Abp Zimowski na forum WHO o skutkach zmian klimatycznych dla zdrowia człowieka.

Negatywne skutki zmian klimatycznych, leczenie autyzmu oraz kwestia karmienia piersią – to tematy, które podjął na forum Światowej Organizacji Zdrowia abp Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych stoi na czele watykańskiej delegacji biorącej udział w 67. zgromadzeniu tej instytucji. Czytaj dalej

Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Autyzmu.

Na potrzebę integracji osób autystycznych i przełamywania barier społecznych izolujących ludzi dotkniętych tym rodzajem niepełnosprawności zwraca uwagę abp Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych wystosował specjalne przesłanie w związku z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Autyzmu. Czytaj dalej

Abp Zimowski o tegorocznym dniu chorego.

Jutro po raz 22. będzie obchodzony Światowy Dzień Chorego. Tym razem towarzyszy mu hasło „Wiara i miłosierdzie. My także winniśmy oddać życie za braci” (1J 3,16). Sam Papież zaznaczył wczoraj, że „chrześcijańska i szlachetna postawa wobec chorych jest solą ziemi i światłem świata”. Jak przypomina abp Zygmunt Zimowski, który kieruje Papieską Radą ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia, Jan Paweł II ustanowił ten światowy dzień we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i tam właśnie był on obchodzony po raz pierwszy. Czytaj dalej

Abp Zimowski o problemie tzw. chorób rzadkich.

Stałe apele Papieża Franciszka oraz jego poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XVI o kierowanie się dobrem wspólnym przytoczył dziś abp Zygmunt Zimowski na rzymskim kongresie o tzw. „chorobach rzadkich”. Jest on organizowany co roku przez włoskie stowarzyszenie kulturalne im. ks. Giuseppe Dossettiego, działające pod hasłem: „Wartości, rozwój i ochrona praw”. Czytaj dalej

Watykańskie przesłanie na Światowy Dzień Walki z Trądem.

W 2011 r. zanotowano 220 tys. przypadków nowych zachorowań na trąd. Świadczy to o wciąż niedostatecznym dostępie do środków diagnozy, o niewystarczającej edukacji w sferze zapobiegania w środowiskach zwiększonego ryzyka zakażenia oraz o utrzymującej się potrzebie działań higieniczno-sanitarnych. Czytamy o tym w orędziu przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych na 60. Światowy Dzień Walki z Trądem. Będzie on obchodzony w najbliższą niedzielę (27 stycznia). Czytaj dalej

Watykan: międzynarodowa konferencja o niewidomych.

Niewidomy i niedowidzący znaleźli się w centrum tegorocznej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Uczestniczą w niej przedstawiciele 50 krajów: duszpasterze, lekarze, wychowawcy i sami niewidomi. Jak podkreśla przewodniczący dykasterii abp Zygmunt Zimowski, Kościół ma wielkie doświadczenie w posługiwaniu tej kategorii osób. Szczególne miejsce zajmowali już oni w posłudze Jezusa. Trzeba jedynie, aby otwarcie na niewidomych było obecne we wszystkich Kościołach partykularnych i by uwzględniono ich słuszne aspiracje – mówi abp Zimowski. Czytaj dalej

Abp Zygmunt Zimowski na Światowy Dzień Autyzmu [dokumentacja].

Przesłanie Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych Jego Ekscelencji Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego na 5. Światowy Dzień Autyzmu (2 kwietnia 2012 r.)
Apel o wrażliwość i solidarną bliskość z osobami autystycznymi i ich rodzinami.
Z okazji 5. Światowego Dnia Autyzmu Kościół pragnie wyrazić swoją bliskość z osobami, które są dotknięte tym wielkim cierpieniem. Zaburzenia ze spektrum autystycznego, które w znacznej mierze wymagają jeszcze głębszego poznania, powodują u tych osób poważne nieprawidłowości w zachowaniach, komunikacji – słownej i pozawerbalnej – oraz w integracji społecznej, co zakłóca normalną ewolucję i rozwój osobowości. Czytaj dalej

Przesłanie przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych Jego Ekscelencji arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego z okazji 59. Światowego Dnia Chorych na Trąd (29 stycznia 2012 r.) .

W walce z chorobą Hansena potrzebne jest zaangażowanie wszystkich ludzi dobrej woli!
Osoby leczone na trąd i z niego wyleczone mogą i powinny dawać wyraz całemu bogactwu swej godności oraz duchowości, a także okazywać pełną solidarność z innymi, zwłaszcza tymi, którzy podobnie jak oni ulegli zakażeniu, i zostali przez to nieodwracalnie naznaczeni! Zarazem wszystkie organa zaangażowane w walkę z chorobą Hansena muszą dalej wytrwale pracować, aby osiągane rezultaty były coraz trwalsze i lepsze ograniczając, na ile to możliwe, liczbę przypadków nawrotów choroby i nowych zachorowań.
Mycobacterium leprae nie został jeszcze zlikwidowany, chociaż oficjalna liczba nowych zakażeń stale się zmniejsza i obecnie jest ich około 200 tysięcy, według wstępnych danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących lat 2010-2011. Oprócz wspierania bezpłatnej dystrybucji potrzebnych leków należy w dalszym ciągu promować wczesną diagnozę oraz wytrwałość w leczeniu choroby. Innym fundamentalnym zadaniem jest intensyfikacja działań na rzecz uwrażliwiania oraz edukowania społeczności i rodzin zagrożonych zakażeniem. Czytaj dalej

Abp Zimowski: Walka z AIDS bez nacisków i ideologii sponsorów.

Do międzynarodowego zaangażowania na rzecz cierpiących na HIV/AIDS apeluje Papieska Rada ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. Przewodniczący tej dykasterii w przesłaniu na obchodzony dziś Dzień Walki z AIDS wyraża uznanie dla instytucji i osób zwalczających tę plagę i opiekujących się jej ofiarami. Abp Zygmunt Zimowski zaznacza, że tego rodzaju działalność ?zasługuje na wsparcie?, choć z drugiej strony powinna być ona wolna ?od jakichkolwiek nacisków i uzależnień ideologicznych ze strony organizacji i sponsorów międzynarodowych?. Czytaj dalej