Senat UJ chce nadać doktorat honoris causa ks. Michałowi Hellerowi z Tarnowa.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego jednogłośnie poparł wniosek dotyczący wszczęcia postępowania o nadanie doktoratu honoris causa uczelni ks. prof. Michałowi Hellerowi – filozofowi i teologowi, pierwszemu polskiemu laureatowi nagrody Templetona.
Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka UJ Katarzyna Pilitowska o nadanie prof. Hellerowi godności doktora honoris causa wystąpił Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
We wniosku podkreślono, że ks. prof. Michał Heller ?należy do najwybitniejszych współczesnych filozofów polskich?, a ?dzięki gruntownemu wykształceniu przyrodniczemu, filozoficznemu i teologicznemu objął swoimi zainteresowaniami badawczymi niezwykle bogaty obszar?.
Wnioskodawcy zwracają uwagę, że prof. Heller przykłada olbrzymią wagę do etosu nauki, wykształcił całe grono uczniów, którzy kontynuują jego program filozoficzny i jest wybitnym organizatorem życia naukowego, a jego największym osiągnięciem jest stworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, na które przeznaczył pieniądze z Nagrody Templetona.

?Ks. prof. Heller jest wybitnym naukowcem, który jako fizyk zajmuje się problemami ewolucji Wszechświata. Te koncepcje fizyków rodzą niewątpliwie problemy teologiczne, jak pogodzić to, co fizycy wiedzą z obrazem stworzenia świata przedstawianym w religii. Ks. prof. Heller potrafił te dwa spojrzenia ze sobą pogodzić, pokazując, że racjonalne myślenie nie kłóci się z podejściem religijnym? ? powiedział PAP dziekan Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ prof. Jerzy Jurkiewicz.

O opinię na temat ks. prof. Hellera poproszone zostaną Senaty Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Po otrzymaniu tych opinii podjęta zostanie ostateczna decyzja ws. doktoratu honoris causa.

Ks. prof. Michał Heller – kosmolog i współtwórca modelu tzw. nieprzemiennego Wszechświata – pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Jest pierwszym Polakiem uhonorowanym Nagrodą Templetona, przyznawaną za przerzucanie mostów między religią a nauką. Otrzymał ją w 2008 r. Całą nagrodę – 1,6 mln dolarów przeznaczył na utworzenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Centrum to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Celem centrum są badania interdyscyplinarne koncentrujące się wokół relacji między nauką, filozofią i religią.

Michał Heller urodził się 12 marca 1936 r. w Tarnowie. Po zdaniu matury w 1953 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po jego ukończeniu uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1966 obronił rozprawę doktorską z kosmologii relatywistycznej. Habilitował się w 1969 r. Trzy lata później ks. Heller objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, przekształconym później w Papieską Akademię Teologiczną (PAT). W roku 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego PAT w Krakowie.

Przebywał na stypendiach naukowych na belgijskim uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, Oxfordzie i Leicester (Anglia), Bochum (Niemcy), Waszyngtonie (USA).

Ks. Heller jest autorem ponad 800 prac naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Wspólnie z matematykiem Wiesławem Sasinem wyjaśnili matematyczną naturę różnych typów osobliwości w kosmologii oraz zaproponowali model tzw. nieprzemiennego wszechświata.

Od roku 1981 jest członkiem stowarzyszonym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, a w 1991 został wybrany na członka zwyczajnego Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie. Należy też do Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz wielu zagranicznych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

PAP – Nauka w Polsce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>