Rewolucja w ochronie naszej Planety!(2)

 

Zadziwiająca zdolność anabiotycznych mikroorganizmów do regeneracji


Nowa technologia rewolucjonizuje pozornie nie związane ze sobą dziedziny. Tą technologią jest technologia EM. Prowadzi ona do daleko idących, korzystnych zmian w rolnictwie, środowisku naturalnym i w dziedzinie medycyny. Zadaniem niniejszego prologu jest krótkie wprowadzenie w technologię EM: co zawiera, jakie pozytywne zmiany powoduje w świecie i jakie nadzieje stwarza dla przyszłości naszej chorej i zniszczonej planety…….


Zadziwiająca zdolność anabiotycznych mikroorganizmów do regeneracji


Nowa technologia rewolucjonizuje pozornie nie związane ze sobą dziedziny. Tą technologią jest technologia EM. Prowadzi ona do daleko idących, korzystnych zmian w rolnictwie, środowisku naturalnym i w dziedzinie medycyny. Zadaniem niniejszego prologu jest krótkie wprowadzenie w technologię EM: co zawiera, jakie pozytywne zmiany powoduje w świecie i jakie nadzieje stwarza dla przyszłości naszej chorej i zniszczonej planety. Słusznym punktem wyjścia wydaje się być przedstawienie dwóch przeciwstawnych sił, działających w przyrodzie. W najszerszym rozumieniu tego pojęcia można przedstawić te siły jako regenerację i degenerację. Pierwsza z nich, siła regeneracji, w charakterystyczny sposób obdarza wszystko życiem i witalnością, wspiera i utrzymuje całość przy życiu, stwarza dobre samopoczucie i zdrowie. Jest produktywna, pożyteczna i podtrzymuje życie. Innymi słowy, jest to witalność, żywotność.


W przeciwieństwie do niej degeneracja jest dynamiczną siłą niszczenia. Wspiera ona upadek i rozpad, zanieczyszczenia i infekcje, powoduje choroby i osłabienie, a ostatecznie śmierć. Jest kontraproduktywna, patologiczna i nekrotyczna. Dopiero niedawno w wyniku badań odkryto, co stoi za tymi obydwoma siłami, co nimi kieruje i co je determinuje. Obydwie rozwijają się i są opanowane przez najmniejsze formy życia, jakie znamy, przez organizmy, których nie możemy dostrzec gołym okiem. Kontrola nad regeneracją i degeneracją leży w gestii najmniejszych stworzeń, które określa się grupowo jako mikroorganizmy.


Właściwości gleby są dokładnym wskaźnikiem tego, która z tych dwóch sił jest dominująca. Np. rośliny rosnące na glebach, w których dominują mikroorganizmy anabiotyczne lub regeneratywne, wykazują bujny wzrost, zdrowie i odporność na choroby i szkodniki. Gleba nie wymaga stosowania środków chemicznych, pestycydów, ani nawozów sztucznych, a jej jakość stale się poprawia.Przeciwieństwem takiej gleby jest gleba, w której dominują mikroorganizmy degeneratywne albo patologiczne. Na takiej glebie rośliny mają słaby wzrost, są słabe i często są silnie atakowane przez szkodniki. Ich wzrost praktycznie nie jest możliwy bez zastosowania środków chemicznych i nawozów sztucznych. Obecnie w Japonii niestety ok. 90% wszystkich gleb uprawnych jest zniszczonych. Znaczna część gleb w Japonii znajduje się w krańcowym stadium zniszczenia i wielkimi krokami zbliża się do całkowitej degeneracji.


Lecz mimo tych ekstremalnych stosunków i wynikających z nich trudnych warunków można śmiało stwierdzić, że istnieje siła, która jest w stanie całkowicie zmienić ten stan rzeczy i w krótkim czasie zregenerować gleby, które dzisiaj są tak zubożone. Siła, która jest w stanie tego dokonać, tkwi w tych małych anabiotycznych mikroorganizmach, które są znane jako EM. Jako skrót od „Efektywnych Mikroorganizmów” EM jest wprowadzonym przeze mnie określeniem grupy mikroorganizmów, odpowiedzialnych za regeneratywny proces w ramach działania dwóch dynamicznych sił w przyrodzie, które opisałem wyżej. Bakterie fotosyntetyczne, drożdże, bakterie kwasu mlekowego i grzyby stanowią część szczepów anabiotycznych mikroorganizmów, należących do grupy EM. Jeśli w glebie znajduje się ich kombinacja i jeśli mogą się one mnożyć w wystarczającym stopniu, to powodują one wzrost poziomu antyutleniania, a przez to wzmacniają koncentrację energii. Innymi słowy, ich aktywność stymuluje proces regeneracji, oczyszcza powietrze i wodę w glebie i intensyfikuje wzrost roślin. Kolejne pozytywne działanie anabiotycznych mikroorganizmów polega na tym, że ich wydzieliny zawierają duże ilości środków odżywczych, które są korzystne zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt. Są to np. aminokwasy, kwasy organiczne, polisacharydy i witaminy.Głównie dzięki temu technologia EM umożliwia nie tylko całkowitą rezygnację ze stosowania środków chemicznych i nawozów sztucznych w rolnictwie, lecz także powoduje znaczne lepsze wyniki pod każdym względem. Plony osiągnięte przy zastosowaniu EM są nie tylko większe, ale i jakościowo lepsze od osiąganych w rolnictwie konwencjonalnym. Poniżej zamieszczam aktualne dane z upraw ryżu w Japonii, uzupełnione moimi przykładami: W rolnictwie konwencjonalnym przeciętny plon ryżu wynosi obecnie 540 kg na 10 akrów[i]. Ten wynik zakłada optymalne wyposażenie w maszyny rolnicze, korzystne warunki atmosferyczne, stosowanie środków chemicznych i nawozów sztucznych. W porównaniu z tym wynikiem po zastosowaniu EM plony ryżu wzrosły do 14-15 bel na akr. Największy plon ryżu, jaki kiedykolwiek otrzymano w Japonii, uzyskano na plantacji w regionie Yamagata. Wyniósł on 14,5 bel na akr. Po kilku latach od zastosowania EM okazało się, że jest możliwe zwiększenie plonów i że można osiągnąć wyższy poziom zbiorów niż osiągnięto kiedykolwiek dotąd przy zastosowaniu konwencjonalnych metod uprawy.Ten znaczny wzrost plonów to jeszcze nie koniec. Maksymalny wzrost, jaki założył nasz eksperyment, wyniósł 27,6 bel na akr. Jest to wynik wskazujący na to, że plony ryżu po zastosowaniu technologii EM bez trudu osiągnęłyby poziom 30 bel. Jeśli EM byłoby zastosowane na dużą skalę, plony ryżu mogłyby się potroić praktycznie z dnia na dzień.


Obecnie jednak w Japonii notuje się spadek popytu na ryż, w związku z czym zmniejsza się areał, na którym ryż jest uprawiany. W tej sytuacji nie dziwi dyskusja nad sensem potrojenia plonów ryżu. Moją kontrę stanowi pytanie, jaką wadę ma wyższy plon ryżu, który jest wspaniały pod względem jakości i smaku, i który w żaden sposób nie jest zanieczyszczony środkami chemicznymi? Jeśli obecnie nie jest wskazany ogólny wzrost produkcji, dlaczego nie szukać innych możliwości zastosowania EM i rozszerzyć jego zalet na inne dziedziny? Skoro zatem obecne zapotrzebowanie się zmniejsza i trzystuprocentowe zwiększenie plonów nie jest konieczne, można byłoby zachować obecną wysokość produkcji i zmniejszyć powierzchnię upraw. Uwolnione w ten sposób obszary mogłyby być zagospodarowane inaczej: pod uprawę innej żywności czy do ponownego zalesienia, by w ten sposób ponownie zwiększyć powierzchnię zieleni i stworzyć nowe kompleksy leśne.Byłoby lepiej, gdyby te obszary zostały przekształcone w parki lub tereny do rekreacji, czy nawet udostępnione pod zabudowę. Liberalizacja rynku ryżu wywołuje w Japonii liczne kontrowersje i prowadzi do wielu problemów. Mimo to zastosowanie EM może uczynić cały proces produkcji o wiele tańszym, efektywniejszym, z jednej strony dzięki eksportowi nadwyżek ryżu najwyższej jakości, z drugiej dzięki zastosowaniu go jako organicznego surowca w różnych gałęziach przemysłu.


Różnie można spojrzeć na tę kwestię, w każdym razie zastosowanie technologii EM w tym sektorze umożliwia pozytywne i znaczące zmiany w produkcji ryżu w Japonii oraz pozwala na znalezienie rozwiązań dla wielu palących problemów.


[i] 1 akr = 4047m2 (przyp. tł.) Warto właczyć sie w nurt troski o środowisko naturalne w którym zyjemy: My i Nasze Dzieci! Jacek Roik, jroik@manpol.net  i telefon : 0-14, 621-53-48 (20.00-21.00) .


ZWRACAM SIĘ DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, HODOWCÓW ORAZ LEKARZY I WSZYSTKICH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA! ZAKŁADAJMY W POLSCE KLUBY „EM”, POSTARAM SIĘ PAŃSTWU POMÓC W ICH ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU PRELEKCJI! CZEKAM NA LISTY W TEJ SPRAWIE!  Jacek Roik, www.jroik.manpol.net/wt  i www.jroik.manpol.net, jroik@manpol.net, tel. 0-14, 621-53-48 (20.00-21


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>