Spada konsumpcja owoców i warzyw w Polsce i UE.

Spożycie owoców i warzyw świeżych w krajach Unii Europejskiej w ostatnich latach spada. Jak podaje Freshfel w swoim najnowszym raporcie, konsumpcja owoców w UE-27 w przeliczeniu na osobę w 2010 roku zmniejszyła się w porównaniu do 2009 roku o 7,8 proc., była także o 9,4 proc. niższa od średniej z pięciu wcześniejszych lat. Natomiast spożycie warzyw świeżych w 2010 roku obniżyło się w stosunku do 2009 roku o 7,4 proc., a także o 10,3 proc. w odniesieniu do średniej z lat 2005-2009 – podali analitycy Banku BGŻ.
Spadek spożycia w 2010 roku to między innymi efekt zmniejszenia zbiorów owoców i warzyw, które z reguły wiąże się także ze wzrostem cen
W Polsce, w analizowanym okresie, również obserwowany był spadek spożycia owoców i warzyw. Według danych GUS, w 2010 roku konsumpcja owoców świeżych w gospodarstwach domowych (owoce świeże, chłodzone i mrożone) w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju wyniosła przeciętnie 39,4 kg i była o 9,4 proc. niższa niż przed rokiem, a także o 4,7 proc. w porównaniu do 2008 roku. Spożycie warzyw i grzybów (świeżych, chłodzonych i mrożonych) w 2010 roku wyniosło 50,6 kg/osobę i było o 2,5 i 3,7 proc. niższe niż odpowiednio w latach 2009 i 2008.

Spadek spożycia w 2010 roku to między innymi efekt zmniejszenia zbiorów owoców i warzyw, które z reguły wiąże się także ze wzrostem cen, nie zachęcając do zakupu tych produktów. Według GUS, ceny detaliczne owoców i ich przetworów w 2010 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego wzrosły o 9,2 proc., a ceny warzyw świeżych aż o 18 proc.

Oceniając konsumpcję warzyw w dłuższym czasie, można jednak zauważyć, że zmienia się struktura krajowego spożycia. Mniej konsumuje się warzyw świeżych, rośnie natomiast spożycie warzyw w postaci mrożonej. Świadczy o tym rosnąca produkcja mrożonek warzywnych, przy mniejszej dynamice wzrostu ich eksportu. Według danych publikowanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w latach 2004-2010 produkcja mrożonych warzyw (w jednostkach zatrudniających ponad 9 osób) zwiększyła się o blisko 34 proc. do poziomu 529 tys. t, w tym samym czasie eksport tych przetworów wzrósł „tylko” o 13 proc. (do 354 tys. t).

Przewiduje się, że tendencje w zakresie zmian preferencji konsumentów w kolejnych latach będą dalej postępować. Będzie na to wpływ miał zmieniający się tryb życia ludzi. Niemniej, w sezonie 2011/2012 prawdopodobnie spożycie owoców i warzyw wzrośnie. Związane to będzie przede wszystkim ze wzrostem produkcji krajowej (jabłka, warzywa gruntowe, wzrost produkcji mrożonych warzyw) oraz ze znacznym spadkiem cen. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze w 2012 roku może być czynnikiem ograniczającym popyt na przetwory z owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej.

Bank Gospodarki Żywnościowej, portalspozywczy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>