Abp Migliore w ONZ: walka z prostytucją i narkomanią wymaga skupienia się na ich klientach i konsumentach!

W dzisiejszym świecie łatwość komunikowania i wymiany z ludźmi we wszystkich zakątkach globu sprzyja coraz większej globalizacji nie tylko solidarności i handlu, ale niestety również przestępczości. Zwrócił na to uwagę 21 czerwca w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Występując na forum ONZ podczas spotkania nt. międzynarodowej przestępczości zorganizowanej abp Celestino Migliore skupił się na jej dwóch znaczących dziedzinach: prostytucji i handlu narkotykami. Czytaj dalej

Abp Migliore: polityka demograficzna winna sprzyjać wzrostowi urodzeń.

?W obliczu trwającego kryzysu ekonomicznego i finansowego dobrze byłoby posłuchać coraz częstszej wśród ekonomistów opinii o ważnej roli, jaką dla jego rozwiązania ma rozwój demograficzny?. Podkreślił to 12 kwietnia w Nowym Jorku na 43. sesji oenzetowskiej Komisji ds. Ludności i Rozwoju watykański obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. ?Kryzys demograficzny w ciągu zaledwie kilku dziesiątek lat przyczynił się w wielu częściach świata do spadku stopy rocznego przyrostu naturalnego z 7 proc. do mniej niż 1 proc. ? przypomniał abp Celestino Migliore. ? Wraz ze starzeniem się ludności przyniosło to zgubne skutki gospodarce. Uzupełnianie braku ludności przez imigrację, jak się wydaje, nie rozwiązuje problemów nawet na krótką metę?. Czytaj dalej

Abp Migliore w Kopenhadze o zmianach klimatycznych.

?Ta konferencja potwierdza, ile trzeba czasu na stworzenie jasnej i stanowczej woli politycznej, koniecznej, by zastosować wspólne wiążące kroki i odpowiedni budżet celem rzeczywistego złagodzenia i przystosowania zmian klimatu?. Zwrócił na to uwagę abp Celestino Migliore, stojący na czele watykańskiej delegacji na oenzetowski szczyt o zmianach klimatycznych. Wypowiadając się 17 grudnia na forum konferencji w Kopenhadze, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ zadał pytanie, co powoduje tak powolne kształtowanie się woli politycznej w tym względzie. Wskazał, że wpływają na to i złożoność problemów, i konflikty narodowych interesów, i przewaga polityki energetycznej nad ochroną środowiska. Tym niemniej coraz częściej zauważa się konieczność nowej, głębszej refleksji nad sensem ekonomii i jej celami oraz rewizji wzorca rozwoju, by skorygować jego wady i wypaczenia. Tego wymaga ekologiczne zdrowie naszego globu w odpowiedzi na kulturowy i moralny kryzys człowieka. Czytaj dalej

Wyżywienie ludzkości wymaga globalnych zmian!

W tym roku po raz pierwszy ludzi niedożywionych jest ponad miliard, choć światowa produkcja żywności wystarcza do wyżywienia całego globu. Nie wszystkie zdatne tereny służą dziś produkcji rolnej, a jej owoce coraz częściej wykorzystywane są nie w celach żywnościowych, ale np. do produkcji biopaliwa.
Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Zabierając głos 23 października podczas 64. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, abp Celestino Migliore zacytował dane z niedawnego raportu Banku Światowego i FAO o wymownym tytule: ?Budzenie ze snu afrykańskiego olbrzyma?. Czytaj dalej

Abp Migliore o rodzinie jako najlepszym środowisku dla dziecka.

Wszystkie dzieci zasługują, by dorastać w stabilnych i zdrowych środowiskach zgodnie ze swą godnością ? podkreślił 15 października stały watykański obserwator przy ONZ. Przemawiając w nowojorskiej siedzibie tej organizacji abp Celestino Migliore zwrócił uwagę na przestrzeganie i ochronę praw dzieci. Czytaj dalej

ONZ: Abp Migliore o potrzebie rozbrojenia nuklearnego.

Na świecie istnieje jeszcze 26 tys. głowic nuklearnych. Fakt, że mogą one zostać użyte bądź dostać się w ręce terrorystów, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu świata, a nawet samemu istnieniu człowieka ? powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy nowojorskiej siedzibie ONZ. Abp Celestino Migliore zabrał wczoraj głos na trzecim posiedzeniu komitetu przygotowawczego konferencji przeglądowej na temat Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Czytaj dalej