Siostra Natanaela: opowieści misyjne z Kamerunu.(5)

Różnorodne obowiązki, które czekają na dzieci po powrocie ze szkoły, utrudniają naukę własną dzieci. Afrykańskie maluchy muszą wiele pracować. Chłopcy zbierają drzewo na ognisko, na którym mama będzie wieczorem przygotowywać dla całej rodziny posiłek, idą pracować na plantację, przynoszą do domu wodę (po którą niejednokrotnie trzeba iść kilka kilometrów)……Niektóre szkolne problemy dzieci kameruńskich.

System szkolnictwa w Kamerunie jest bardzo młody, dlatego boryka się z wieloma problemami:
• Nauczyciele są źle lub wcale nie przygotowani do pracy pedagogiczno-wychowawczej.

• Książki, zeszyty, różne pomoce, prawie nie istnieją. Często na całą klasę jest jedna książka. Dzieci używają tabliczek do pisania, po której piszą kredą. Jak więc odrabiają zadania domowe? Jak powtarzają lekcje w domu? W praktyce jest to niemożliwe!

• Klasy są bardzo duże z powodu wielu dzieci a niewielu nauczycieli. Tylko niektóre dzieci mają szczęście i siedzą w ławkach, inne natomiast siedzą na ziemi lub na przyniesionych przez siebie kamieniach (niezbyt komfortowe rozwiązanie).
Znam szkołę podstawową, której klasy liczą po 120 dzieci, a prowadzi je tylko jeden nauczyciel!

• Czesne jest dla wielu rodzin zbyt wysokie i nie są w stanie go opłacić.

• Różnorodne obowiązki, które czekają na dzieci po powrocie ze szkoły, utrudniają naukę własną dzieci. Afrykańskie maluchy muszą wiele pracować. Chłopcy zbierają drzewo na ognisko, na którym mama będzie wieczorem przygotowywać dla całej rodziny posiłek, idą pracować na plantację, przynoszą do domu wodę (po którą niejednokrotnie trzeba iść kilka kilometrów). Dziewczynki opiekują się młodszym rodzeństwem, pomagają matce w pracach domowych, idą na plantację, piorą brudne ubrania całej rodziny w zmąconych strumykach lub w pobliskich rzekach. Handlują na wioskowych bazarach tym, co rodzice wyhodowali na plantacji.

• Analfabetyzm w Kamerunie jest bardzo duży, zresztą jak we wszystkich krajach Afryki Zachodniej, czyli 50 – 80 %. Rodzice nie biorą na poważne obowiązku szkolnego mówiąc: „Ja nie potrafię czytać i żyję, więc nie jest to konieczne do życia” i nie wysyłają swoich dzieci do szkoły.

• Istnieją w Kamerunie plemiona, które prowadzą wędrowny tryb życia na przykład Mbororo zajmujące się hodowlą bydła (przemieszczają się ze względu na wypas). Dzieci tych plemion nie mają żadnej możliwości uczęszczanie do szkół. Jedyną szkołą dla tych dzieci jest twarda szkoła życia na sawannie.

• Brak motywacji jest również przyczyną nieuczęszczania wielu dzieci do szkoły. W przyszłości nie mają one żadnej możliwości otrzymania stałej pracy.

To wszystko, to zasadnicze problemy życia dzieci w Kamerunie, które europejskim uczniom są nie znane. Siostra Natanaela- „Michalitka”.
Zgromadzenie nasze od lat prowadzi misje w Kamerunie, starając się pomóc szczególnie dzieciom- sierotom, półsierotom, z rodzin bardzo licznych czy skrajnie biednych. Wiele dzieci z takich rodzin nie uczęszcza do szkoły, ponieważ nie mają środków na opłacenie nauki. W ich imieniu zwracamy się z serdeczna prośbą o pomoc poprzez „Adopcję serca”. Jeśli chcesz i możesz- zaadoptuj przynajmniej jedno z tych dzieci, to znaczy złóż ofiarę na opłatę nauczania w szkole i zaopiekuj się duchowo przez modlitwę. Oplata za szkołę na cały rok razem z potrzebnymi książkami, zeszytami, przyborami szkolnymi itp. Wynosi minimum 150 zł. Powyższą kwotę można wpłacić jednorazowo lub w ratach. W odpowiedzi prześlemy zdjęcie, imię, nazwisko i klasę, do której dziecko uczęszcza. Raz w roku dziecko osobiście napisze do rodziny czy osoby, która go „przyjęła do siebie”. Wpłaty prosimy przekazywać na nasze konto z dopiskiem „Adopcja serca”! Dziękujemy za gest dobroci.
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
Ul.Ks.Br. Markiewicza 22
38-430 Miejsce Piastowe
Nr konta: 24 1240 1457 1111 0000 1929 1664.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>