Rewolucja w ochronie naszej Planety!(32)

 

Efektywne Mikroorganizmy muszą się rozprzestrzeniać, jeśli chcemy uratować ziemię!


Pisałem tutaj o kilku powszechnie znanych problemach związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale, jak dotąd, nie wspomniałem o erozji gleby. Nie stanowi on może zanieczyszczenia środowiska per se, lecz ważką, jeśli nie najistotniejszą przeszkodę w zachowaniu naszego środowiska takim, jak byśmy chcieli, by było. Gleba uprawna jest najbardziej podatna na erozję. W tej dziedzinie działanie EM okazało się niezwykle skuteczne. Na terenach, gdzie stosuje się EM, gleba staje się „gruzełkowata”[i], tzn. EM rozluźnia strukturę warstwy ornej gleby i poprawia jej przepuszczalność……


Efektywne Mikroorganizmy muszą się rozprzestrzeniać, jeśli chcemy uratować ziemię


Pisałem tutaj o kilku powszechnie znanych problemach związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale, jak dotąd, nie wspomniałem o erozji gleby. Nie stanowi on może zanieczyszczenia środowiska per se, lecz ważką, jeśli nie najistotniejszą przeszkodę w zachowaniu naszego środowiska takim, jak byśmy chcieli, by było. Gleba uprawna jest najbardziej podatna na erozję. W tej dziedzinie działanie EM okazało się niezwykle skuteczne.Na terenach, gdzie stosuje się EM, gleba staje się „gruzełkowata”[i], tzn. EM rozluźnia strukturę warstwy ornej gleby i poprawia jej przepuszczalność. Po osiągnięciu tego stanu EM może rozpocząć proces regeneracji, uzdalniając glebę do lepszej gospodarki wodą w niej zawartą, zwłaszcza gdy przeciętne opady wynoszą zaledwie kilkaset milimetrów rocznie.  W okolicach o niskich opadach do utworzenia wód powierzchniowych potrzebna jest wystarczająca ilość wód gruntowych. Z pomocą EM możliwa jest uprawa i regularne zbiory także w regionach o bardzo nieregularnie występujących opadach, a nawet na obszarach pustynnych.


            EM sprawdziło się także przy ponownym zalesianiu terenów po obsunięciach ziemi. Pracuję obecnie nad badaniami na temat, jak można zapobiegać obsunięciom ziemi w Osawie, regionie u stóp Fudżi. Jest to część większego projektu ponownego zalesienia terenu wokół najsłynniejszego wygasłego wulkanu Japonii. Projekt, na który wydano 50 miliardów publicznych pieniędzy, jak dotąd nie przyniósł niczego poza systemem zapobiegania katastrofom. Do dzisiaj jednak nie zrobiono niczego w kierunku zapobiegania erozji gleby, która stanowi właściwą przyczynę problemu.Kiedy EM dostanie się do takiej gleby, jaka znajduje się na zboczach Fudżi, mikroorganizmy wypuszczą najpierw Hyphen, nitki mikroskopijnej długości, które rozprzestrzenią się na całej powierzchni, tworząc naturalną sieć. Jest ona podstawą dla wzrostu mchu na całej powierzchni zbocza. Sam mech jest silnym środkiem zapobiegającym erozji i prowadzi do efektu kumulacji, kiedy rośliny zaczną zapuszczać korzenie w glebę – co bez wątpienia nastąpi, jeśli tylko zostaną spełnione warunki wstępne. Na tych podstawach opierają się nasze działania u stóp Fudżi. Poza dostarczeniem EM obszary ulegające erozji zostały zaopatrzone w nawóz organiczny. Poza tym zasadzono tam ponad 20 gatunków roślin górskich. W trakcie trwania badań stało się dla nas jasne, że tą metodą dojdziemy do samego wierzchołka góry i że wszędzie tam rozkrzewi się roślinność. Nasza badania prowadzimy obecnie głównie we współpracy z wieloma woluntariuszami. To oni stanowią ten czynnik ludzki, dzięki któremu prace mogą się posuwać do przodu. Ostatecznym celem jest rozbudzenie w glebie tkwiących w niej możliwości, a więc w absolutnie naturalny sposób stworzenie warunków uniemożliwiających tego rodzaju obsunięcia ziemi. W zasadzie więc jedynie podejmujemy konieczne kroki do tego, by przywrócić ziemi zdolność do samouzdrawiania. Przyroda jest naprawdę niezwykła, ponieważ sama dąży do rozwiązania wszystkich problemów, unikając przy tym sprzeczności i nie zaburzając naturalnej równowagi.


Tylko człowiek jest w stanie zmusić przyrodę do nienaturalnych zmian, zniszczyć ją i unieczynnić tkwiące w niej możliwości samouzdrawiania. Na szczęście człowiek może także na nowo rozbudzić w naturze te zdolności i właśnie to musimy zacząć robić teraz, i to wszystkimi dostępnymi nam siłami.


            Tylko człowiek jest władny zmusić przyrodę do rozwoju w niewłaściwym kierunku – i w naszej arogancji do tej pory właśnie to robiliśmy. Patrząc na to z innej perspektywy, człowiek jest tylko częścią przyrody i – niezależnie od tego, jak dalece egocentrycznie i uparcie w swojej próżności postanowiliśmy działać – jesteśmy w stanie spowodować nie więcej niż małe i krótkotrwałe przerwy na niepowstrzymanej drodze ewolucji.


            Na świecie istnieje wiele poglądów. Niektórym ludziom jest to obojętne, ile zanieczyszczeń produkujemy, jak i jak dalece niszczymy środowisko naturalne. W zasadzie nie zakłóca to życia przyrody. Ludzkość może przestać istnieć w wyniku zatrucia środowiska, które sami powodujemy, a po naszym zniknięciu pojawią się jakieś mikroorganizmy, podobne do EM, uaktywnią się i oczyszczą wszelkie zanieczyszczenia, jakie zostawimy po sobie na tej planecie. Potem zwolni się miejsce na następną fazę ewolucji. Nic więcej nie może się zdarzyć. Tylko nas wtedy tam nie będzie! Wychodząc z tego założenia, Efektywne Mikroorganizmy można postrzegać jako rozwiązanie naszych dzisiejszych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska.Próba rozwiązania problemów środowiska jest, moim zdaniem, sprawą wielkiej wagi. Niezbędne jest tu w pierwszym rzędzie zrozumienie, jak funkcjonuje przyroda. Potem musimy się upewnić co do tego, że nasze działania w efekcie nie są skierowane przeciwko przyrodzie i że nie niszczą naturalnych procesów. Musimy roztropnie posługiwać się naszą wiedzą, byśmy postępowali zgodnie z prawami przyrody i osiągali cele najlepsze dla środowiska naturalnego naszej planety.


            Na zakończenie tego rozdziału chciałbym wspomnieć o dwóch nietypowych zastosowaniach technologii EM, także uwieńczonych sukcesem. Pierwszy przykład dotyczy Brazylii.


            130 km w górę rzeki od Belém, miasta położonego u ujścia Amazonki, na ogromnych obszarach prowadzona jest uprawa palm. Olejarnia w tej okolicy może wytłoczyć do 60 t oleju palmowego dziennie.


            Z oleju palmowego najczęściej produkuje się margarynę albo tanie mydło. Tutaj jednak testowano nowe zastosowanie tegoż oleju. W fabryce pracowano nad wyprodukowaniem paliwa do silników wysokoprężnych z oleju palmowego. Jak wiadomo, olej napędowy do silników wysokoprężnych stanowi poważne źródło zanieczyszczenia środowiska.


            Jedną z głównych trudności w tym projekcie stanowią koszty. Przy przeciętnej produkcji 18-20 kg oleju z 1 drzewa przedsięwzięcie jest całkowicie nierentowne. Kiedy przy pomocy EM osiągnięto poziom ok. 40 kg/drzewo, można było odnieść zysk w wysokości ok. 40 DM za baryłkę. Na równikowych obszarach bagiennych, gdzie inne przedsięwzięcia przynoszące zyski są raczej nierealne, był to całkiem atrakcyjny plan.


            Nie chodzi tutaj tylko o jeden region. W Brazylii istnieją tysiące hektarów podobnych żuław. Jeśli za pomocą EM znacznie podniosłaby się produkcja, gwarantowałoby to znaczącą ilość paliw składających się z naturalnych, stale przybywających materiałów, które mogłyby skutecznie zastąpić paliwo do silników Diesla. Brazylia mogłaby się stać światowym, znaczącym eksporterem tego nowego rodzaju paliwa. Istnieją duże szanse powodzenia tego projektu. Podczas spalania paliwa z oleju palmowego powstaje jedynie dwutlenek węgla i woda – a w tym zakresie istnieje niezwykle skuteczny system recyklingu, ponieważ wszystkie rośliny potrzebują obu tych substancji do wzrostu.


            Nie jest to jedyne korzystne zastosowanie EM w zmotoryzowanym świecie. Testy, które przeprowadziłem przed kilkoma laty z moim zespołem badawczym wykazały, że dodanie pewnej ilości antyutleniaczy pozyskanych z EM wzmaga efekt spalania w silniku o ok. 30%, co prowadzi do zwiększenia osiągów i obniża koszty. Inną korzyścią okazało się zahamowanie korozji w silniku i znacznie mniejsze zużywanie się innych części. Inną zaletą okazała się także redukcja wszelkiego rodzaju utleniaczy w spalinach. Stąd zainteresowanie firm paliwowych możliwościami, jakie daje technologia EM. Możliwości produkcyjne EM jednak nie osiągają jeszcze takiego poziomu, by pokrywać zapotrzebowanie tego przemysłu.Antyutleniające działanie EM sprawia, że EM może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach, których dotyczy zjawisko utleniania i antyutleniania. Można zatem używać EM do czyszczenia maszyn precyzyjnych, zamiast gazów napędowych we wszystkich procesach czyszczenia, jako środek zapobiegający rdzewieniu, do zapobiegania zużywania się wszelkich materiałów. Jest to zaledwie część możliwości zastosowania EM, które kojarzą się użytkownikowi jako pierwsze, oczywiście oprócz zdolności do przedłużania trwałości niemalże każdej substancji i każdego produktu. To, co wiadomo obecnie o EM, świadczy, według mnie, o prawie nieograniczonych możliwościach zastosowania.


            Wszystkie zebrane przez nas wyniki badań, łącznie z opisanym potencjałem EM, mogą stwarzać wokół EM aurę niezwykle skutecznego panaceum na wszelkie problemy i dolegliwości. Ale, jak wielokrotnie wspominałem, powodzenie jakiegokolwiek przedsięwzięcia jest uzależnione od tego, czy dominująca grupa mikroorganizmów w EM zostanie przez człowieka odpowiednio pobudzona. Tylko w ten sposób EM może skutecznie działać w wymiarze globalnym i hamować wszelkie negatywne procesy. Absolutnie wierzę w to, że EM może być stosowany całkowicie bezpiecznie i że jego zastosowanie nie spowoduje żadnych negatywnych skutków, ponieważ w jego składzie nie ma niczego szkodliwego. Stosowanie EM przynosi jedynie wyniki korzystne dla nas i dla wszystkich wyższych form życia.


 
[i] Gruzełki: Gleba składa się z ogromnej ilości pojedynczych cząstek złączonych ze sobą. Kiedy cząstki te są od siebie oddzielone, gleba się zagęszcza, zmniejsza się przepuszczalność wody, a jej powierzchnia jest narażona na intensywną erozję. Hydra, włókna mikroskopijnej długości wypuszczane przez mikroorganizmy, zmieniają ogólny charakter gleby, powodując łączenie pojedynczych cząstek w grudki, dzięki czemu taką glebę łatwiej jest uprawiać, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>