Rewolucja w ochronie naszej Planety!(26)


Efektywne Mikroorganizmy(EM) zamiast chloru w basenach


W basenach dla zadośćuczynienia wymogom sanitarnym i higienicznym najczęściej stosuje się chlor. Wodę w basenach dość szybko zasiedlają bakterie różnego rodzaju, zwłaszcza bakterie coli (Escherichia coli). Dodawanie chloru do wody stało się najczęstszym sposobem sterylizacji. EM stanowi tutaj efektywną alternatywę, ponieważ jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze od chloru…..


EM zamiast chloru w basenach


W basenach dla zadośćuczynienia wymogom sanitarnym i higienicznym najczęściej stosuje się chlor. Wodę w basenach dość szybko zasiedlają bakterie różnego rodzaju, zwłaszcza bakterie coli (Escherichia coli). Dodawanie chloru do wody stało się najczęstszym sposobem sterylizacji. EM stanowi tutaj efektywną alternatywę, ponieważ jest bezpieczniejsze i skuteczniejsze od chloru.Po dodaniu EM do wody w basenie, mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu en masse zabierają się do oczyszczania wody, usuwając różnego rodzaju zanieczyszczenia spowodowane przez amatorów kąpieli – m. in. mocz i E. coli. Pierwszym powodem, dla którego stosuje się chlor, jest skuteczna kontrola bakterii E. coli. EM powoduje to samo – z o wiele lepszym skutkiem.Chlor wprawdzie dobrze spełnia swoje zadanie, jednak jego stosowanie ma też wiele skutków ubocznych. Jest on szkodliwy dla oczu i źle wpływa na organizm, jeśli zostanie połknięty nawet w niewielkich ilościach – a nie znam nikogo, kto by podczas pływania przez nieuwagę nie połknął choć odrobiny wody z basenu. Chlor jest złem koniecznym. Ale ponieważ jest używany objawowo dla zapobiegania skutkom i raczej zwalcza skutki niż przyczyny zła, zalety i wady jego stosowania równoważą się. W przeciwieństwie do chloru EM nie wytępia E. coli doszczętnie, lecz zwiększa ilość antyutleniaczy w wodzie. Oznacza to, że woda z dodatkiem EM nie jest szkodliwa dla oczu. Poza tym EM dobrze oddziaływuje na skórę: odmładza ją, a także wpływa łagodząco na ostre choroby, jak np. zapalenie skóry. Tak więc stosowanie EM przynosi szereg korzyści, a zatem można mówić o synergetycznym wpływie EM na wodę. Jeśli się spojrzy na tę kwestię od tej strony, można byłoby wziąć pod uwagę możliwość napełniania basenów wodą pochodzącą z oczyszczonych ścieków za pomocą EM.


EM zastosowano do oczyszczania basenu w szkole podstawowej w Gushikawie. Mój zespół badawczy obserwował cały ten proces, stąd mógł potwierdzić każdy aspekt tego działania. W miesiącach zimowych, kiedy nie używano basenu, dodano EM do wody. Została tak oczyszczona, że można było wpuścić do niej ryby! Kiedy w następnym roku basen był czyszczony i przygotowywany do następnego sezonu, okazało się, że czyszczenie nie trwało – jak dotychczas – przez cały tydzień, lecz zostało wykonane w jeden dzień!Metoda oczyszczania wody przez EM może być zastosowana także do oczyszczania innych wód – np. mocno zabrudzonych stawów. Wykazał to eksperyment przeprowadzony na niewielkim stawie na polu golfowym w prefekturze Saitama na północ od Tokio. Zastosowałem skoncentrowany roztwór w proporcjach ok. 1 l EM na 10.000 l wody. Po ok. tygodniu można było zaobserwować zmiany w stawie. W pierwszej kolejności zauważyliśmy, że materiał organiczny, który się odłożył na dnie, podniósł się do góry i był widoczny tuż przy powierzchni.


Początkowo wyglądało to tak, jakby EM zamiast zmniejszyć – zwiększył stopień zanieczyszczenia stawu. Jednak po pewnym czasie okazało się, że było to zjawisko przejściowe. W krótkim czasie brzydki zapach wywołany przez to zjawisko zniknął, a mętna powierzchnia wody zaczęła się stopniowo klarować i z czasem stała się przejrzysta. W następnej fazie pod powierzchnią zaczęły rozwijać się algi, wydzielając specyficzny dla nich zapach. Ten etap trwał ok. 20 dni, po czym materiał organiczny, przez cały czas wypychany do góry, zaczął się błyskawicznie rozkładać. Algi zachowywały się nieco inaczej niż materiał organiczny. Skłębiały się jak chmury, aż w końcu proces rozkładu rozpoczął się także w nich. Po miesiącu woda w stawie była tak przejrzysta, że można było zobaczyć dno. EM można zatem stosować także w celu pozbycia się mułu i oczyszczenia mętnych wód w stawach ogrodowych i hodowlanych. Słyszałem o przypadkach, w których po przeprowadzeniu tego zabiegu woda pozostawała idealnie czysta przez trzy lata. Z czasem zaczęto stosować EM do oczyszczania wody w stawach ze złotymi rybkami i akwariach z tropikalnymi rybkami.Wyniki badań nad wpływem EM na ryby i skorupiaki, takie jak homary, kraby i raki żyjące w stawach i basenach, były bez wyjątku dodatnie. Nie odnotowano ani jednego przypadku negatywnego oddziaływania EM na zwierzęta. Było wręcz przeciwnie: stan zdrowia zwierząt pod wpływem EM polepszył się. Zauważalne korzyści stanowiły: szybszy wzrost, mniejsza ilość chorób i szybsze rozmnażanie. Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli ryb prowadzi do wysokiej ich koncentracji w organizmach tych zwierząt. Przez zastosowanie EM można z łatwością usunąć także i ten groźny problem. W chwili obecnej przeprowadzane są dalsze badania nad takim zastosowaniem technologii EM. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, można się spodziewać kolejnych korzystnych efektów w tym zakresie. Podczas eksperymentów przeprowadzanych w akwariach i zbiornikach hodowli ryb okazało się, że wyniki stosowania EM są tak dobre, że można było prawie całkowicie zrezygnować z przewietrzania lub z częściowej wymiany wody. Odkryto również, że EM może być z dobrym skutkiem stosowane w walce z zanieczyszczeniem morza. Rozpylane na plażach i w miejscach, gdzie morze styka się z lądem, intensyfikuje działanie mikroorganizmów i pomaga w ten sposób nie tylko oczyszczać morza, lecz także pomaga w skutecznym zabezpieczaniu wybrzeży przed erozją. Znany jest fakt, że zanieczyszczenie wody niszczy zarazem ekosystem wybrzeży, dławiąc w nich wszelkie życie i zmieniając w ten sposób plaże w pustynie.[i]Ogromnym źródłem zanieczyszczenia mórz stanowią wycieki ropy naftowej podczas awarii tankowców. Również tutaj zastosowanie EM może przynieść ogromne korzyści, ponieważ surowa ropa naftowa jest mile widzianym pożywieniem dla tych maleńkich stworzeń, które to stworzenia niezwłocznie zabierają się do konsumpcji tego świątecznego jadła. Naprawdę uważam, że poważnie trzeba się zastanowić nad tym, jak wielkie korzyści przyniosłoby stosowanie EM na wielką skalę w celu oczyszczania mórz i w walce z ich zanieczyszczeniem. Jeśli stosowano by EM na wielką skalę w walce z zanieczyszczeniem środowiska na ziemi, z czasem woda oczyszczona przez systemy wodne dotarłaby do rzek, a stamtąd do mórz. Z przemiany organicznych odpadków kuchennych, z rolnictwa i z oczyszczalni ścieków Efektywne Mikroorganizmy dotrą do wód powierzchniowych, a stamtąd rzekami aż do mórz. Jeśli w ten sposób wystarczająca ilość EM w tej czy innej formie dotrze do mórz, w nich także rozpocznie się naturalny proces oczyszczania. Skutkiem tego byłby szybki wzrost liczby mieszkańców mórz.Jeśli EM zostaną spryskane plaże, na których ludzie pozostawiają śmieci, wówczas mikroorganizmy przetworzą te odpadki organiczne. Odpadki te są przyczyną niektórych zanieczyszczeń, dzięki zastosowaniu EM mogłyby one jednak zostać przekształcone w dobre pożywienie (plankton) dla mieszkańców mórz, żywiących się resztkami organicznymi, znajdującymi się między przybrzeżnymi skałami i kamieniami. Dlatego istotne jest niepomijanie faktu, że zanieczyszczenia, którego jesteśmy sprawcami na ziemi, są przyczyną zanieczyszczenia mórz. Także tutaj EM wykazuje korzystne właściwości, otwierając nowe możliwości oczyszczania oceanów.Ponieważ EM jest bardzo odporny na skrajnie wysokie temperatury, można go stosować w produkcji ceramiki. Jeśli użyje się go w tej formie, taka ceramika mogłaby służyć jako katalizator. Ceramika z EM mogłaby znaleźć zastosowanie w filtrach olejowych [Ölflächen], co skróciłoby proces oczyszczania do kilku dni. Obecnie tankowce wożą ze sobą np. świeżą wodę jako balast, którego czasami pozbywają się na pełnym morzu. Woda ta zawiera jednakże ropę naftową i inne zanieczyszczenia zatruwające wodę morską. Z pomocą technologii EM woda ta mogłaby być niskim kosztem i niskim nakładem pracy oczyszczona i zużytkowana. Nawet gdyby nie zdecydowano się na użycie jej jako wody pitnej, jako woda drugiego gatunku mogłaby być użyta do wielu innych celów – np. w rolnictwie. Wiele krajów Środkowego Wschodu właśnie z tego względu interesuje się technologią EM. Zwłaszcza tam zdaje się mieć szanse na rozwój, zwłaszcza w projektach mających na celu recykling ścieków miejskich oraz nawadnianie i zazielenianie pustyń (por. także rozdział 5).[i] Zjawisko wymywania wybrzeży: Denudacja (urywanie) linii brzegowej następuje wówczas, gdy jest zniszczony ekosystem wybrzeży tak, że przypominają one pustynie, ponieważ ich flora i fauna są maksymalnie osłabione.


ZWRACAM SIĘ DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, HODOWCÓW ORAZ LEKARZY I WSZYSTKICH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA! ZAKŁADAJMY W POLSCE KLUBY „EM”, POSTARAM SIĘ PAŃSTWU POMÓC W ICH ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU PRELEKCJI! CZEKAM NA LISTY W TEJ SPRAWIE!  Jacek Roik, www.jroik.manpol.net/wt  i www.jroik.manpol.net, jroik@manpol.net, tel. 0-14, 621-53-48 (20.00-21)


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>