Środki zmniejszające palność obniżają inteligencję u dzieci.

Prenatalna ekspozycja na środki zmniejszające palność różnych wyrobów może powodować znaczne obniżenie IQ i większą nadpobudliwość u dzieci – donosi pismo „Environmental Health Perspectives”. Kanadyjscy naukowcy z Uniwersytetu Simona Frasera w Burnaby odkryli, że 10-krotny wzrost stężenia polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) we wczesnym okresie ciąży, gdy rozwija się mózg płodu, wiąże się z obniżeniem ilorazu inteligencji o 4,5 punktu. Szkodliwość tych substancji porównuje się do szkodliwego wpływu ołowiu na organizm nienarodzonego dziecka.

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) to substancje do niedawna powszechnie stosowane jako środki ograniczające rozprzestrzenianie się płomieni. W ciągu ostatnich trzech dekad wykorzystywano je w produkcji niemal wszystkiego, m.in. kabli, mebli, wykładzin i dywanów, monitorów, sprzętu AGD, farb i lakierów, samochodów, a nawet ubrań i kosmetyków. Szacuje się, że często stanowiły do 30 proc. całkowitej masy tych wyrobów.

Kilka lat temu, w związku z doniesieniami o wysokiej szkodliwości PBDE, producenci zaczęli wycofywać się z ich stosowania, jednak – co podkreślają autorzy omawianego badana – nadal są one obecne w naszym otoczeniu, w szczególności biurowcach i budynkach mieszkalnych. „Prawie wszystkie domy i biura nadal zawierają pewne ilości PBDE” – mówi główny autor badania, prof. Bruce Lanphear.

Wraz z zespołem Lanphear przeprowadził badanie, którego celem było zmierzenie wpływu prenatalnej ekspozycji na środki z rodziny PBDE na funkcje poznawcze dzieci w przyszłości. Eksperymentem objęto 309 amerykańskich kobiet w 16. tygodniu ciąży, a ich dzieci obserwowano do ukończenia piątego roku życia.

Początkowo naukowcy sprawdzali stężenie PBDE w surowicy krwi ciężarnych, a następnie regularnie mierzyli zdolności poznawcze i ruchowe ich potomstwa (w wieku 1, 2 i 3 lat), inteligencję (w wieku 5 lat) oraz prawidłowość zachowań (w wieku 2, 3, 4 i 5 lat).

Okazało się, że obecność polibromowanych eterów difenylowych nie wpływała w żaden sposób na psychoruchowy rozwój dzieci w przedziale wiekowym 1-3 lata, natomiast bardzo negatywnie wpływała na wyniki dzieci 5-letnich w testach na inteligencję i nadpobudliwość psychoruchową.

Dziesięciokrotny wzrost stężenia PBDE u ciężarnej wiązał się z obniżeniem inteligencji dziecka aż o 4,5 punktu (w skali Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-III) i wzrostem nadpobudliwości o 3,3 punktu.

„Wyniki naszego badania – a także innych poświęconych temu zagadnieniu – pokazują wyraźnie, jak ważne jest podjęcie działań na rzecz zmniejszenia ekspozycji na PBDE całej populacji, a w szczególności kobiet w ciąży i małych dzieci – mówi Lanphear. – Niestety polibromowane środki zmniejszające palność są bardzo trwałe i długo pozostają w środowisku”.

Naukowiec podkreśla, że w świetle omawianych badań związki z grupy PBDE należy uznać za neurotoksyny rozwojowe.

„Teraz potrzebne są dalsze badania, które wyjaśnią dokładny wpływ PBDE na rozwój i funkcjonowanie mózgu – mówi Kanadyjczyk. – Warto też zbadać działanie pokrewnych substancji chemicznych, którymi można by zastąpić szkodliwe PBDE”.

kap/ agt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>