Watykański przedstawiciel na forum ONZ w Genewie: w najmniej rozwiniętych krajach świata ludzie nadal ubożeją

Ochrony prywatnych praw wynalazców nie można stawiać wyżej od potrzeb społeczeństwa, zwłaszcza krajów najuboższych. Zwrócił na to uwagę w Genewie stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tamtejszych urzędach ONZ i innych organizacjach międzynarodowych. Abp Silvano Tomasi wypowiedział się wczoraj w Światowej Organizacji Handlu na zebraniu Rady ds. Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Ta własność to takie dobra, jak prawa autorskie, patenty czy znaki towarowe. Czytaj dalej

Abp Tomasi o bezpieczeństwie żywnościowym.

We współczesnym świecie potrzeba globalnej polityki żywnościowej, która nie będzie kierowała się wyłącznie zyskiem, ale dobrem człowieka. W ten sposób stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie odniósł się do powszechnie stosowanych spekulacji cenami żywności. W rozmowie z papieską rozgłośnią abp Silvano Tomasi przypomniał, że dostęp do pokarmu i wody jest podstawowym prawem człowieka, decydującym o jego istnieniu. Niestety, jak zauważył watykański dyplomata, wiele działań rynkowych szczególnie negatywnie odbija się na najuboższych i najbardziej potrzebujących. Czytaj dalej

Abp Tomasi: handel bronią to wielomiliardowe interesy.

We współczesnym świecie brak woli politycznej w sprawie rozbrojenia czy choćby kontroli handlu bronią. Wciąż zbyt silne są wpływy tych, którzy na tym zarabiają – w ten sposób watykański dyplomata w Genewie skomentował podejmowane obecnie starania o zapanowanie nad światowym rynkiem bronią.
Zdaniem abp Silvano Tomasiego szanse na powodzenie są bardzo nikłe. Z jednej strony w grę wchodzą wielomiliardowe interesy. Z drugiej strony mamy do czynienia z silnymi ambicjami niektórych krajów, które za wszelką cenę chcą powiększać swój arsenał, również o broń nuklearną – mówi abp Tomasi. Czytaj dalej