Sir Julian Rose- promocja książki „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów” w Warszawie.

Sir Julian Rose, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi przedstawia swoją nową książkę „Zmieniając kurs na życie. Lokalne
rozwiązania globalnych problemów”. – Czy stanie się ona punktem zwrotnym dla Polaków, tak jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii?
Niniejszym zapraszamy na promocję polskiego wydania książki i spotkanie z autorem, które odbędzie się 19 listopada 2009, początek godz.11:00 w restauracji „Mirador” na ul. Grzybowskiej 2, na parterze w Tapas Barze…..

Wydana w marcu 2009 r., w Wielkiej Brytanii, książka „Zmieniając kurs na
życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, to najnowsza praca
brytyjskiego pisarza, rolnika i aktywisty społecznego sir Juliana Rose’a.
Czołowy brytyjski magazyn ekologiczny „The Ecologist” napisał o niej: „to
natchniona i dająca natchnienie wszechstronna książka”.

„Zmieniając kurs na życie” skupia się na pokazaniu praktycznych,
zachowujących ludzką skalę rozwiązań, dla coraz bardziej konfliktogennych
problemów społeczno-ekonomicznych. Proponuje dające się zrealizować oddolne i lokalne rozwiązania, w odróżnieniu od oderwanych od rzeczywistości „odgórnych strategii”, prezentuje także nowy program przezwyciężenia widocznego i nie dającego się zatrzymać globalnego kryzysu.

Poprzez swoje działania w kampaniach społecznych razem z Jadwigą Łopatą,
Julian Rose jest dobrze znany tym wszystkim, którzy interesują się
przyszłością polskiej wsi, żywności i rolnictwa. Jednak jego najnowsza
książka idzie dalej i podejmuje wyzwanie zasadniczej „zmiany kursu” w
szerokim spektrum dyscyplin takich jak: rolnictwo, nauka, sztuka, zdrowie,
edukacja, duchowość i polityka. Jej celem jest nadanie nowego impulsu i
wizji napędzanym przez konsumpcję, zuniformizowanym i coraz bardziej
pozbawionym głosu społeczeństwom. Bezkompromisowe przekonanie autora o
konieczności przeciwstawienia się niszczycielskiej sile napędzanej przez
korporacje i nieuczciwe rządy w dobie globalizacji z jednej strony oraz z
drugiej, pełne szlachetnej pasji, dobrze uzasadnione argumenty na rzecz
odbudowy życia wspólnotowego i demokracji tworzonej przez obywateli, to dwa motywy stale obecne w książce.

„Zmieniając kurs na życie” jest potężnym uniwersalnym wezwaniem ludzkości do przebudzenia i śmiałego zmierzenia się z najbardziej zasadniczymi wyzwaniami  naszych czasów. Jak wierzy Julian Rose, będzie to działanie prowadzące do odrodzenia nadziei i kreatywności, co zmieni nasz sposób życia i doprowadzi do głębszych, bardziej subtelnych relacji z naturą i innymi ludźmi.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu i zapoznaniu się z książką.

Prosimy o potwierdzenie obecności.

ICPPC – International Coalition to Protect the Polish Countryside,
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114
biuro@icppc.pl www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl

Jedna myśl nt. „Sir Julian Rose- promocja książki „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów” w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>