mając na uwadze właściwą mu godność. Czytaj dalej