Rewolucja w ochronie naszej Planety!(36)

 

Uzdrawiająca moc antyutleniania


Urodzone naturalnie i zdrowe jednostki posiadają wszystko, czego potrzeba do długiego życia. To, co przeszkadza im w osiągnięciu późnego wieku jest stan, który znamy jako zły stan zdrowia, a któremu dajemy wiele imion. Są to: choroba, słabość, niepełnosprawność, złe samopoczucie i in.Ogólnym pojęciem określającym zdolność organizmu do obrony przed chorobą jest odporność. Stopień siły przeciwstawiania się chorobie określa się najczęściej jako stopień odporności. Nadmierne utlenianie lub – żeby użyć innego określenia – nadprodukcja aktywnego tlenu działa na odporność jak zapora albo blokada. Antyutleniacze zapobiegają utlenianiu. Mikroorganizmy zawarte w EM mają jedno wspólne – zdolność do tworzenia antyutleniaczy. Oznacza to, że są to substancje powodujące antyutlenianie…..


Uzdrawiająca moc antyutleniania


Urodzone naturalnie i zdrowe jednostki posiadają wszystko, czego potrzeba do długiego życia. To, co przeszkadza im w osiągnięciu późnego wieku jest stan, który znamy jako zły stan zdrowia, a któremu dajemy wiele imion. Są to: choroba, słabość, niepełnosprawność, złe samopoczucie i in.Ogólnym pojęciem określającym zdolność organizmu do obrony przed chorobą jest odporność. Stopień siły przeciwstawiania się chorobie określa się najczęściej jako stopień odporności. Nadmierne utlenianie lub – żeby użyć innego określenia – nadprodukcja aktywnego tlenu działa na odporność jak zapora albo blokada. Antyutleniacze zapobiegają utlenianiu. Mikroorganizmy zawarte w EM mają jedno wspólne – zdolność do tworzenia antyutleniaczy. Oznacza to, że są to substancje powodujące antyutlenianie. Jeśli dokładnie przyjrzymy się działaniu EM u zwierząt, w roślinach i przy oczyszczaniu naszego środowiska, to staje się oczywiste, że wszystko to odbywa się w znakomitej większości przypadków dzięki procesom antyutleniania.


            W studiach nad długością życia przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano, że potomstwo i tak długo żyjącej owocówki Drosophila, używanej w wielu eksperymentach genetycznych, żyło dwa razy dłużej od pokolenia rodziców. W innym eksperymencie szczury z powodu błyskawicznych reakcji w labiryncie uważane za inteligentne ponad przeciętną, skrzyżowane ze szczurami o przeciętnej inteligencji miały superinteligentne młode.Analiza tych wyników w obydwu przypadkach wykazała, że różnica w długości życia i poziomie inteligencji w porównaniu z innymi osobnikami tego gatunku polegała na tym, że posiadały one DNA o zwiększonej zdolności do pozbywania się aktywnego tlenu. Inaczej mówiąc, miały one nieprzeciętną zdolność do produkcji antyutleniaczy.


            Mózg i ciało posiadają pewien rodzaj wewnętrznego silnika spalinowego, którego jedynym zadaniem jest utlenianie substancji. Maszyna ta pracuje nieprzerwanie, a jeśli mechanizm kontrolny nie funkcjonuje zgodnie z przepisami, ciało się przegrzewa i powstają najróżniejsze załamania i problemy. Nagłe pojawienie się gorączki, wysoka temperatura albo zapalenie, któremu towarzyszy choroba albo infekcja, są typowymi oznakami zachodzącego w ciele nadmiernego utleniania. Antyutleniacze w naszym organizmie kontrolują, jak i ile energii spalamy, nie przegrzewając się. Jest to jedna z ich funkcji.


            Orki są, jak powszechnie wiadomo, bardzo inteligentnymi zwierzętami. Wiemy, że są w stanie aktywnie eliminować aktywny tlen. Ludzie pochodzący z długowiecznych rodzin także powinni być nieprzeciętnie inteligentni. Dane, pochodzące z różnych źródeł, wskazują na to, że we wszystkich tych przypadkach warunkiem zdrowia jest zdolność do eliminowania zbędnego tlenu. Tak postrzegana odporność może być rozumiana jako zdolność do skutecznego przeprowadzania procesów antyutleniania. W tym przypadku można założyć, że związek między zdrowiem i długowiecznością z jednej strony a zdolnością do produkcji antyutleniaczy eliminujących nadmierną ilość tlenu z drugiej będzie ważnym tematem w lecznictwie przyszłości.Już od początku ewolucji tlen był zasadniczo szkodliwy dla większości istot żyjących wówczas na ziemi. W stanie cząsteczkowym jednak tlen nie ma zdolności do utleniania substancji. W tym celu tlen musi być najpierw uaktywniony. W formie aktywnego tlenu staje się wolnym rodnikiem, a więc jest szkodliwy, jak opisałem wyżej. Spaliny samochodowe, chemikalia stosowane w rolnictwie, nawozy sztuczne – tj. wszelkiego rodzaju utleniacze –, a także gnijące lub rozkładające się substancje umożliwiają powstawanie agresywnych wolnych rodników. Bakterie gnilne i patogenne zarazki także wytwarzają skuteczne wolne rodniki. Mógłbym podać tu jeszcze wiele innych przykładów, ale generalnie można powiedzieć o wszystkich toksycznych substancjach, że umożliwiają powstawanie wolnych rodników.Jeśli żelazo włoży się do wyciągu z EM, nie zardzewieje. Stanie się tak dlatego, że EM przedłuża życie żywych komórek. Nawet łatwo rozpuszczalna i utleniająca się witamina C w płynnym wyciągu EM może się gotować ponad godzinę i ponad połowa jej nie rozpuści się.Inny przykład stanowią owoce i warzywa. Jeśli podczas przechowywania obecna jest duża ilość antyutleniaczy, warzywa psują się bardzo wolno. Np. rośliny uważane za martwe odżyły dzięki antyutleniaczom. Takie działanie antyutleniaczy zaobserwowano także w hodowli ryb i zwierząt. Dodać należy, że skuteczność EM w tej dziedzinie przerosła wszelkie oczekiwania. Coccidosa u drobiu, wywołana przez pasożytniczego pierwotniaka Coccidium, albo Newcastle, bardzo zaraźliwa choroba, łatwo atakująca drób; zaraza pyskowa i racicowa u bydła i reumatyzm u krów mlecznych; bardzo zaraźliwa gorączka świńska i różne rodzaje tropikalnych, śmiertelnych chorób zwierząt domowych – wszystkie te choroby są bardzo trudne w leczeniu; wszystkie one zostały niewiarygodnie szybko wyleczone dzięki antyutleniaczom.Podobne wyniki osiągnięto w uprawie roślin. Zdrowienie następowało wraz ze wzrostem poziomu antyutleniaczy, nawet u roślin zaatakowanych przez szczególnie uporczywe choroby. Ja sam zacząłem przyjmować EM-X, kiedy w wyniku testu biomagnetycznego rezonansu na toksyczność został uznany za całkowicie bezpieczny.


            Pożywienie powszechnie uważane za zdrowe, kiedy się zada trud i zbada jego zawartość, wykazuje silne właściwości antyutleniające. Najskuteczniejsze i do tego nieszkodliwe lekarstwa są silnymi antyutleniaczami. Za pomocą rezonansu magnetycznego można przeprowadzić antyutlenianie przez proces transferu informacji w wodzie. W tym przypadku powstający przy tym rezonans magnetyczny korzystnie oddziaływuje na organizm i zdrowia i ma pozytywny wpływ na wszystkie istoty żywe.


Wszystkie choroby i przyczyny chorób jedno mają wspólne – nadmierne utlenianie lub wyraźną zdolność do utleniania. Idea patrzenia na leczenie z perspektywy utleniania i antyutleniania jest względnie nowa i różni się od konwencjonalnych opinii. Dotąd niejasne i niezdefiniowane poglądy klarują się i doprowadzają do jednoznacznych definicji, powstają jaśniejsze koncepcje na temat metod leczenia w medycynie konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.Wszystkie istoty żywe posiadają naturalną zdolność do spontanicznego wyzdrowienia, lub, inaczej mówiąc, do uzdrawiania samych siebie. Ta siła spontanicznego samouzdrawiania jest podobna do tego, co zachodzi między strażą pożarną a pożarem lasu, który ta zwalcza. Mały pożar da się opanować i stosunkowo łatwo go ugasić, natomiast pożar na dużym obszarze, którego nie można opanować, czy ugasić, kończy się całkowitym zniszczeniem. To samo dotyczy chorób.Choroba ma wiele twarzy i form. Naturalne metody leczenia są skuteczne, dopóki „ogień” w naszym ciele daje się ugasić. Jednak, kiedy pożar w naszym ciele się zbytnio rozprzestrzeni i nie da się go już stłumić, nie pomoże modlitwa ani medycyna. Jedyną pomocą w tak ogromnym pożarze jest obfity deszcz, oberwanie chmury. Obszary zniszczone w pożarze lasu potrzebują czasu do odnowienia się. Tak jak zbocze góry po takim pożarze lasu, tak i organizm ludzki ma zdolność do wyzdrowienia i powrotu do poprzedniego stanu.


W ludzkim ciele spalanie odbywa się w sposób ciągły, ale stopień spalania musi być pod kontrolą, żebyśmy nie „stanęli w płomieniach” i się nie spalili. Antyutleniacze sprawują te kontrolę i nie dopuszczają do wybuchnięcia tego pożaru.Wynika stąd, że jeśli chcemy w pełni wykorzystać naszą naturalną zdolność do samouzdrawiania, musimy jedynie wspomóc zdolność naszego organizmu do antyutleniania. Jeśli posiadamy tę zdolność, wówczas podczas choroby organizm sam wyjdzie ze stanu silnego utleniania i znajdzie drogę do pierwotnego stanu antyutleniania i zdrowia. W ten sposób zostanie odzyskana naturalna siła uzdrawiania i powróci dobre zdrowie.


Kiedy się przyjmuje EM-X w celu uzdrowienia flory jelitowej, działa on na różne sposoby. Dzięki temu działaniu powstają antyutleniacze, co w naturalny sposób wzmacnia naturalną zdolność do samouzdrawiania. Według mnie to jest właśnie ten pozytywny aspekt zażywania EM-X przez pacjentów. W tym znaczeniu EM-X w swoim oddziaływaniu na florę jelitową jest zbliżone do innych napojów zawierających bakterie.


 


ZWRACAM SIĘ DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, HODOWCÓW ORAZ LEKARZY I WSZYSTKICH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA! ZAKŁADAJMY W POLSCE KLUBY „EM”, POSTARAM SIĘ PAŃSTWU POMÓC W ICH ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU PRELEKCJI! CZEKAM NA LISTY W TEJ SPRAWIE!  Jacek Roik, www.jroik.manpol.net/wt  i www.jroik.manpol.net, jroik@manpol.net, tel. 0-14, 621-53-48 (20.00-21)


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>