Rewolucja w ochronie naszej Planety!(1)

Ze względu na wagę zagadnienia postanowiłem w kilkudziesięciu odcinkach zamieszczać sukcesywnie poszczególne rozdziały książki profesora Teruo Higii z Akademii Rolniczej z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie w Japonii.Jest postacią powszechnie znaną, ze względu na odkrycie i rozwinięcie technologii „Efektywnych Mikroorganizmów”(„EM”).Autor wielu znaczących publikacjinaukowych, takich jak:”Zastosowanie mikroorganizmów w rolnictwie i ich pozytywny wpływ na bezpieczeństwo środowiska naturalnego”. Profesor HIga piastuje szereg funkcji naukowo-spoełecznych, takich jak:Przewodniczący Stowarzyszenia Rolnictwa Naturalnego Azji i Pacyfiku oraz Międzynarodowego Ośrodka Badawczego Rolnictwa Naturalnego,doradca Towarzystwa Na Rzecz Oczyszczenia Zasobów Wodnych w Japonii oraz Japońskiego Towarzystwa Laseroterapii i wielu innych.Założona przez niego Fundacja EMRO jest  zaangażowana w realizację wielu progrmów dotyczących ochrony środowiska  na całym świecie. Zapraszam do czytania fascynującej lektury i do działania dla dobra wszystkich…

Przedmowa


Nasza ziemia jest chora, bardzo chora. Wystarczy pomyśleć o powodziach i trzęsieniach ziemi na całym świecie; o krwawych konfliktach rasowych i ogromnych falach uchodźców; o globalnej recesji, której nie uniknie żaden naród; w dziedzinie medycyny o AIDS, podstępnej chorobie, na którą do dziś nie ma lekarstwa i która szerzy się niepokojąco szybko na całej planecie. Katastrofy i tego rodzaju wydarzenia w ostatnich latach mają miejsce tak często, że wydają się zapowiadać koniec świata i chciałoby się uwierzyć proroctwom Nostradamusa.Czyżby te straszne wydarzenia miały mieć swoją kulminację z zagładzie naszej planety? Jeśli tak, zadaniem człowieka jest podjęcie środków do zapobieżenia temu. Jest to nasz obowiązek. Ciężar odpowiedzialności spoczywa na nas. My, ludzie, ponosimy odpowiedzialność za naszą planetę i mamy obowiązek ratowania jej.Kwestią priorytetową jest problem niedoboru żywności. W dalszej kolejności należy się zająć problemami ochrony środowiska naturalnego i chorobami. Kolejnym istotnym problemem, wymagającym szybkiego rozwiązania, jest kwestia pozyskiwania energii.Sądzę, że znalazłem drogę do rozwiązania najistotniejszego problemu, mianowicie problemu niedoboru żywności. Można to osiągnąć dzięki pomocy maleńkich istot, które nazwałem „efektywnymi mikroorganizmami”. Efektywne mikroorganizmy, w skrócie EM, i różne sposoby ich zastosowania stanowią treść tej książki.Na początku tej drogi sądziłem, że zastosowanie EM mogłoby mieć zbawienne skutki dla produkcji żywności na całym świecie. W międzyczasie jednak stwierdziłem, że mogą one mieć o wiele szersze zastosowanie, niż sądziłem na początku. EM wydaje się być skutecznym rozwiązaniem także innych istotnych problemów, związanych z zanieczyszczeniem środowiska, jak również problemów medycznych. Badania w tych dziedzinach wykazują znaczne postępy.Technologię EM zaczęło stosować wiele komunalnych instytucji w Japonii, szybko zyskuje ona także uznanie w wielu krajach, stąd większą część moich wykładów i kursów poradnictwa prowadzę poza Japonią.


W trakcie lektury stopniowo wyjaśnią się szczegóły stosowania EM w rolnictwie. Okaże się, że EM stosowane w rolnictwie daje możliwość przekształcenia wszystkich rodzajów gleb, łącznie z pustyniami, w dobrą ziemię uprawną, na której będzie można osiągać plony wielokrotnie większe niż dotychczas, i to całkowicie bez stosowania pestycydów, środków chemicznych, czy nawozów sztucznych. Może się wydać nieskromne to, że tak twierdzę, jednak zastosowanie EM rzeczywiście wydaje się być idealną naturalną metodą dla rolnictwa organicznego, o którym marzyliśmy od dawna. Żywię nadzieję, że metoda ta wkrótce będzie stosowana na całym świecie. Jestem mocno przekonany o tym, że stosowanie metod EM w rolnictwie pozwoli każdemu żyć szczęśliwie. Życie w poczuciu osobistego szczęścia mogłoby rozpocząć nową drogę, która odbiegałaby od obecnie obowiązującego porządku społecznego, opartego na konfrontacji i konkurencji i przybliżyłaby człowieka ku nowemu światu, którego istnienie opierałoby się na zasadzie koegzystencji i dobrobytu dla wszystkich. W tym miejscu kończyłaby się epoka militarnej dominacji. EM z pewnością może odegrać znaczącą rolę w tym zwrocie w dziejach ludzkości. Dotychczas powstało wiele technologii i koncepcji zbliżonych do EM i mających na celu rozwiązanie problemów epoki, od koegzystencji i ogólnego dobrobytu po rozwiązanie problemów energetycznych. Jednakże najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej bazy w celu prawidłowego zastosowania powstałych technologii i koncepcji. W żadnym razie nie twierdzę, że EM jest panaceum na wszystkie problemy na ziemi, mam jedynie nadzieję, że ta książka pozwoli osobom nieznającym tego zagadnienia poznać tę technologię. Od niej zaczyna się nowy, ważny kierunek w historii ludzkości.


Teruo Higa, Okinawa, Japonia, sierpień 1993ZWRACAM SIĘ DO ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW, HODOWCÓW ORAZ LEKARZY I WSZYSTKICH OSÓB INTERESUJĄCYCH SIĘ ZAGADNIENIAMI OCHRONY ŚRODOWISKA! ZAKŁADAJMY W POLSCE KLUBY „EM”, POSTARAM SIĘ PAŃSTWU POMÓC W ICH ORGANIZACJI I ZORGANIZOWANIU PRELEKCJI! CZEKAM NA LISTY W TEJ SPRAWIE!  Jacek Roik, www.jroik.manpol.net/wt  i www.jroik.manpol.net, jroik@manpol.net, tel. 0-14, 621-53-48 (20.00-21


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>