Sztokholm: polscy kardiolodzy potwierdzili swoją markę!

Zakończył się Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC Sztokholm 2010). Zadaniem wybitnych, polskich kardiologów polscy lekarze zaprezentowali w nim swoje osiągnięcia znakomicie.
ESC ma status najważniejszego w Europie spotkania kardiologów i kardiochirurgów oraz badaczy zajmujących się chorobami serca, płuc i naczyń. ? Powodem do dumy jest dla nas widoczna, silna reprezentacja polskiej kardiologii i kardiochirurgii na tym Kongresie, mocna promocja polskiej medycyny, kultury, aktywności ? uważa prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. ? To także promocja poprzez rejs lekarzy ?Zawiszą Czarnym?, zgodnie z hasłem przewodnim wyprawy ? Na polskich kardiologach i kardiochirurgach możesz polegać jak na Zawiszy?.

Nagrody dla naszych
Prof. Zembala jest dumny ze swoich współpracowników i informuje, że z jego ośrodka podczas Kongresu przyjęto 32 prace naukowe, a jedną z nich z nich wyróżniono.

? Nasza zdolna, młoda rezydentka, pani dr Anna Maria Frycz-Kurek otrzymała II nagrodę dla najciekawszych badaczy.
Zdaniem szefa zabrzańskiej kliniki, widać rosnącą siłę polskiej kardiologii, kardiochirurgii.
? Także na tym Kongresie, co jest dobrym świadectwem nowoczesności tych specjalności w Polsce.

Przypłynęli na Kongres
Polscy lekarze zaprezentowali się również z innej strony na arenie międzynarodowej?

? Liczna, bo aż 35 osobowa grupa, złożona z młodych lekarzy i studentów medycyny, głównie ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ale także z Warszawy, Poznania, Katowic przybyła na Kongres ESC pięknym, starym żaglowcem ?Zawisza Czarny?. Połączyła piękno żeglarstwa, chęć młodzieńczej przygody, marzenie z pasją zawodową, pragnieniem naukowego i klinicznego rozwoju. Załoga ?Zawiszy? jest w drodze do Polski, do portu na Helu ? opowiada nam prof. Zembala.

Ważnym wydarzeniem Kongresu ? zdaniem profesora Zembali ? była prezentacja nowych zasady postępowania diagnostycznego i leczniczego w zakresie choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, wrodzonych wad u dorosłych.

? Zaprezentowano nowy i zasadniczo różny od dotychczasowego zbiór zasad leczenia choroby wieńcowej. Wprowadzono pojęcie ?heart team?u?, czyli zespołu ekspertów od chorób serca, który ?działając w oparciu o duże doświadczenie ? w spokoju i rozwadze podejmuje wspólnie decyzje dotyczące wyboru dalszego leczenia. Decydentem w tej grupie jest kardiochirurg, ale także kardiolog nieinwazyjny i anestezjolog ? komentuje prof. Zembala.

Ws. migotania przedsionków
Prof. Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zauważa, że bardzo istotne podczas Kongresu było wyznaczenie nowych standardów leczenia chorych z migotaniem przedsionków.

? Migotanie przedsionków, to najczęściej występująca arytmia. W Polsce cierpi na nią kilkaset tysięcy osób. Jednym z groźniejszych jej powikłań jest niedokrwienny udar mózgu. Nowe zalecenia, w porównaniu do poprzednich, bardziej precyzyjnie określają zasady profilaktyki przeciwzakrzepowej w populacji chorych z migotaniem przedsionków. Ich wdrożenie, bez wątpienia przyczyni się do poprawy wyników leczenia ? tłumaczy prof. Kalarus.

Informuje również, że przedstawiono zmodyfikowane zalecenia dotyczące stymulacji resynchronizującej serca.

? Opublikowane ostatnio wyniki badan wykazały, że zastosowanie tej formy terapii u chorych z mniej zaawansowanymi postaciami niewydolności serca działa protekcyjnie, chroni i hamuje progresję choroby. Rozszerzenie wskazań doprowadzi do wzrostu liczby chorych, u których zostanie zastosowana ta terapia.

O niewydolności serca
? Uważam, że ważne i dobre wiadomości ze Sztokholmu dotyczą przede wszystkim niewydolności serca. Po pierwsze, w badaniu SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If inhibitor Ivabradine) zredukowano istotnie śmiertelność sercowo-naczyniową i hospitalizacje z powodu niewydolności serca stosując Ivabradynę, lek wybiórczo zwalniający rytm serca. Po drugie, zespoły z Polski udokumentowały rolę żelaza w leczeniu i rokowaniu chorych z niewydolnością ? komentuje z kolei prof. Lech Poloński, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM.

Jak wyjaśnia, lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca od lat interesują się kardiologią inwazyjną i ostrymi zespołami wieńcowymi. Z tych obszarów tematycznych opublikowano pracę dokumentującą większe korzyści z zastosowania heparyny drobnocząsteczkowej (enoxaparyny) niż heparyny niefrakcjonowanej podczas zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca (badanie ATOLL). Co zdaniem prof. Polońskiego, zmienia istotnie poglądy lekarzy w tej materii.
? Wreszcie, interesujące doniesienie z Austrii. 56 proc. zawałów mięśnia sercowego zdarza się w czasie pierwszych dwóch dni narciarskich urlopów. Autorzy zwracają uwagę, że zasadniczą przyczyną jest słabe przygotowanie kondycyjne ?urlopowiczów?, którzy prosto z biura jadą w góry. Czynnikami dodatkowymi są wysokość i niska temperatura. Zdaniem autorów zalecane jest co najmniej kilkutygodniowe przygotowanie do nart ? opowiada prof. Poloński.

Do do polskich sukcesów na Kongresie zaliczyć należy także wybór prof. Adama Torbickiego na wiceprezesa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wady serca u dorosłych
Prof. Jacek Białkowski, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii z Oddziałem Kardiologii Dziecięcej SUM zwraca uwagę z kolei na nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania leczniczego u pacjentów dorosłych z wrodzonymi wadami serca ( z ang. Grown Up Congenital Heart; w skrócie ?GUCH) .

? To trudne zagadnienie zostało w naszym Ośrodku uporządkowane w roku 2002, kiedy to kardiolodzy z Kliniki Wrodzonych Wad Serca, oprócz opieki nad dziećmi z chorobami serca, zainicjowali również leczenie pacjentów dorosłych. To nowatorskie rozwiązanie zostało potem przejęte przez inne ośrodki w kraju (np. w Gdańsku). W Sztokholmie zaprezentowaliśmy bardzo ciekawe wyniki badań wieloośrodkowych dotyczące przezskórnego zamykania przetrwałych przewodów tętniczych oraz te z naszego Ośrodka dotyczące poszerzania koarktacji aorty; również u pacjentów dorosłych ? wyjaśnia prof. Białkowski.

Szacuje się, że w Sztokholmie, od 28 sierpnia do 1 września, podczas największego na świecie kongresu kardiologicznego zgromadziło się ok. 30 tys. uczestników ? naukowców i lekarzy, przedstawicieli mediów i firm farmaceutycznych.

W kuluarach specjaliści podkreślali, że tegoroczne spotkanie szczególnie obfitowało w ciekawe i przełomowe doniesienia na temat nowych możliwości terapii pacjentów z chorobami układu krążenia. Autorami lub współautorami wielu prac prezentowanych na Sztokholmie byli polscy naukowcy.
AK/Rynek Zdrowia, www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>