„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”-Kazanie biskupa Tadeusza Płoskiego, które miał wygłosić 10.04.10 r. w Katyniu!

Bp Tadeusz Płoski: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Ile dowodów trzeba przedstawić ludziom, aby wreszcie uwierzyli w Boże działanie? Słowo Boże wybrane na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej pokazuje także, że nie jest to sprawa łatwa.
Dzisiejsza Ewangelia, pokazując spotkania Jezusa Zmartwychwstałego z kolejnymi osobami, de facto przekazuje smutną prawdę o ludzkiej podejrzliwości, niedowierzaniu, dystansie do nowych, niepojętych Bożych interwencji itp… Czytaj dalej