Abp Tomasi na forum ONZ: prawo dostępu do żywności wymaga solidarności społecznej.

Zachodzi pilna potrzeba, aby rządy i społeczeństwa na całym świecie szanowały, chroniły, ułatwiały i wypełniały podstawowe prawo człowieka, jakim jest dostęp do żywności. Podkreślił to w swoim wystąpieniu na forum 25. sesji zwyczajnej Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie abp Silvano Tomasi. Jak zauważył papieski przedstawiciel przy tej organizacji, w ostatnim czasie poczyniono na tym polu znaczne postępy. Wciąż jednak potrzebne jest przekonanie, że tego prawa nie można ograniczać do redukowania liczby głodujących. Ma ono zapewnić wszystkim dostęp do składników odżywczych niezbędnych człowiekowi do zdrowego i aktywnego życia. Czytaj dalej

Watykan w ONZ: Kościół ratuje życie matek i dzieci.

350 tys. matek umiera co roku na całym świecie przy porodzie. Ta szokująca liczba budzi niepokój, tym bardziej, że dotyczy przede wszystkim najuboższych mieszkańców globu ? stwierdził 14 czerwca stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie na trwającej w tym szwajcarskim mieście 14. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Abp Silvano Tomasi zwrócił uwagę na ścisłą współzależność danych statystycznych dotyczących śmiertelności matek i noworodków. Przypomniał, że rokrocznie 3 mln dzieci rodzi się martwych i tyle samo umiera w pierwszym tygodniu po urodzeniu, zaś dalszych ponad 2,3 mln czeka śmierć przed ukończeniem pierwszego roku życia. Czytaj dalej