Test pomaga przewidzieć ryzyko alzheimera w ciągu najbliższych 3 lat.

Badanie poziomu 10 związków lipidowych we krwi pomaga z ponad 90-procentową dokładnością przewidzieć, czy u starszej osoby w ciągu najbliższych trzech lat ujawni się choroba Alzheimera lub łagodne zaburzenia poznawcze – informuje pismo „Nature Medicine”. Wyniki uzyskane w grupie 525 osób po 70. roku życia będą teraz weryfikowane w szerzej zakrojonych badaniach klinicznych. Dopiero, gdy ich skuteczność zostanie potwierdzona można będzie myśleć o zastosowaniu testu w praktyce klinicznej, tj. u pacjentów. Czytaj dalej