Strażacy wyposażeni w AEDs zwiększają szanse na przeżycie osób, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Wyniki pilotażowego badania przeprowadzonego w Sztokholmie w Szwecji sugerują, że wyposażenie strażaków, podobnie jak personelu karetek pogotowia w zewnętrzne defibrylatory automatyczne (automated external defibrillators, AEDs) może skrócić czas reakcji i zwiększyć przeżywalność osób z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia [1]. Jeden z ekspertów oznajmił heartwire, że strategia ta jest stosowana szeroko w innych częściach świata, włączając w to Stany Zjednoczone, a badanie to pomaga zatwierdzić model tzw. ?podwójnego reagowania?.
Dr Jacob Hollenberg (Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja) i wsp. ogłosili wyniki pilotażowego badania SALSA w European Hart Journal z lipca 2009.
W badaniu 43 remizy strażackie w Sztokholmie wyposażono w AEDs i następnie wysyłano strażaków równolegle z pogotowiem ratunkowym (emergency-medical services, EMS) do wszystkich przypadków z podejrzeniem pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Spośród 863 przypadków pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia, które wystąpiły podczas 1 roku trwania badania, strażacy odpowiedzieli na 94% wezwań i w 36% przypadków byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Ta strategia skróciła czas od powiadomienia do przybycia z 7,5 minuty (2004 rok przyjęto jako punkt odniesienia) do 7,1 minuty, podczas gdy odsetek chorych, którzy przeżyli 1 miesiąc po zdarzeniu wzrósł z 4,4 do 6,8%.
Dla porównania: 65 miejsc publicznych wyposażono w AEDs, lecz w okresie trwania badania w miejscach wyposażonych w te urządzenia wystąpiły tylko 3 przypadki pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia i żaden z tych chorych nie przeżył.
Autorzy wnioskują, że główna przyczyna poprawy przeżycia, którą wykazano w badaniu wiąże się ze zwiększeniem liczby przeszkolonego personelu leczącego osoby, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. W badaniu Hollenberga i wsp. strażacy pozostawali na miejscu zdarzenia, pracując wspólnie z personelem EMS. Autorzy wnioskują: ?Najbardziej prawdopodobne jest, że dołączenie do grupy ratowniczej 2?5 osób poprawia resuscytację (cardiopulmonary resuscitation, CPR) dzięki krótszym przerwom i lepszemu masażowi zewnętrznemu klatki piersiowej chorego?.
Dr Comilla Sasson (University of Michigan, Ann Arbor) komentując badanie dla heartwire, zauważyła, że pojęcie uszeregowanego lub podwójnego reagowania jest ?obecnie całkiem powszechne? w Stanach Zjednoczonych.
Kontynuując swą wypowiedź Sasson stwierdziła: ?Potwierdza to, że to co robimy, funkcjonuje już w wielu krajach: ludzie widzą, że jest to model, który się sprawdza i ratuje życie. Ostatecznie skracanie czasu dotarcia służb ratowniczych na miejsce zdarzenia powinno mieć największe znaczenie dla każdego miasta, a nie w każdym mieście w Stanach Zjednoczonych osoby udzielające pierwszej pomocy wyposażone są w AEDs. W tym sensie, badanie to sugeruje, że strategia taka ma znaczenie dla ogólnej przeżywalności i jeśli nie jest ona wdrożona w twojej społeczności, należy wciąż mówić o potrzebie jej stosowania?.
Sasson, prowadząca badania własne dotyczące barier w optymalizacji wskaźnika przeżycia pozaszpitalnego, dodała, że publicznie dostępne AEDs odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans na przeżycie chorych, u których wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia w dużych, zatłoczonych miejscach publicznych, takich jak np. lotniska. Jednak jako społeczność, zamiast kupować setki AEDs i umieszczać je w miejscach publicznych, należałoby przekazywać je w ręce osób udzielających pierwszej pomocy, np. strażaków, policjantów itp.?.

Piśmiennictwo
1. Hollenberg J, Riva G, Bohm K, et al. Dual dispatch early defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: The SALSA-pilot. Eur Heart J 2009; 30:1781-1789.

 

Instytut Aterotrombozy- www. aterotromboza.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>