Samotni rzadziej korzystają z profilaktyki.

Amerykańscy naukowcy zbadali związek pomiędzy warunkami mieszkaniowymi a korzystaniem z profilaktyki zdrowotnej u osób starszych. O swoje zdrowie dbały osoby mieszkające ze współmałżonkami bardziej niż osoby samotne. Wyniki analiz, które zostały opublikowane American Journal of Public Health mogą się okazać kluczowe dla kształtowania narodowych strategii promowania zachowań prozdrowotnych – podaje portal wp.pl.

Amerykańscy badacze – Denys T. Lau i James B. Kirby dokonali analizy danych pozyskanych w latach 2002-2005 od 13038 osób powyżej 65 roku życia. Wyodrębnili cztery główne sytuacje mieszkaniowe seniorów: mieszkanie ze współmałżonkiem (52%), mieszkanie samotne (38%), mieszkanie ze współmałżonkiem i dorosłym potomstwem (5%) oraz mieszkanie z dorosłym dzieckiem/dziećmi (5%).

Ich celem było zbadanie, w jaki sposób warunki mieszkaniowe związane są z korzystaniem z profilaktycznych usług służby zdrowia, m.in. szczepionki przeciw grypie, kontrole stomatologiczne oraz badanie poziomu cholesterolu. Lau i Kirby wykazali, że starsze osoby mieszkające jedynie ze swoim współmałżonkiem w największym stopniu korzystały z niemal wszystkich profilaktycznych usług medycznych.

Starsze osoby mieszkające samotnie korzystały z profilaktyki zdrowotnej równie rzadko jak seniorzy mieszkający z dorosłymi dziećmi. Na częstotliwość korzystania przez seniorów z profilaktycznych usług medycznych nie miał również wpływu status zawodowy dzieci ani ich ewentualna niepełnosprawność.

Naukowcy nie potrafili wyjaśnić tej sytuacji. Ich hipotezy zakładały, że dorosłe dzieci mieszkające ze swoimi rodzicami będą wspierać i edukować seniorów oraz zachęcać ich do regularnego korzystania z profilaktyki zdrowotnej. Stąd też różnego rodzaju kampanie prozdrowotne kierowane były przede wszystkim do osób starszych mieszkających samotnie.

Badania Lau i Kirby są pierwszymi tego typu analizami przeprowadzonymi w USA. Dowiodły one, że najważniejszym czynnikiem skłaniającym do korzystania z profilaktyki zdrowotnej jest mieszkanie ze współmałżonkiem. Wyniki tych analiz w istotny sposób wpłyną na kształt narodowej strategii zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. Obecnie korzystanie z badań profilaktycznych wśród seniorów jest stanowczo zbyt niskie.

www.rynekzdrowia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>