Specjaliści: wzrost zachorowań na cukrzycę zahamuje tylko edukacja i profilaktyka.

Specjaliści przekonują, że dynamiczny wzrost zachorowań na cukrzycę wymusza konieczność zmiany podejścia do walki z chorobą. Aby zatrzymać trend wzrostowy konieczne jest zwiększenie w społeczeństwie wiedzy o chorobie. To zadanie wymaga wsparcia w postaci narodowego programu zwalczania cukrzycy i jej powikłań. Profesor Leszek Czupryniak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zainicjował stworzenie go w drodze ustawy obywatelskiej.

Program zakłada podniesienie poziomu wiedzy o cukrzycy i jej diagnostyce poprzez utworzenie krajowego rejestru chorych na cukrzycę, krajowego rejestru dzieci matek z cukrzycą ciążową (GDM) oraz krajowego rejestru cukrzycy o podłożu genetycznym. Jednym z założeń projektu jest edukacja chorych poprzez utworzenie ogólnopolskiej sieci ośrodków edukacji w cukrzycy.

W Polsce cukrzyca nie należy do priorytetów opieki zdrowotnej, a o chorobie mówi się i myśli w sposób schematyczny i stereotypowy. Tymczasem skuteczna walka z epidemią cukrzycy nie jest możliwa bez dobrze zaplanowanej strategii działania – twierdzą inicjatorzy przedsięwzięcia.

NFZ wydaje rocznie 247 mln zł na hospitalizację pacjentów z cukrzycą. Kwota ta stanowi zdecydowaną większość w budżecie przeznaczonym na leczenie pacjentów z tą chorobą. Zarówno diabetolodzy jak i sam Fundusz są zgodni co do tego, że wspomniane koszty wynikają z nieefektywnego systemu opieki nad chorymi.

Marcin Pakulski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych podkreślał w marcu br. podczas warszawskiej konferencji, na której omawiano wyniki raportu badawczego pt. „Cukrzyca – analiza kosztów ekonomicznych i społecznych”, że ujarzmić epidemię cukrzycy można jedynie przez powszechną profilaktykę. Do tego potrzebny jest system przeciwdziałania cukrzycy oparty na edukacji najmłodszych pokoleń, ale także osób, które już chorują.

Specjaliści przypominają jednak, że w systemie brakuje edukatorów w zakresie diabetologii.

- Osoby chore na cukrzycę muszą mieć wiedzę na temat żywienia i codziennego kontrolowania poziomu glikemii. Niestety, w największych nawet ośrodkach brakuje odpowiednio przeszkolonego personelu sprawującego opiekę nad takimi pacjentami. Wynika to z faktu, że usługa edukatorów nie jest opłacana przez NFZ – mówiła wcześniej Rynkowi Zdrowia Alicja Szewczyk, pielęgniarka, przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

W opinii specjalistów nie poradzimy sobie z problemem cukrzycy bez zaangażowania pielęgniarek i edukatorów do opieki nad chorymi i upowszechniania profilaktyki w tym zakresie.

KL,Serwis Zdrowie/Rynek Zdrowia |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>