Szczepionka p.pneumokokom czeka na opinię.

Zgłoszona do resortu zdrowia, 13-walentna szczepionka przeciwko pneumokokom czeka na opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. „Po wydaniu rekomendacji wniosek zostanie przekazany Komisji Ekonomicznej celem przeprowadzenia negocjacji warunków objęcia refundacją” – poinformowano PAP w MZ. Pozytywną rekomendację prezesa AOTM dla grupy dzieci od 6 tygodnia do 6 miesiąca życia uzyskała dotychczas szczepionka 10-walentna – przypomniał Rafał Rdzany z Agencji Oceny Technologii Medycznych podczas debaty w PAP pt. „Szczepienia w Polsce – oczekiwane zmiany, realne zagrożenia”, zorganizowanej w dniu rozpoczynającym Europejski Tydzień Szczepień.

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny dla 10-walentnej szczepionki przeciwko pneumokokom wpłynął do ministra zdrowia w grudniu – przypomina MZ w piśmie przesłanym PAP.

W lutym 2014 r. do ministra zdrowia zgłoszono wniosek dotyczący szczepionki 13-walentnej. Wniosek przekazano w marcu Agencji Oceny Technologii Medycznych do analiz. „Po wydaniu rekomendacji prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych dotyczącej skuteczności, bezpieczeństwa i efektywności kosztowej leku wniosek zostanie przekazany do Komisji Ekonomicznej celem przeprowadzenia negocjacji warunków objęcia refundacją” – napisał rzecznik MZ.

Nie poinformował, jak jego resort ocenia szanse włączenia obu szczepionek na listę leków refundowanych.

„Po otrzymaniu wymaganych dokumentów z Agencji Oceny Technologii Medycznych, uwzględniając m.in. stanowisko Komisji Ekonomicznej i rekomendację Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję administracyjną (pozytywną bądź negatywną) w przedmiocie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla wnioskowanego produktu leczniczego, w tym również w zakresie ustalania grupy limitowej oraz poziomu odpłatności” – napisał rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Obecnie szczepionka przeciwko pneumokokom w Polsce jest dostępna bezpłatnie dla grup ryzyka i wcześniaków. Dla pozostałych dzieci szczepienia te są zalecane, ale odpłatne. O ich większą dostępność zabiega środowisko ekspertów pediatrycznych. „Eksperci pediatryczni dążą do tego, aby – zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – wprowadzono je powszechnie dla wszystkich dzieci od drugiego miesiąca życia” – mówiła podczas debaty w PAP prof. Teresa Jackowska z Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

„W oparciu o wyniki badań potwierdzających wyższą skuteczność terapeutyczną szczepionki 13-walentnej nad 10-walentną, w przypadku decyzji ministra zdrowia o objęciu refundacją szczepionek przeciwko pneumokokom, należy rozważyć (…) utworzenie dla obu szczepionek oddzielnych grup limitowych” – uważa ekspert ochrony zdrowia, prof. Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego.

Takie rozwiązanie – uważa Gryglewicz – pozwoli zwiększyć dostępność do skuteczniejszej profilaktyki.

Na rynku dostępne są dwie szczepionki, 10- i 13-walentna, które różnią się składem i działają na odmienne rodzaje pneumokoków. Według prof. Anny Skoczyńskiej z Rady Naukowej Narodowego Instytutu Leków, z danych z ostatnich pięciu lat wynika, że stosowanie szczepionki 10-walentnej u dzieci do drugiego i piątego roku życia ograniczyłoby liczbę zakażeń odpowiednio o 63 proc. i 63,6. W przypadku szczepionki 13-walentnej byłoby to odpowiednio 81,6 proc. i 82,4 proc.

Jak przypomniał Rdzany, część potrzeb w zakresie profilaktyki, które nie są zaspokajane w ogólnym programie szczepień ochronnych, zaspokajają samorządy finansujące programy szczepień. Agencja zaopiniowała dotychczas 77 samorządowych projektów szczepionkowych (dotyczących pneumokoków), w tym 62 pozytywnie i 15 negatywnie. Najwięcej szczepień zapewniły województwa: mazowieckie, dolnośląskie i śląskie – poinformował. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>