Strategia Walki z Rakiem w Polsce trafiła do konsultacji społecznych.

Pierwsza wersja dokumentu Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 trafiła w czwartek wieczorem do konsultacji społecznych. Tzw. „Cancer Plan” został przygotowany przez szerokie grono ekspertów m.in. z dziedziny onkologii. Strategia dostępna jest na stronie www.walkazrakiem.pl. Do 25 maja można składać uwagi do zawartych w niej propozycji. Następnie zostanie przygotowana ostateczna wersja dokumentu. Ma zostać zaprezentowana w czerwcu.

Ponad 130 stronnicowy dokument obejmuje szeroki zakres zagadnień m.in. zdrowotną edukację społeczną, zapobieganie chorobom nowotworowym, wczesne wykrywanie, rozwój badań nad rakiem, poprawę opieki onkologicznej.

Głównym celem Strategii ma być poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z nowotworami, a także jakości życia chorych. Jak czytamy we wstępie w związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory, podjęcie walki z nowotworami złośliwymi to jeden z priorytetów polityki państwa.

Strategia zakłada osiągnięcie 30 celów poprzez realizację 98 działań opisanych w pięciu rozdziałach: Organizacja i zarządzanie systemem zwalczania chorób nowotworowych, Nauka i badania nad rakiem, Profilaktyka pierwotna i wtórna, Diagnostyka i leczenie oraz Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

Według propozycji zawartej w strategii niezbędna jest np. zmiana organizacji leczenia. Jak wskazano „system usług medycznych w zakresie onkologii powinien obejmować podstawową opiekę zdrowotną, sieć specjalistycznych przychodni onkologicznych i oddziałów szpitalnych z ośrodkami szybkiej diagnostyki onkologicznej, kilkadziesiąt łatwo dostępnych ośrodków kompetencji posiadających odpowiednie doświadczenie i zasoby do leczenia nowotworów w najczęstszych lokalizacjach (rak płuca, piersi, jelita grubego, gruczołu krokowego), sieć centrów doskonałości, zajmujących się dodatkowo leczeniem skomplikowanych przypadków klinicznych, nowotworów rzadkich, prowadzeniem badań naukowych i kształceniem kadr.”

Przewiduje się utworzenie instytucji, która koordynowałaby i monitorowała walkę z rakiem w Polsce – Krajowego Centrum Walki z Rakiem.

Ponadto zmienić miałby się system zbierania danych i monitorowania jakości leczenia. Niezbędne według autorów strategii jest także wyszkolenie dodatkowej kadry lekarzy i innych pracowników, którzy mieliby tworzyć nowy system leczenia raka.

W Strategii jest też mowa o wzmocnieniu roli lekarza POZ w diagnozowaniu nowotworów oraz opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym.

Autorzy wskazują także na konieczność rozwoju leczenia onkologicznego w systemie dziennym i ambulatoryjnym przy jednoczesnym ograniczeniu szpitalnego modelu leczenia onkologicznego.

Miałaby powstać sieć ośrodków szybkiej diagnostyki onkologicznej, aby pacjent w jednym miejscu lub w placówkach partnerskich w krótkim terminie mógł przeprowadzić niezbędne badania.

Nad dokumentem przez kilka miesięcy pracowało blisko 200 osób, m.in. eksperci z dziedziny onkologii, zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a także przedstawiciele pacjentów i organizacji pozarządowych oraz resortu zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Projektem kierował prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Jassem.

Patronat nad opracowywaniem Strategii Walki z Rakiem w Polsce objął premier Donald Tusk.

Wiele rozwiązań zawartych w Strategii jest zbieżnych z rozwiązaniami jakie w marcu zaprezentował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz w ramach tzw. pakietu onkologicznego. Minister także zaproponował m.in. wzmocnienie roli lekarzy POZ w diagnozowaniu nowotworów oraz ograniczenie hospitalizacji np. w przypadku chemioterapii na rzecz leczenia ambulatoryjnego. Projekty ustaw dotyczące pakietu onkologicznego zostały w poniedziałek skierowane do konsultacji społecznych. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>